Бюро по труда Смолян - свободни работни места

Публикувана от
Свободни работни места
|||| |||| ||||
 СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА, ЗАЯВЕНИ В ДИРЕКЦИЯ "БЮРО ПО ТРУДА" - СМОЛЯН
бул. "България" 83 (до автогара Смолян) към 18.09.2020 г.
 

Длъжност:  УЧИТЕЛ ДЕТСКА ГРАДИНА

Степен на образование: ВИСШЕ  ОБРАЗОВАНИЕ

Длъжност:  СТАРШИ УЧИТЕЛ ДЕТСКА ГРАДИНА

Степен на образование: ВИСШЕ  ОБРАЗОВАНИЕ

 

Длъжност:  МЕТОДИСТ БИБЛИОТЕКА

Степен на образование: ВИСШЕ  ОБРАЗОВАНИЕ/БИБЛИОТЕЧНО-ИНФОРМАЦИОННИ НАУКИ/

Длъжност:  ГЛАВЕН СЧЕТОВОДИТЕЛ

Степен на образование: ВИСШЕ  ОБРАЗОВАНИЕ

Длъжност:  МЕДИЦИНСКА СЕСТРА

Степен на образование: ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ

Длъжност:  МЕХАНИК ПРОМИШЛЕНО ОБОРУДВАНЕ

Степен на образование: ВИСШЕ/СРЕДНО СПЕЦИАЛНО ТЕХНИЧЕСКО ОБРАЗОВАНИЕ

Трудово възнаграждение: до 2000 лв.

Длъжност:  НАСТРОЙЧИК НА ШПРИЦ МАШИНИ И СРОДНИ НА ТЯХ

Степен на образование: ВИСШЕ/СРЕДНО СПЕЦИАЛНО ТЕХНИЧЕСКО ОБРАЗОВАНИЕ

Трудово възнаграждение: до 2000 лв.

Длъжност:  ТЕХНИК ЕЛЕКТРИЧЕСКИ МАШИНИ И АПАРАТИ

Степен на образование: ВИСШЕ/СРЕДНО СПЕЦИАЛНО ТЕХНИЧЕСКО ОБРАЗОВАНИЕ

Трудово възнаграждение: до 2000 лв.

Длъжност:  ПОМОЩНИК - ВЪЗПИТАТЕЛ

Степен на образование: СРЕДНО  ОБРАЗОВАНИЕ

Длъжност:  ШЛОСЕР ИНСТРУМЕНТАЛЧИК

Степен на образование: СРЕДНО ТЕХНИЧЕСКО ОБРАЗОВАНИЕ

Длъжност:  ОПЕРАТОР НА ШПРИЦ МАШИНА

Степен на образование: СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ

Длъжност:  ИНСПЕКТОР КАЧЕСТВО

Степен на образование: СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ

Длъжност:  ЗАРЕЖДАЧ, ПРОМИШЛЕНО ПРОИЗВОДСТВО

Степен на образование: СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ

Длъжност:  МОНТАЖНИК-АСЕМБЛИРАНЕ НА ДЕТАЙЛИ

Степен на образование: СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ

Длъжност:  МОНТАЖНИК,  ЕЛЕКТРОННИ ЕЛЕМЕНТИ

Степен на образование: СРЕДНО  ОБРАЗОВАНИЕ

Длъжност:  ШОФЬОР, ТЕЖКОТОВАРЕН АВТОМОБИЛ

Степен на образование:СРЕДНО/ОСНОВНО  ОБРАЗОВАНИЕ

Длъжност:  ПРОДАВАЧ - КОНСУЛТАНТ

Степен на образование: СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ

Длъжност:  СЕРВИТЬОР

Степен на образование: СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ

Длъжност: ОБЩ РАБОТНИК, ПРОМИШЛЕНОСТТА

Степен на образование: ОСНОВНО ОБРАЗОВАНИЕ

Трудово възнаграждение: до 720 лв.

