МБАЛ – Смолян, обяви конкурс за специализанти

Многопрофилна болница за активно лечение „Д-р Братан Шукеров“ АД – град Смолян, обяви  конкурс за 20 специализанти.  МБАЛ – Смолян обяви свободни места за придобиване на специалност по„Лекар, специализант по…