Свободни работни места

|||| |||| ||||
Свободни работни места

Бюро по труда Смолян - свободни работни места

Публикувана от
 СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА, ЗАЯВЕНИ В ДИРЕКЦИЯ "БЮРО ПО ТРУДА" - СМОЛЯН
бул. "България" 83 (до автогара Смолян) към 25.01.2021 г.
 

тел.: 0301/6-20-36 e-mail:dbt616@zaetost.net

 

Длъжност: УЧИТЕЛ ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК

Степен на образование: ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ

 

Длъжност: ПСИХОЛОГ

Степен на образование: ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ

 

Длъжност: ИНЖЕНЕР, ЕЛЕКТРОНИК

Степен на образование: ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ

 

Длъжност: ТЕХНОЛОГ, ХИМИК

Степен на образование: ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ

 

Длъжност: КИНЕЗИТЕРАПЕВТ

Степен на образование: ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ

Трудово възнаграждение: 800 лв.

 

Длъжност: СТАРШИ СПЕЦИАЛИСТ

Степен на образование: ВИСШЕ ИКОНОМИЧЕСКО/ СРЕДНО ИКОНОМИЧЕСКО

 

Длъжност: ФЕЛДШЕР

Степен на образование: СПЕЦИАЛИСТ

Трудово възнаграждение: 1100 лв.

 

Длъжност: ТЕХНИЧЕСКИ ИЗПЪЛНИТЕЛ/ ОСИГУРИТЕЛЕН АРХИВ

Степен на образование: СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ

 

Длъжност: ТЕХНИК, ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ

Степен на образование: СРЕДНО СПЕЦИАЛНО ТЕХНИЧЕСКО ОБРАЗОВАНИЕ

Трудово възнаграждение: до 2000 лв.

 

Длъжност: ШЛОСЕР ИНСТРУМЕНТАЛЧИК

Степен на образование: СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ

 

Длъжност: НАСТРОЙЧИК, ТЕХНОЛОГ НА ШПРИЦ МАШИНА

Степен на образование: СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ

 

Длъжност: АДМИНИСТРАТОР, ХОТЕЛ

Степен на образование: СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ

 

Длъжност: СКЛАДАДЖИЯ

Степен на образование: СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ

 

Длъжност: ПЕЧАТАР

Степен на образование: СРЕДНО СПЕЦИАЛНО/СРЕДНО ТЕХНИЧЕСКО ОБРАЗОВАНИЕ

Трудово възнаграждение: до 2000 лв.

 

Длъжност: РАБОТНИК, УСУКВАНЕ НА ПРОВОДНИЦИ

Степен на образование: СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ

 

Длъжност: ЕКСТРУДЕРИСТ

Степен на образование: СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ

 

Длъжност: МАШИНЕН ОПЕРАТОР, ПРОИЗВОДСТВО НА КАБЕЛИ

Степен на образование: СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ

 

Длъжност: ОБСЛУЖВАЩ, МАГАЗИН

Степен на образование: СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ

Трудово възнаграждение: 1050 лв.

 

Длъжност: СЕРВИТЬОР

Степен на образование: СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ- ПРОФЕСИОНАЛЕН ОПИТ

Трудово възнаграждение: 1000 лв.

 

Длъжност: ГОТВАЧ

Степен на образование: СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ

Трудово възнаграждение: 715 лв.

 

Длъжност: МАШИНЕН ОПЕРАТОР, ХИМИЧЕСКО ЧИСТЕНЕ

Степен на образование: СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ

 

Длъжност: ГОТВАЧ

Степен на образование: СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ- ПРОФЕСИОНАЛЕН ОПИТ

Трудово възнаграждение: 1500 лв.

 

Длъжност: РАБОТНИК, КУХНЯ /4 часа /

Степен на образование: ОСНОВНО ОБРАЗОВАНИЕ

 

Длъжност: КРОЯЧ, ТЕКСТИЛ

Степен на образование: ОСНОВНО ОБРАЗОВАНИЕ

 

Длъжност: ГЛАДАЧ

Степен на образование: ОСНОВНО ОБРАЗОВАНИЕ

 

Длъжност: РАБОТНИК ТОВАРО-РАЗТОВАРИТЕЛНА ДЕЙНОСТ

Степен на образование: СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ / РАБОТА С КОМПЮТЪР

Трудово възнаграждение: 800 лв.

 

Длъжност: ДЪРВОДЕЛЕЦ, МЕБЕЛИСТ

Степен на образование: СРЕДНО/ОСНОВНО ОБРАЗОВАНИЕ- ПРОФЕСИОНАЛЕН ОПИТ

 

Длъжност: ЗАРЕЖДАЧ

Степен на образование: ОСНОВНО ОБРАЗОВАНИЕ

 

Длъжност: МОНТАЖНИК, ЕЛЕКТРОННИ ЕЛЕМЕНТИ

Степен на образование: ОСНОВНО ОБРАЗОВАНИЕ

 

Длъжност: МАШИНЕН ОПЕРАТОР, ПРОИЗВОДСТВО НА ПЛАСТМАСОВИ ИЗДЕЛИЯ

Степен на образование: ОСНОВНО ОБРАЗОВАНИЕ

 

Длъжност: МАШИНЕН ОПЕРАТОР, ШИЕНЕ

Степен на образование: ОСНОВНО ОБРАЗОВАНИЕ

 

Длъжност: ОПАКОВАЧ

Степен на образование: ОСНОВНО ОБРАЗОВАНИЕ

 

РАБОТНИ МЕСТА ПО ПРОЦЕДУРА „ЗАЕТОСТ ЗА ТЕБ” НА ОПРЧР

Длъжност: ШОФЬОР, АВТОБУС

Степен на образование: ОСНОВНО ОБРАЗОВАНИЕ – КАТ. “D“

 