Длъжност:  КАМЕРИЕРКА

Степен на образование:ОСНОВНО ОБРАЗОВАНИЕ

Длъжност:  ГОТВАЧ

Степен на образование: СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ

Длъжност:  РАБОТНИК КУХНЯ

Степен на образование: СРЕДНО/ ОСНОВНО ОБРАЗОВАНИЕ,

Длъжност:  ТРАНЖЬОР

Степен на образование: СРЕДНО/ ОСНОВНО ОБРАЗОВАНИЕ

Длъжност:  САНИТАР

Степен на образование: СРЕДНО/ОСНОВНО ОБРАЗОВАНИЕ

Длъжност:  ХИГИЕНИСТ

Степен на образование: СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ

 

РАБОТНИ МЕСТА ЗА ХОРА С ТРАЙНИ УВРЕЖДАНИЯ СЪГЛАСНО ЧЛ. 41 ОТ ЗАКОНА ЗА ХОРАТА С УВРЕЖДАНИЯ

Длъжност:  ТЕХНОЛОГ

Степен на образование: ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ-ТЕХНИЧЕСКО

Езикови познания: английски  език – говоримо, писмено - В2

Длъжност:  МЕХАНИК

Степен на образование: ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ-ТЕХНИЧЕСКО

Езикови познания: английски  език – говоримо, писмено - В2

Длъжност:  ЕЛЕКТРОТЕХНИК

Степен на образование: ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ-ТЕХНИЧЕСКО

Езикови познания: английски  език – говоримо, писмено – В2

Длъжност:  ИНЖЕНЕР, КАЧЕСТВО

Степен на образование: ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ-ТЕХНИЧЕСКО

Езикови познания: английски  език – говоримо, писмено – В2

Длъжност:  НАСТРОЙЧИК

Степен на образование: ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ-ТЕХНИЧЕСКО

Езикови познания: английски  език – говоримо, писмено – В2

 

РАБОТНИ МЕСТА ПО ПРОЕКТ „ЗАЕТОСТ ЗА ТЕБ”

Длъжност:  ОБСЛУЖВАЩ, БЕНЗИНОСТАНЦИЯ

Степен на образование:СРЕДНО  ОБРАЗОВАНИЕ

 

 

За вас работодатели

 

Агенция по заетостта

Дирекция “Бюро по труда”- Смолян

Уведомява работодателите от общините Баните, Рудозем, Смолян и Чепеларе, че към 14.09.2020г. разполага с финансови средства за сключване на договори за ползване на насърчителни мерки за заетост и обучение по Закона за насърчаване на заетостта (ЗНЗ), както следва:

Мерки за насърчаване на работодателите (в съответствие с чл. 50, ал. 3 от ППЗНЗ), които разкриват работни места и наемат:

Средства в лв.

- безработни младежи до 29 г. възраст, включително за първа работа по специалността (чл. 36, ал.1 от ЗНЗ)

2007,00

-     безработни лица с трайни увреждания включително военноинвалиди на пълно или непълно работно време (чл. 52, ал. 1 от ЗНЗ)

1610,99

безработни лица-самотни родители (осиновители) и/или майки (осиновителки) с деца до 5-годишна възраст (чл. 53а от ЗНЗ)

2340,90

- безработни над 55-годишна възраст (чл.55а от ЗНЗ)

2185,00

- продължително безработни лица (чл.55в от ЗНЗ)

2290,17

-     безработни лица с непрекъснато поддържана регистрация не по-малко от 6 месеца или безработни лица до 24-годишна възраст, или безработни лица с основно и по-ниско образование, или безработни лица на възраст над 50 години (чл. 51, ал. 1 от ЗНЗ)

1571,27

-     безработни лица с трайни увреждания (чл. 51, ал. 2 от ЗНЗ)

1792,00

Обучение на възрастни

Средства в лв.

- обучение по ключови компетентности на заети лица от микро и малки предприятия по реда на чл.63, ал.1, т. 3 от ЗНЗ

1310,00

За ползване на горепосочените преференции, работодателите могат да подават заявки за свободни работни места и необходимите документи, считано от 14.09.2020 г.

Допълнителна и конкретна информация може да се получи в:

  • Дирекция “Бюро по труда” - Смолян, бул. „България” 83, както и на тел. 0301/6-20-36.
  • Филиал Рудозем, бул. „България” 13, тел. 0306/5-33-62;
  • Филиал Баните, ул. „Васил Левски” 5, тел. 03025/21-49;
  • Филиал Чепеларе, ул. „Мурджовска” 1а, тел. 03051/29-15.

