Отпускат стипендии за специализация на лекари и медицински специалисти, работещи в МБАЛ – Смолян

Общински съвет – Смолян даде разрешение за отпускане на стипендии за специализация на лекари и медицински специалисти, работещи в лечебни заведения на територията на Община Смолян. Решението бе взето единодушно…