Menu

Свободни работни места

Написана от
Последно променена в Вторник, 14 Август 2018 05:22
 СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА, ЗАЯВЕНИ В ДИРЕКЦИЯ "БЮРО ПО ТРУДА" - СМОЛЯН
бул. "България" 83 (до автогара Смолян) към 13.08.2018 г.
 
 

 

Длъжност: ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА

Степен на образование: ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ

 

Длъжност: ФИНАНСОВ КОНТРОЛЬОР

Степен на образование: ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ

 

Длъжност: УЧИТЕЛ ПО ТЕХНОЛОГИИ

Степен на образование: ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ

 

Длъжност: УЧИТЕЛ  ЦДО /възпитател/– V – VІІ КЛАС

Степен на образование: ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ, СПЕЦИАЛНОСТ БЕЛ

 

Длъжност: УЧИТЕЛ ПО ФИЗИЧЕСКО ВЪЗПИТАНИЕ И СПОРТ

Степен на образование: ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ

 

Длъжност: УЧИТЕЛ ПО АНГЛИЙСКИ ЕЗИК

Степен на образование: ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ

 

Длъжност: УЧИТЕЛ ПО ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО

Степен на образование: ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ

 

Длъжност: УЧИТЕЛ ПО ПИАНО

Степен на образование: ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ

 

Длъжност: УЧИТЕЛ ПО БИОЛОГИЯ И ХИМИЯ

Степен на образование: ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ

 

Длъжност: УЧИТЕЛ ПО ПРАКТИЧЕСКО ОБУЧЕНИЕ / КОРЕПЕТИТОР /

Степен на образование: ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ

 

Длъжност: УЧИТЕЛ ПО ИНФОРМАТИКА/МАТЕМАТИКА

Степен на образование: ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ

 

Длъжност:  УПРАВИТЕЛ

Степен на образование:ВИСШЕ  ОБРАЗОВАНИЕ

 

Длъжност:  РЪКОВОДИТЕЛ, ОБОСОБЕНО ПРОИЗВОДСТВО

Степен на образование:ВИСШЕ  ОБРАЗОВАНИЕ

 

Длъжност:  СЧЕТОВОДИТЕЛ

Степен на образование:ВИСШЕ  ОБРАЗОВАНИЕ

 

Длъжност:  ЕКСПЕРТ, МАРКЕТИНГ

Степен на образование:ВИСШЕ  ОБРАЗОВАНИЕ

 

Длъжност:  КОНСТРУКТОР

Степен на образование:ВИСШЕ ТЕХНИЧЕСКО ОБРАЗОВАНИЕ /МАГИСТЪР

 

Длъжност:  ТЕХНОЛОГ /ИНСТРУМЕНТАЛНО ПРОИЗВОДСТВО/

Степен на образование:ВИСШЕ ТЕХНИЧЕСКО ОБРАЗОВАНИЕ/МАГИСТЪР

 

Длъжност:  СПЕЦИАЛИСТ В СОЦИАЛНА УСЛУГА

Степен на образование:ВИСШЕ  ОБРАЗОВАНИЕ

 

Длъжност:  ТЕХНОЛОГ

Степен на образование:ВИСШЕ  ОБРАЗОВАНИЕ- МЕТАЛООБРАБОТВАНЕ

 

Длъжност:  НАСТРОЙЧИК ПРЕСОВИ МЕТАЛООБРАБОТВАЩИ МАШИНИ

Степен на образование:СРЕДНО  ОБРАЗОВАНИЕ - МЕТАЛООБРАБОТВАНЕ

 

Длъжност:  НАСТРОЙЧИК-ПРОГРАМИСТ, МЕТАЛООБР. МАШИНИ С ЦПУ

Степен на образование:ВИСШЕ/СРЕДНО  ОБРАЗОВАНИЕ - МЕТАЛООБРАБОТВАНЕ

 

Длъжност:  ГЛАВЕН СПЕЦИАЛИСТ

Степен на образование:СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ

Трудово възнаграждение: 850 лв.

 

Длъжност: ОХРАНИТЕЛ

Степен на образование:СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ

Трудово възнаграждение: 510 лв.

 

Длъжност: РЕСТОРАНТСКИ РАБОТНИК

Степен на образование:СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ

Трудово възнаграждение: 1100лв.

