Бюро по труда Смолян - свободни работни места

Свободни работни места
 СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА, ЗАЯВЕНИ В ДИРЕКЦИЯ "БЮРО ПО ТРУДА" - СМОЛЯН

 бул. "България" 83 (до автогара Смолян) към 08.06.2021 г.

 

тел.: 0301/6-20-36 e-mail:dbt616@zaetost.net


 

Длъжност:ФЕЛДШЕР

Степен на образование:ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ

Длъжност:КИНЕЗИТЕРАПЕВТ

Степен на образование:ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ

Длъжност:МЕНИДЖЪР ЕКИП

Степен на образование:ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ

Длъжност: СПЕЦИАЛИСТ

Степен на образование: СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ

Категория „В” + компютърна грамотност

Длъжност:ОФИС МЕНИДЖЪР

Степен на образование: СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ

Длъжност:ТЕХНИЧЕСКИ СЪТРУДНИК

Степен на образование: СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ

Длъжност:КООРДИНАТОР/ДИСПЕЧЕР

Степен на образование: СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ

Длъжност: КРУПИЕ

Степен на образование: СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ

Длъжност: ПРОДАВАЧ-КОНСУЛТАНТ

Степен на образование: СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ

Длъжност: ГЛАВЕН ГОТВАЧ

Степен на образование: СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ

Трудово възнаграждение: 1300-1500лв.+транспорт

Длъжност: ГОТВАЧ

Степен на образование: СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ

Длъжност:ПОМОЩНИК ГОТВАЧ

Степен на образование: СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ

Длъжност: УПРАВИТЕЛ, РЕСТОРАНТ

Степен на образование: СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ

Длъжност: САЛОНЕН УПРАВИТЕЛ

Степен на образование: СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ

Длъжност: АДМИНИСТРАТОР, ХОТЕЛ

Степен на образование: СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ

Длъжност: БАРМАН

Степен на образование: СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ

Длъжност: СЕРВИТЬОР

Степен на образование: СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ

Длъжност: КАМЕРИЕР/КАМЕРИЕРКА

Степен на образование: СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ

Длъжност: СПАСИТЕЛ, БАСЕЙН

Степен на образование: СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ

Длъжност: ШОФЬОР, ЛЕКОТОВАРЕН АВТОМОБИЛ

Степен на образование: СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ

Категория «В»

Длъжност: ШОФЬОР, ТЕЖКОТОВАРЕН АВТОМОБИЛ

Степен на образование: СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ

Категория «С»

