Средна оценка "много добър" на националното външно оценяване на четвъртокласниците

Средна оценка "много добър" на националното външно оценяване на четвъртокласниците

Средна оценка "много добър" е резултатът, който са постигнали четвъртокласниците на националното външно оценяване, съобщи Министерството на образованието.На него се явиха над 52 500 деца.

По български език и литература учениците са изкарали средно 70,5 точки от 100, като резултатът е съизмерим с този от миналата година.

Повишение със 7 точки в сравнение с миналата година има при средния резултат по математика, който е 64,4 от 100 точки.

По скалата за превръщане на точките в оценки,  резултатът и по двата предмета е "много добър".

Анализът показва, че учениците имат по-добри познания по български език и литература  отколкото по математика.

Преобладават учениците, получили много добра и отлична оценка, като по математика това са 57,14 %, а по български език и литература – близо 72%.

С близо 300 повече от 2022 г. са изпитните работи, оценени с максимален брой точки – 1707. 9906 ученици са с отлични оценки и по двата предмета, което е с 33% повече в сравнение с миналата година. 64 ученици са с максимален брой точки – 100, едновременно и на двата изпита, а с 0 точки – 31 ученици. С по две слаби оценки са около 5% от четвъртокласниците.

На изпита по български език при творческата задача учениците  са неуверени да предадат емоционалното състояние на героите и се затрудняват да поставят заглавие.

По математика най-големи затруднения четвъртокласниците са срещнали при намирането на  липсваща цифра в израз, свързан със събиране на четирицифрени числа.

В групата с най-високи резултати са София-град, Смолян, Пловдив, Варна, Благоевград и Перник. Добре се представят и четвъртокласниците от Плевен. Сред регионите с най-ниски резултати за поредна година са Кърджали и Сливен.

   
 
Източник: БНР
Вашият FACEBOOK коментар ...
нагоре