Световната банка ще консултира АПИ за въвеждането на тол система по пътищата

Световната банка ще консултира АПИ за въвеждането на тол система по пътищата
Председателят на Управителния съвет на Агенция „Пътна инфраструктура“ инж. Лазар Лазаров и постоянният представител на Световната банка у нас Тони Томсън подписаха изменение в споразумението за предоставяне на консултантски услуги между АПИ и Международната банка за възстановяване и развитие. То е за разработване на цялостна визия за въвеждането на електронна система за предоставяне на европейска услуга за електронно събиране на пътни такси. Документът бе подписан в присъствието на министъра на регионалното развитие и благоустройството Лиляна Павлова.

Подписаното споразумение е първата сериозна крачка към въвеждането на тол таксите в България, подчерта министър Павлова. До края на 2015 г. финансовата институция ще направи анализ за възможностите и вариантите за въвеждането й. Предвижда се през следващите години тя да замени винетните такси, които шофьорите в момента плащат при ползването на републиканската пътна мрежа.

Дейностите по споразумението със Световната банка се изпълняват по проект „Техническа помощ за подобряване на ефективността на пътния сектор в Република България“, финансиран по Оперативна програма „Транспорт“ 2007-2013 г. От управлението на проекта са спестени близо 1,4 млн. лв. Това позволява и включване на допълнителна дейност, каквато е разработването на цялостна визия за въвеждането на тол таксите. „Вярвам, че консултантите, които ще бъдат наети от Световната банка ще бъдат международни експерти с доказан и богат опит в областта на тол-системите. Тяхната експертиза е необходима за успешното въвеждане на тази нова за българските пътища форма на таксуване, но добре позната на българските шофьори при пътуванията им в чужбина. Тол-системата е най-справедливата форма за таксуване, защото плащаш за реално изминати километри, а не за период от време – седмица, месец или година“, подчерта инж. Лазаров.

Световната банка е консултант на държавната пътна администрация при изготвянето на стратегически документи, свързани с повишаване на ефективността и устойчивото развитие на пътния сектор, институционалния капацитет и усвояването на средствата от европейските фондове в пътната инфраструктура до 2020 г.
Вашият FACEBOOK коментар ...
нагоре