Длъжност: МОНТАЖНИК, ДОГРАМА

Степен на образование: СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ

Длъжност: ЕКСТРУДЕРИСТ

Степен на образование: СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ

Длъжност: МАШИНЕН ОПЕРАТОР, ПРОИЗВОДСТВО НА КАБЕЛИ

Степен на образование: СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ

Длъжност: РАБОТНИК, УСУКВАНЕ НА ПРОВОДНИЦИ

Степен на образование: СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ

Длъжност: ОПАКОВАЧ

Степен на образование: СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ

Длъжност: ШИВАЧ

Степен на образование: СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ

Длъжност: КРОЯЧ

Степен на образование: СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ

Длъжност: ПОМОЩНИК, МАГАЗИН

Степен на образование: СРЕДНО/ОСНОВНО ОБРАЗОВАНИЕ

Длъжност: МОНТАЖНИК, ЕЛЕКТРОННИ ЕЛЕМЕНТИ

Степен на образование: СРЕДНО/ОСНОВНО ОБРАЗОВАНИЕ

Длъжност: МАШИНЕН ОПЕРАТОР

Степен на образование: СРЕДНО/ОСНОВНО ОБРАЗОВАНИЕ

Длъжност: ГЛАДАЧ

Степен на образование: ОСНОВНО ОБРАЗОВАНИЕ

Длъжност: РАБОТНИК ПОДДРЪЖКА

Степен на образование: ОСНОВНО ОБРАЗОВАНИЕ

Длъжност: МИЯЧ, СЪДОВЕ /РЪЧНО/

Степен на образование: ОСНОВНО  ОБРАЗОВАНИЕ

Длъжност: ДОМАШЕН ПОМОЩНИК

Степен на образование: ОСНОВНО  ОБРАЗОВАНИЕ

Длъжност: СОЦИАЛЕН АСИСТЕНТ

Степен на образование: ОСНОВНО  ОБРАЗОВАНИЕ

Длъжност: ЛИЧЕН АСИСТЕНТ

Степен на образование: ОСНОВНО  ОБРАЗОВАНИЕ

Длъжност: ПОРТИЕР

Степен на образование: ОСНОВНО  ОБРАЗОВАНИЕ

Длъжност: САНИТАР

Степен на образование: ОСНОВНО  ОБРАЗОВАНИЕ

Длъжност:  ДЪРВОДЕЛЕЦ

Степен на образование: ОСНОВНО  ОБРАЗОВАНИЕ

Длъжност:  ЧИСТАЧ/ ХИГИЕНИСТ

Степен на образование: ОСНОВНО  ОБРАЗОВАНИЕ

Длъжност:  ОБЩ РАБОТНИК

Степен на образование: ОСНОВНО  ОБРАЗОВАНИЕ

РАБОТНИ МЕСТА ПО ПРОЦЕДУРА „ЗАЕТОСТ ЗА ТЕБ” НА ОПРЧР

Длъжност: СЧЕТОВОДИТЕЛ

Степен на образование: СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ

Длъжност: КОНДУКТОР

Степен на образование: СРЕДНО/ОСНОВНО ОБРАЗОВАНИЕ

Длъжност: ПРОДАВАЧ-КОНСУЛТАНТ

Степен на образование: СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ

Длъжност: ШОФЬОР, АВТОБУС

Степен на образование: СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ

Длъжност: КАМЕРИЕР/КАМЕРИЕРКА

Степен на образование: СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ

Длъжност: ПОМОЩНИК КУХНЯ

Степен на образование: ОСНОВНО ОБРАЗОВАНИЕ

 

Длъжност: СЕРВИТЬОР

Степен на образование: ОСНОВНО ОБРАЗОВАНИЕ

Длъжност: ЧИСТАЧ/ХИГИЕНИСТ

Степен на образование: ОСНОВНО ОБРАЗОВАНИЕ

Длъжност: ШИВАЧ

Степен на образование: ОСНОВНО ОБРАЗОВАНИЕ

 

РАБОТНИ МЕСТА ПО ЧЛ.38 ОТ ЗХУ

Длъжност: ОПЕРАТОР CNC ЕРОЗИЯ

Степен на образование: ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ

Длъжност: МЕТРОЛОГ

Степен на образование: ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ

Длъжност: ТЕХНОЛОГ ИНСТРУМЕНТАЛНО ПРОИЗВОДСТВО

Степен на образование: ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ

Длъжност: НАСТРОЙЧИК

Степен на образование: ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ

Длъжност: ПРОЦЕСЕН ИНЖЕНЕР

Степен на образование: ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ

Длъжност:  ИНЖЕНЕР, СТРОИТЕЛЕН

Степен на образование: ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ

Длъжност:  МОНТАЖНИК,  ЕЛЕКТРОННИ ЕЛЕМЕНТИ

Степен на образование: СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ

Длъжност:  ЕЛЕКТРОТЕХНИК ПРОМИШЛЕНО ПРЕДПРИЯТИЕ

Степен на образование: ОБРАЗОВАНИЕ - ПРОФЕСИОНАЛЕН КОЛЕЖ

 

РАБОТНИ МЕСТА НА ТЕРИТОРИЯТА НА СТРАНАТА

Длъжност: САЛОНЕН УПРАВИТЕЛ

Степен на образование: СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ

Длъжност: ГЛАВЕН ГОТВАЧ

Степен на образование: СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ

Длъжност: ГОТВАЧ /ТОПЛА КУХНЯ/

Степен на образование: СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ

Длъжност: ПОМОЩНИК ГОТВАЧ

Степен на образование: СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ

Длъжност: ПОМОЩНИК КУХНЯ

Степен на образование: СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ

Длъжност: БАРМАН

Степен на образование: СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ

Длъжност: СЕРВИТЬОР

Степен на образование: СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ

Длъжност: ХОСТ/ХОСТЕСА

Степен на образование: СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ

Длъжност: КАМЕРИЕРКА

Степен на образование: СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ

Длъжност: ПИКОЛО

Степен на образование: СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ

Длъжност: ЧИСТАЧ/ХИГИЕНИСТ

Степен на образование: ОСНОВНО ОБРАЗОВАНИЕ

Длъжност: МАШИНИСТ ЕДНОКОФОВ БАГЕР

Степен на образование: СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ

Длъжност: МИЯЧ, СЪДОВЕ /РЪЧНО/

Степен на образование: ОСНОВНО ОБРАЗОВАНИЕ

 

 

 

 

 

 

За вас безработни лица

Агенция по заетостта

Дирекция “Бюро по труда”- Смолян

Уведомява безработните лица от общините Смолян, Чепеларе, Баните и Рудозем, че към 5-и март 2021 г. разполага с финансови средства за сключване на договори за стимулиране на мобилността и/или предприемачеството по насърчителни мерки от Закона за насърчаване на заетостта (ЗНЗ) и обучение, както следва:

Мерки за безработни лица /по реда и условията на ЗНЗ и ППЗНЗ/

Средства в лв.