Длъжност: ОБСЛУЖВАЩ БЕНЗИНОСТАНЦИЯ/ГАЗОСТАНЦИЯ

Степен на образование: ОСНОВНО ОБРАЗОВАНИЕ

 

РАБОТНИ МЕСТА НА ТЕРИТОРИЯТА НА СТРАНАТА

 

Длъжност: ГЛАВЕН СЧЕТОВОДИТЕЛ

Степен на образование: ВИСШЕ ИКОНОМИЧЕСКО ОБРАЗОВАНИЕ

Трудово възнаграждение: 2000лв минимум / клас прослужено време; безплатен тр-рт Русе-Г.Враново; безплатно столово хранене, на кандидати извън гр.Русе ще се поемат разходи за квартира/

 

Длъжност: СЧЕТОВОДИТЕЛ

Степен на образование: ВИСШЕ ИКОНОМИЧЕСКО ОБРАЗОВАНИЕ

Трудово възнаграждение: 1200лв / клас прослужено време; безплатен тр-рт Русе-Г.Враново; безплатно столово хранене, на кандидати извън гр.Русе ще се поемат разходи за квартира/

 

Длъжност: РАБОТНИК, ОБРАБОТКА НА ВЪТРЕШНОСТИ

Степен на образование: СРЕДНО / ОСНОВНО ОБРАЗОВАНИЕ

Трудово възнаграждение: 800лв – 1000лв / клас прослужено време; безплатен тр-рт Русе-Г.Враново; безплатно столово хранене, на кандидати извън гр.Русе ще се поемат разходи за квартира/

 

Длъжност: ТРАНЖОР

Степен на образование: СРЕДНО / ОСНОВНО ОБРАЗОВАНИЕ

Трудово възнаграждение: 900лв – 1200лв / клас прослужено време; безплатен тр-рт Русе-Г.Враново; безплатно столово храненел, на кандидати извън гр.Русе ще се поемат разходи за квартира/

 

За вас работодатели

 

Агенция по заетостта стартира за 2021 г. приема на документи от работодатели, желаещи да получат финансова подкрепа по мерките за запазване на заетостта, придобили публичност като „60/40” и „80/20”.  

С Постановление № 416 от 30 декември 2020 г. на Министерски съвет се удължава периодът за предоставяне на финансова подкрепа по мярката 60/40, по реда на ПМС 151/2020 г. И за новия период, януари – март 2021 г., регламентираната подкрепа е в размер на 60% от осигурителния доход на работниците и служителите, но изчислен на база месец октомври 2020 г.

За работодатели и самоосигуряващи се лица от секторите „Хотелиерство и ресторантьорство” и „Туристическа агентска и операторска дейност; други дейности, свързани с пътувания и резервации”е полезно да знаят, че подкрепата може да бъде 80/20, ако освен за средствата, предоставяни по ПМС 151/2020 г. (или мярката 60/40), кандидатстват и за компенсации по реда на проект „Краткосрочна подкрепа за заетост в отговор на пандемията от COVID-19” (РМС 429/2020 г.). С  Решение на Министерски съвет № 982 от 31.12.2020 г. се удължава периодът за изплащане на компенсации по проекта. Така предприятията, директно засегнати от извънредното положение, ще могат да запазят заетостта на своите работници и служители, като се възползват от новия период за изплащане на компенсации, който вече е 01.07.2020 г. – 31.03.2021 г.

 

Приети промени в проект „Запази ме”: Работодателите ще могат да подават документи за новия дизайн на мярката

Агенцията по заетостта информира всички работодатели, работници и служители, кандидатстващи по проект „Запази ме”, че в бр. 2 на Държавен вестник от 08.01.2021 г. е обнародвано Постановление № 418 на Министерски съвет от 30.12.2020 г. за изменение и допълнение на ПМС № 325/26.11.2020 г.

В новото Постановление са регламентирани следните промени в проект „Запази ме”:

- При продължителност на работния ден от 8 часа, уговорена в основния трудов договор, компенсацията ще бъде в размер на 75 на сто от месечния осигурителен доход за м. октомври 2020 г. за съответната длъжност на лицето, осигурено по реда на чл. 4, ал. 1, т. 1 от Кодекса за социално осигуряване в икономическите дейности, за които с акт на държавен орган са въведени временни ограничения за осъществяването им. В случаите на непълно работно време размерът на компенсацията се определя пропорционално на уговореното работно време в основния трудов договор, действащ към периода на неплатения отпуск, за който се изплащат компенсации.

- Удължава се периодът за получаване на компенсациите, като той ще бъде до 31.03.2021 г. Лицата ще имат право на компенсация за не повече от 60 дни в рамките на календарната година, в която са ползвали неплатен отпуск във връзка с наложени ограничения с акт на държавен орган за осъществяване на дейността, за която са наети.

Промените влизат в сила от 1 януари 2021 г.

Допълнителна и конкретна информация може да се получи в:

  • Дирекция “Бюро по труда” - Смолян, бул. „България” 83, тел. 0301/6-20-36.
  • Филиал Рудозем, бул. „България” 13, тел. 0306/5-33-62;
  • Филиал Баните, ул. „Васил Левски” 5, тел. 03025/21-49;
  • Филиал Чепеларе, ул. „Мурджовска” 1а, тел. 03051/29-15.
Вашият FACEBOOK коментар ...

Популярни обяви

Проблясъци

  „Ако искаш да не бъдеш критикуван - не прави нищо, не казвай нищо, бъди нищо!” - Едбърт Хабартд

Please publish modules in offcanvas position.