 

 

Длъжност: ПОМОЩНИК, КУХНЯ

Степен на образование:СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ

 

Длъжност:  ДОМАКИН

Степен на образование:СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ

 

Длъжност:  ОФИС МЕНИДЖЪР

Степен на образование:СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ

 

Длъжност:  КОНСТРУКТОР, КУКЛИ

Степен на образование:СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ

 

Длъжност:  ДЪРВОДЕЛЕЦ

Степен на образование:СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ

 

Длъжност:  ДЪРВОРЕЗБАР

Степен на образование:СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ

 

Длъжност:  НАСТРОЙЧИК – ОПЕРАТОР, ДЪРВООБРАБОТВАЩА МАШИНА

Степен на образование:СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ

 

Длъжност:  СТРУГАР, ДЪРВО

Степен на образование:СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ

 

Длъжност:  ХУДОЖНИК - ДЕКОРАТОР

Степен на образование:СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ

 

Длъжност:  ШОФЬОР /АВТОБУС/

Степен на образование:СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ

Категория D

 

Длъжност:  ШОФЬОР, ЛЕКОТОВАРЕН АВТОМОБИЛ

Степен на образование:СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ

 

Длъжност:  КАСИЕР

Степен на образование:СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ

 

Длъжност:  КОНДУКТОР

Степен на образование:СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ / ОСНОВНО ОБРАЗОВАНИЕ

 

Длъжност: ОБСЛУЖВАЩ, МАГАЗИН

Степен на образование:СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ

Трудово възнаграждение: 900 лв.

 

Длъжност: ВОЙНИК

Степен на образование: СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ

 

Длъжност: ГОТВАЧ

Степен на образование:СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ

 

Длъжност:ПОМОЩНИК ГОТВАЧ

Степен на образование:СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ

Трудово възнаграждение: 750лв.-800 лв.

 

Длъжност: СЕРВИТЬОР

Степен на образование:СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ

Английски език

 

Длъжност: РЕЦЕПЦИОНИСТ

Степен на образование:СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ

Английски език

 

Длъжност: КАМЕРИЕР

Степен на образование:СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ

 

Длъжност: ПРОДАВАЧ-КОНСУЛТАНТ

Степен на образование: СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ

 

Длъжност: МОНТАЖНИК НА ЕЛЕКТРОННИ ЕЛЕМЕНТИ

Степен на образование:СРЕДНО /  ОСНОВНО ОБРАЗОВАНИЕ

 

Длъжност: МОНТАЖНИК ОПЕРАТОР, ПРОИЗВОДСТВО НА ПЛАСТМАСОВИ ИЗДЕЛИЯ

Степен на образование:СРЕДНО /  ОСНОВНО ОБРАЗОВАНИЕ

 

Длъжност: ОБЩ РАБОТНИК

Степен на образование: ОСНОВНО ОБРАЗОВАНИЕ

 

Длъжност: РАБОТНИК СТРОИТЕЛНА ИЗОЛАЦИЯ

Трудово възнаграждение: 1000 лв.

 

Длъжност: ОПЕРАТОР МАШИНА ЗА ЛЕЕНЕ

Степен на образование: СРЕДНО  ОБРАЗОВАНИЕ

 

Длъжност: МОНТЬОР ПО ПОДДРЪЖКА И РЕМОНТ НА ЕЛ. МАШИНИ

Степен на образование: СРЕДНО  ОБРАЗОВАНИЕ

 

Длъжност: МЕХАНИК

Степен на образование: СРЕДНО  ОБРАЗОВАНИЕ

 

Длъжност: ПЕЧАТАР

Степен на образование: СРЕДНО  ОБРАЗОВАНИЕ

 

Длъжност: ОПЕРАТОР ШПРИЦ МАШИНА

Степен на образование: СРЕДНО  ОБРАЗОВАНИЕ

 

Длъжност: ОПЕРАТОР НА МАШИНА ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА КАБЕЛИ И ПРОВОДНИЦИ

Степен на образование: СРЕДНО  ОБРАЗОВАНИЕ

 

Длъжност: МАШИНЕН ОПЕРАТОР, КРОЕНЕ С ЕЛЕКТРОННА МАШИНА

Степен на образование: СРЕДНО/ОСНОВНО ОБРАЗОВАНИЕ

 

Длъжност: МАШИНЕН ОПЕРАТОР, БРОДЕРИЯ

Степен на образование: СРЕДНО/ОСНОВНО ОБРАЗОВАНИЕ

 

Длъжност: МАШИНЕН ОПЕРАТОР, ШИЕНЕ

Степен на образование: СРЕДНО/ОСНОВНО ОБРАЗОВАНИЕ

 

Длъжност: ЖИВОТНОВЪД

Степен на образование:ОСНОВНО ОБРАЗОВАНИЕ

 

Длъжност: СМЕТОСЪБИРАЧ/КОСАЧ

Степен на образование:ОСНОВНО ОБРАЗОВАНИЕ

 

Длъжност: ГЛАДАЧ

Степен на образование: ОСНОВНО  ОБРАЗОВАНИЕ

 

Длъжност: ОКАЧЕСТВИТЕЛ

Степен на образование: СРЕДНО  ОБРАЗОВАНИЕ

 

Длъжност: ХИГИЕНИСТ

Степен на образование: ОСНОВНО  ОБРАЗОВАНИЕ

 

Длъжност: МИЯЧ, СЪДОВЕ

Степен на образование: ОСНОВНО  ОБРАЗОВАНИЕ

 

Длъжност:  МОНТЬОР ВЪТРЕШНООТОПЛИТЕЛНИ ИНСТАЛАЦИИ

Степен на образование:СРЕДНО ПРОФЕСИОНАЛНО/СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ

Трудово възнаграждение: 700 лв.- 1000 лв.

