Спасеното щъркелче в село Борино се развива нормално

Спасеното щъркелче в село Борино се развива нормално Спасеното щъркелче в село Борино се развива нормално

Малкото щъркелче,  върнато в гнездото му в село Борино преди седмици е здраво и се развива нормално. На 10 юни, след получен в РИОСВ – Смолян сигнал  за паднало от гнездо щъркелче, беше проведена съвместната акция на служители на РИОСВ – Смолян, „Електроразпределение Юг“ ЕАД – КЕЦ Девин и ДГС – Борино за връщането на птичето в гнездото му. Тогава то беше с размери от едва няколко сантиметра и транспортиране до Спасителния център за диви животни в Стара Загора не беше предприето. При проверка на експерти на екоинспекцията вчера,  с помощта на дрон беше установено, че и 3–те малки щъркелчета се развиват нормално и са пораснали значително.  

Белият щъркел (Ciconia ciconia) е защитен вид, включен в Приложение 3 от Закона за биологичното разнообразие. Лице, което е намерило екземпляр в безпомощно състояние или мъртъв екземпляр от животински вид от приложение №3, е длъжно да уведоми за това най-близкия регионален орган на Министерството на околната среда и водите или на Изпълнителната агенция по горите.

Вашият FACEBOOK коментар ...
нагоре