Министерството на труда и социалната политика  стартира три мерки за запазване на работните места и за намаляване на безработицата.

В пакета "Заетост х3" влизат новият вариант на мярката 60/40, мярката за подпомагане на секторите на транспорта и туризма с 290 лв. за запазване на работно място, както и нова схема за наемане на безработни.

Ще продължи запазването на работни места по 60/40, като възможност да кандидатстват ще имат предприятия от повече сектори, включително от сектор "Здравеопазване". Те ще получат средства за до три месеца - юли, август и септември, в размер на 60 на сто от осигурителния доход за май 2020г. и 60 на сто от дължимите от работодателя осигурителни вноски. Отпада условието фирмите  да не са извършвали дейност в последните месеци. Те трябва да докажат спад на приходите с 20% спрямо същия период през 2019 г. и да са декларирали дължимите данъци за 2020г. Работодателите, получили средства за запазване на заетостта, ще изплащат на работниците и служителите трудово възнаграждение в размер, не по-малък от осигурителния доход за май 2020 г. Очаква се с новия вариант на мярката да се запазят доходите на около 300 000 души.

Помощ за запазване на работни места се предвижда и за работодатели и самоосигуряващи се лица от секторите „Транспорт“, „Хотелиерство и ресторантьорство“ и „Туризъм“, чиито приходи са намалели с не по-малко от 20% спрямо миналата година. Те ще могат да получат компенсации в размер на 290 лв. месечно за работно място, като средствата ще достигнат до около 22 000 работещи. Тази мярка може да се комбинира с 60/40, с което на практика помощта за тези сектори ще стане 80/20. Парите за компенсациите ще бъдат осигурени от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ (ОПРЧР), като определеният бюджет е в размер на 40 млн. лв. Средствата ще се изплащат за период до 6 месеца.

Третата мярка от пакет "Заетост х3" дава възможност работодатели да кандидатстват в Бюрата по труда за наемане на безработни по процедурата „Заетост за теб“ на ОПРЧР. Операцията е с бюджет от 160 млн. лв., като 50 млн. лв. приоритетно са насочени към фирми от секторите „Хотелиерство и ресторантьорство“ и „Туристическа агентска и операторска дейност; други дейности, свързани с пътувания и резервации“. Безработните лица могат да бъдат наемани на пълно или непълно работно време за период до 3 месеца, в който ще бъде покривана минималната работна заплата и осигурителните вноски за сметка на работодателя.

За вас безработни лица

 

Агенция по заетостта

Дирекция “Бюро по труда”- Смолян

Уведомява безработните лица от общините Смолян, Чепеларе, Рудозем и Баните, че към 14.09.2020 г. разполага с финансови средства за сключване на договори, както следва:

Двугодишен план за обучение, провеждано от ДП БГЦПО

Средства в лв.

- Обучение на безработни лица в клоновете на Държавно предприятие „Българо-германски център за професионално обучение“

13910,37

Допълнителна и конкретна информация може да се получи в:

  • Дирекция “Бюро по труда” - Смолян, бул. „България” 83, както и на тел. 0301/6-20-36.
  • Филиал Рудозем, бул. „България” 13, тел. 0306/5-33-62;
  • Филиал Баните, ул. „Васил Левски” 5, тел. 03025/21-49;
  • Филиал Чепеларе, ул. „Мурджовска” 1а, тел. 03051/29-15.

            

Последно променена в Петък, 18 Септември 2020 20:59

Последните от Смолян днес!

Оставете коментар

Екипът на Смолян днес! Ви благодари, че използвате кирилица. В случай, че коментарът Ви съдържа нецензурни квалификации и лични нападки, или обида на расова, сексуална, етническа или верска основа, той ще бъде изтрит от администраторите на сайта. Коментари на латиница не се допускат.


Всички фото, видео и текстови материали в този сайт са собственост на СМОЛЯН ДНЕС! освен в случаите, когато изрично  е посочен друг автор. Всяко копиране и репродуциране на тези материали без изричното писмено съгласие на СМОЛЯН ДНЕС!  се преследва по "Закона за авторското право и сродните му права", както и по "Закона за защита на конкуренцията". Уеб дизайн СМОЛЯН ДНЕС!