 

Длъжност:  МОНТЬОР ВЕНТИЛАЦИОННИ ТРЪБИ

Степен на образование: СРЕДНО ПРОФЕСИОНАЛНО/СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ

Трудово възнаграждение: 700 лв.- 1000 лв.

 

Длъжност:  МОНТАЖНИК МЕТАЛНИ КОНСТРУКЦИИ

Степен на образование: СРЕДНО ПРОФЕСИОНАЛНО/СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ

Трудово възнаграждение: 700 лв.- 1000 лв.

 

Длъжност:  ВОДОПРОВОДЧИК

Степен на образование: СРЕДНО ПРОФЕСИОНАЛНО/СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ

Трудово възнаграждение: 700 лв.- 1000 лв.

 

Длъжност:  ЕЛЕКТРОТЕХНИК, СТРОИТЕЛЕН

Степен на образование: СРЕДНО ПРОФЕСИОНАЛНО/СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ

Трудово възнаграждение: 700 лв.- 1000 лв.

 

Длъжност:  ЗАВАРЧИК

Степен на образование: СРЕДНО ПРОФЕСИОНАЛНО/СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ

Трудово възнаграждение: 700 лв.- 1000 лв.

 

Длъжност:  ШОФЬОР, ТОВАРЕН АВТОМОБИЛ

Степен на образование: СРЕДНО ПРОФЕСИОНАЛНО/СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ

Трудово възнаграждение: 700 лв.- 1000 лв.

 

Длъжност:  АРМАТУРИСТ

Степен на образование: СРЕДНО ПРОФЕСИОНАЛНО/СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ

Трудово възнаграждение: 700 лв.- 1000 лв

 

Длъжност:  ОБЩ РАБОТНИК, СТРОИТЕЛСТВО

Степен на образование: СРЕДНО ПРОФЕСИОНАЛНО/СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ

Трудово възнаграждение: 600 лв.- 900 лв

 

Длъжност:  КОФРАЖИСТ

Степен на образование: СРЕДНО ПРОФЕСИОНАЛНО/СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ

Трудово възнаграждение: 700 лв.- 1000 лв

 

Длъжност:  ЗИДАР

Степен на образование: СРЕДНО ПРОФЕСИОНАЛНО/СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ

Трудово възнаграждение: 700 лв.- 1000 лв

 

 

 

За вас работодатели

 

Агенция по заетостта

 

Дирекция „Бюро по труда”- гр. Смолян

Уведомява работодателите от общините Смолян, Чепеларе, Рудозем и Баните, че разполага с финансови средства за сключване на договори за ползване на програми и насърчителни мерки за заетост и обучение по Закона за насърчаване на заетостта (ЗНЗ), както следва:

 

Мерки за насърчаване на работодателите, които разкриват работни места и наемат по Закона за насърчаване на заетостта:

Средства в лв.

·         Безработни лица с трайни увреждания включително военноинвалиди на пълно или непълно работно време (чл. 52, ал.1 от ЗНЗ)

1794

Обучение на възрастни

Средства в лв.

·         Обучение на възрастни по чл. 63 от ЗНЗ ( по реда на чл.63 от ППЗНЗ)

1796

 

 

Допълнителна и конкретна информация може да се получи в: Дирекция “Бюро по труда” - Смолян, както и на тел. 0301/6-20-36.

 

 

За вас безработни лица

Агенция по заетостта

 

Дирекция „Бюро по труда”- Смолян

 

 Уведомява, че набира безработни лица за обучение по професия «Козметик» и курс «Планински водачи»  в ДП БГЦПО клон Смолян.

 

С уважение,

 

За Директор

Заповед за заместване №РД-11-06-116/02.08.2018 г.        

(Стойна Михалева)…………………….                                
Вашият коментар...
0 страхотни коментаря!

Свързани статии (по етикет)


Всички фото, видео и текстови материали в този сайт са собственост на СМОЛЯН ДНЕС! освен в случаите, когато изрично  е посочен друг автор. Всяко копиране и репродуциране на тези материали без изричното писмено съгласие на СМОЛЯН ДНЕС!  се преследва по "Закона за авторското право и сродните му права", както и по "Закона за защита на конкуренцията". Уеб дизайн СМОЛЯН ДНЕС!