Бюро по труда Смолян - свободни работни места

Свободни работни места
 СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА, ЗАЯВЕНИ В ДИРЕКЦИЯ "БЮРО ПО ТРУДА" - СМОЛЯН

 бул. "България" 83 (до автогара Смолян) към 07.05.2024 г.

 

тел.: 0301/6-20-36 e-mail:dbt616@zaetost.net

 

Длъжност: УЧИТЕЛ ПО ИНФОРМАТИКА И ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ                         

Степен на образование: ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ                                                         

Длъжност: МЕДИЦИНСКА СЕСТРА                              

Степен на образование: ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ                                                         

Трудово възнаграждение:  1400  лв.

Длъжност: СЧЕТОВОДИТЕЛ, ОПЕРАТИВЕН                       

Степен на образование: ВИСШЕ/СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ           

Специалност: Счетоводство и контрол                                                        

Длъжност: ТЕХНИЧЕСКИ СЪТРУДНИК                                                                                            

Степен на образование: СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ                      

Длъжност: ПОМОЩНИК ВЪЗПИТАТЕЛ                                                                                                     

Степен на образование: СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ                     

Длъжност: КРЕДИТЕН СПЕЦИАЛИСТ, БАНКА                                                 

Степен на образование: СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ

Трудово възнаграждение:  933  лв

Длъжност: АДМИНИСТРАТОР, ХОТЕЛ

Степен на образование: СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ

Длъжност: КАСИЕР/ПОЩЕНСКИ РАЗДАВАЧ                                                                                         

Степен на образование: СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ

Трудово възнаграждение:  987  лв

Длъжност: ПОЩЕНСКИ РАЗДАВАЧ /ПОЩАЛЬОН/                                                                               

Степен на образование: СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ

Трудово възнаграждение:  970  лв

 

Длъжност: ПРОДАВАЧ КОНСУЛТАНТ                        

Степен на образование: СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ

Трудово възнаграждение:  970  лв

Длъжност: ОБСЛУЖВАЩ, МАГАЗИН

Степен на образование: СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ                     

Трудово възнаграждение:  795 лв. / 4ч./ 1475 лв. / 8ч./

Длъжност: ГОТВАЧ

Степен на образование: СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ                      

Трудово възнаграждение:  1232  лв.

Длъжност: ГОТВАЧ/СТУДЕНА КУХНЯ

Степен на образование: СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ                     

Работно време: от 16:00 до 24:00 часа

Длъжност: ПОМОЩНИК, ГОТВАЧ                           

Степен на образование: СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ                            

Длъжност: СЕРВИТЬОР                                             

Степен на образование: СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ                          

                                                                                                                                              

Длъжност: КАМЕРИЕР/КАМЕРИЕРКА             

Степен на образование: СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ                               

Трудово възнаграждение:  933 лв.                         

Длъжност: РАБОТНИК, КУХНЯ                                  

Степен на образование: СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ

Трудово възнаграждение:  1250 лв.                        

Длъжност: ПРОИЗВОДИТЕЛ, МЛЕЧНИ ПРОДУКТИ                                                              

Степен на образование: СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ

Трудово възнаграждение:  1000  лв.

  

Длъжност: ЕЛЕКТРОТЕХНИК, ПОДДРЪЖКА НА СГРАДИ     

Степен на образование: СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ

Трудово възнаграждение:  1026  лв.

Длъжност: РАБОТНИК, ПОДДРЪЖКА НА СГРАДИ     

Степен на образование: СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ

Длъжност: МАШИНЕН ОПЕРАТОР, ШИЕНЕ НА ОБЛЕКЛА                          

Степен на образование: СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ

Трудово възнаграждение:  933 лв.

Длъжност: ШИВАЧ, МЪЖКО И ДАМСКО ОБЛЕКЛО                      

Степен на образование: СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ

Трудово възнаграждение:  933 лв.

Длъжност: КРОЯЧ, ТЕКСТИЛ                         

Степен на образование: СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ 

Трудово възнаграждение:  933 лв.