Мерки за насърчаване на териториалната мобилност на безработните лица  насочени/наети на работа извън границите на населеното място по местоживеене (чл. 42 от ЗНЗ)

- за ежедневни транспортни разходи от и до месторабота – до 50 % от действително направените разходи за период до 12 месеца при сключен трудов договор

 - за представяне пред работодател – еднократно (до 130 лв.) (чл.42, ал.2 от ЗНЗ)

602,00

- за наемане на работа в населено място, отстоящо на повече от 50 км от населеното място по настоящ адрес - разходи за такси за детски ясли, детски градини, наем на жилище, такси за ползване на интернет (до 200 лв.) (чл.42, ал.3 от ЗНЗ)

1163,00

Мерки за безработни лица, сключили договор за започване на стопанска дейност по реда на чл.47, ал.1 от ЗНЗ чрез  получаване наведнъж на полагащите им се обезщетения при безработица

- Предоставяне на допълнителна сума, в размер на 2600 лв. за насърчаване на предприемачеството за лица, сключили договор по реда на чл. 47 от ЗНЗ за започване на стопанска дейност и осигурили заетост на друго безработно лице без право на парично обезщетение за безработица (чл.47, ал.4 от ЗНЗ)

2783,00

Мерки за насърчаване на предприемачеството на безработни лица, регистрирали микропредприятие

- Предоставяне на средства на безработни лица с одобрен бизнес проект, които не са ползвали  права по чл.47, ал.1 и чл.49, ал.1 от ЗНЗ през предходните 3 години за стартиране на стопанска дейност като микропредприятие – до 4000 лв. (чл. 49 ал.1 от ЗНЗ)

4000,00

- Предоставяне на допълнителни месечни суми за възстановяване на   осигурителни вноски на самоосигуряващо се лице по минимални размери за срок до 12 месеца от започване на дейността (чл. 49, ал. 4 от ЗНЗ)

562,00

Двугодишен план за обучение, провеждано от ДП БГЦПО

- Обучение на безработни лица в клоновете на Държавно предприятие „Българо-германски център за професионално обучение“

160434,00

СеЗа вас работодатели

 

Дирекция “Бюро по труда”- Смолян уведомява работодателите от общините Смолян, Рудозем, Чепеларе и Баните, че разполага с финансови средства за сключване на договори за ползване на програми и насърчителни мерки за заетост и обучение по Закона за насърчаване на заетостта (ЗНЗ) към 12.04.2021 г., както следва:

Мерки за насърчаване на работодателите (в съответствие с чл. 50, ал. 3 от ППЗНЗ), които разкриват работни места и наемат:

 • безработни младежи до 29 г. възраст (чл. 36, ал.1 от ЗНЗ) - свободни средства – 6245,00 лв.;
 • за чиракуване безработни лица до 29 години с основно или по-ниско образование и без квалификация (чл.41а от ЗНЗ) и осигуряване на суми за наставник (чл. 41а, ал. 4 от ЗНЗ) - свободни средства – 5340,00 лв.;
 • за стажуване безработни лица (чл. 46 от ЗНЗ) - свободни средства – 4115,00 лв.;
 • безработни лица на първите 5 работни места разкрити от работодатели-микропредприятия (чл.50 от ЗНЗ) - свободни средства – 5290,32 лв.;
 • безработни лица с трайни увреждания включително военноинвалиди на пълно или непълно работно време (чл. 52, ал. 1 от ЗНЗ) - свободни средства – 14326,00 лв.;
 • безработни лица-самотни родители (осиновители) и/или майки (осиновителки) с деца до 5-годишна възраст (чл. 53а от ЗНЗ) - свободни средства – 4212,00 лв.;
 • безработни над 55-годишна възраст (чл.55а от ЗНЗ) - свободни средства – 4595,00 лв.;
 • продължително безработни лица (чл.55в от ЗНЗ) - свободни средства – 10610,00 лв.;
 • безработни лица с непрекъснато поддържана регистрация не по-малко от 6 месеца или безработни лица до 24-годишна възраст, или безработни над 50 години, или безработни лица с основно и по-ниско образование (чл. 51, ал. 1 от ЗНЗ) - свободни средства – 10753,20 лв.;

Работодателите могат да кандидатстват (в съответствие с чл. 50, ал. 4 от ППЗНЗ) за преференции (финансови средства) и за работни места, на които ще наемат на работа:

 • осигуряват обучение чрез работа (дуална система на обучение) на безработни лица (чл. 46а от ЗНЗ) - 5566,00 лв.

            Обучение на възрастни по чл.63, ал.1, т.1 и т.3 от ЗНЗ - свободни средства – 1457,00 лв.;

За вас безработни лица

От 22 април 2021 г. Агенцията по заетостта започва прием на заявки от областни и общински администрации и столични районни кметства за разкриване на нови общо 370 работни позиции за младежи с висше образование. Работните места се финансират по Програма „Старт на кариерата” в рамките на Националния план за действие по заетостта за 2021 г., като се предоставят средства за трудови възнаграждения в размер на 800 лв. и дължимите върху тях допълнителни възнаграждения и осигурителни вноски.

    Препоръчваме на младите хора да се запознаят с възможностите, реда и условията за работа по програма „Старт на кариерата”, които са публикувани на официалната интернет страница на Агенцията по заетостта в рубрика „Програма „Старт на кариерата” на следния адрес: https://www.az.government.bg/pages/programa-start-na-karierata/. В същата рубрика след 28 април 2021 г. ще бъде публикуван и списъкът на заявените работни места в областни и общински администрации и районните кметства към Столична община.

            Допълнителна и конкретна информация може да се получи в:

 • Дирекция “Бюро по труда” - Смолян, бул. „България” 83, както и на тел. 0301/6-20-36.
 • Филиал Рудозем, бул. „България” 13, тел. 0306/5-33-62;
 • Филиал Баните, ул. „Васил Левски” 5, тел. 03025/21-49;
 • Филиал Чепеларе, ул. „Мурджовска” 1а, тел. 03051/29-15.

 

ПРЕСЦЕНТЪР - АГЕНЦИЯ ПО ЗАЕТОСТТА

01.06.2021 г.

 

Национална кампания на Агенцията по заетостта ще подкрепя туризма

 

От днес Агенцията по заетостта започва подготовката на национална кампания в подкрепа на туристическия бранш „Работа в БГ туризма”. В рамките на една седмица – от 7 юни 2021 г. до 11 юни 2021 г., всички бюра по труда в страната ще организират срещи на открито за работодатели в туризма, хотелиерството и ресторантьорството и желаещите да работят в тази сфера. Кампанията ще даде възможност бизнесът да избира сред предварително информирани кандидати от цялата страна. Целта е по този начин още в началото на туристическия сезон да се осигурят възможно най-бързо все още липсващите кадри за успешно функциониране на бранша. Очакванията са бързата и оперативна подкрепа да улесни осигуряването на достатъчно работна сила след престоя поради ограниченията по повод разпространението на COVID-19.

За да се включат в едноседмичната кампания на Агенцията по заетостта, работодателите, опериращи в сферата на туризма, е необходимо да заявят своите свободни позиции като подадат заявки за свободни работни места. Агенцията напомня, че са активни възможностите за лесно и удобно изпращане на заявките в бюрата по труда по електронен път чрез: електронната услуга на Единния портал за електронни услуги на ДАЕУ, която може да се намери тук, както и чрез Системата за сигурно електронно връчване (ССЕВ), по електронна поща, чрез лицензиран пощенски оператор или присъствено, в бюрата по труда. Заявените работни места ще бъдат предлагани на кандидати от цялата страна. Препоръчваме на работодателите да подадат заявките си до 4 юни 2021 г., а за пълно и коректно посочване на изискванията към кандидатите и предлаганите условия за работа – да ползват посредническите услуги на бюрото по труда, на чиято територия е обектът на работа.

Регистрираните безработни, както и други търсещи работа в туризма, ще бъдат уведомени за кампанията и към тях ще бъде отправена покана да се включат в срещите с работодателите.

В часовия диапазон от 10.00 часа до 14.00 часа всеки делничен ден от  следващата седмица (7 юни 2021 г. – 11 юни 2021 г.) на лесно и достъпно място на открито, под шатрите на Агенцията по заетостта, търсещите работа и работодателите от бранша ще могат да се срещнат лично или пък да получат изчерпателна информация за изискванията и възможностите за работа в обектите на туризма от цялата страна. За да могат възможно най-бързо и най-голям брой представители на бизнеса и търсещи работа да получат подкрепа от държавата, експертите от бюрата по труда ще съдействат на посетителите и с информация и консултации за различните актуални възможности за финансово стимулиране както при наемането на безработни лица, така и за тяхната мобилност, предварителното или последващо обучение за придобиване на професия или компетентности.

График на събитията, както и още подробности във връзка с кампанията на Агенцията по заетостта „Работа в БГ туризма”, ще бъде публикувана на електронната страница на Агенцията по заетостта.

С уважение,

Стойна Михалева

И.Д. Директор

Вашият FACEBOOK коментар ...
Последно променена вВторник, 08 Юни 2021 18:00
нагоре