Длъжност: ГЛАДАЧ                       

Степен на образование: ОСНОВНО ОБРАЗОВАНИЕ                                       

Длъжност: МИЯЧ СЪДОВЕ/ РЪЧНО/                       

Степен на образование: ОСНОВНО ОБРАЗОВАНИЕ                                        

Длъжност: РАБОТНИК, СТРОИТЕЛСТВОТО                                   

Степен на образование: ОСНОВНО ОБРАЗОВАНИЕ                                                                           

Длъжност: САНИТАР                                                 

Степен на образование: ОСНОВНО ОБРАЗОВАНИЕ                                                                               

Трудово възнаграждение:  1250 лв.                        

 

РАБОТНИ МЕСТА ПО ЧЛ.38 ОТ ЗХУ

Длъжност: ЕЛЕКТРОТЕХНИК, ПРОМИШЛЕНО ПРЕДПРИЯТИЕ                                            

Степен на образование: ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ

Категория „В”

Длъжност: ИНЖЕНЕР, СТРОИТЕЛЕН                                                                                       

Степен на образование: ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ

Владеене на чужд език: Английски

Категория „В”

Длъжност: ТЕХНИК, ЕЛЕКТРООБЗАВЕЖДАНЕ НА ПРОМИШЛЕНИ ПРЕДПРИЯТИЯ           

Степен на образование: ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ

Владеене на чужд език: Английски

Категория „В”

Длъжност: ИНЖЕНЕР, КАЧЕСТВО                                                              

Степен на образование: ВИСШЕ

Владеене на чужд език: Английски

Категория „В”

Длъжност: ТЕХНОЛОГ                                                                               

Степен на образование: ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ                                                                  

Владеене на чужд език: Английски

Категория „В”

Длъжност: МАШИНЕН ОПЕРАТОР, ШИЕНЕ НА ОБЛЕКЛА                                                                            

Степен на образование: Професионален колеж

 

 

За Вас работодатели и  безработни лица

От 02.10.2023г. стартира проект BG05SFPR002-3.001-0001  „Младежка заетост +” на Програма „Развитие на човешките ресурси” (П РЧР) 2021 – 2027.

Основната цел на Проекта е да се повиши конкурентоспособността на младежите на възраст от 16 до 29 години включително чрез осигуряване на възможност за стажуване, обучение по време на работа, осигуряване на заетост или включване в обучение за придобиване на „меки“ умения при работодател, което ще улесни преходът от образование към заетост и едновременно с това ще доведе до натрупване на ценен професионален опит у тях, необходим за заемане на свободни работни места, заявени от работодателите.

Целева група по проекта са:

- неактивни или регистрирани в дирекции „Бюро по труда” (ДБТ) лица на възраст от 16 до 29 години включително;

- да не участват в никаква форма на заетост, като например:

- да не работят по трудово/служебно правоотношение, независимо от вида му,

- да не осъществяват стопанска дейност като търговци по смисъла на Търговския закон, включително еднолични търговци,

- да не са тютюнопроизводители/земеделски производители,

- да нямат договори за управление и контрол на търговски дружества,

- да нямат доходи от упражняване на занаят или свободна професия,

- да нямат доходи от извънтрудови правоотношения,

- да не са изпълнители по договори за изработка/услуга и др., сключени по реда на ЗЗД,

- да не участват в никакви форми на образование или обучение, вкл. редовни, вечерни, задочни и дистанционни форми на образование, както и всякакви видове професионални обучения и ключови компетентности,

- за стажуване при работодател, който е част от органите на централните администрации на изпълнителната власт и териториалните им структури, съгласно чл. 38. ал.1 от Закона за администрацията, лицата трябва да удостоверят завършено висше образование.

           

Снежана Орлова 

Директор

Вашият FACEBOOK коментар ...
Последно променена вВторник, 07 Май 2024 19:08
нагоре