Бюро по труда Смолян - свободни работни места

Публикувана от
Свободни работни места
|||| |||| ||||
 СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА, ЗАЯВЕНИ В ДИРЕКЦИЯ "БЮРО ПО ТРУДА" - СМОЛЯН
бул. "България" 83 (до автогара Смолян) към 02.12.2020 г.

тел.: 0301/6-20-36 e-mail:dbt616@zaetost.net

 

Длъжност: ИНЖЕНЕР, ЕЛЕКТРОТЕХНИК

Степен на образование: ВИСШЕ/СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ – ЕЛЕКТРОНИКА

 

Длъжност: ПСИХОЛОГ

Степен на образование: ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ –ПСИХОЛОГИЯ

 

Длъжност: КИНЕЗИТЕРАПАВТ

Степен на образование: ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ

Трудово възнаграждение: 800 лв.

 

Длъжност: ФЕЛДШЕР

Степен на образование: СПЕЦИАЛИСТ

Трудово възнаграждение: 1100 лв.

 

Длъжност: МЕДИЦИНСКА СЕСТРА

Степен на образование: СПЕЦИАЛИСТ

Трудово възнаграждение: 820 лв.

 

Длъжност: ОБСЛУЖВАЩ, МАГАЗИН

Степен на образование: СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ

Трудово възнаграждение: 1050 лв.

 

Длъжност: СТРОИТЕЛЕН ТЕХНИК

Степен на образование: СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ

 

Длъжност: ЕЛЕКТРОТЕХНИК, СТРОИТЕЛЕН

Степен на образование: СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ

 

Длъжност: ЕЛЕКТРОМОНТЬОР

Степен на образование: СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ

 

Длъжност: ТЕХНИК, ПРОМИШЛЕНА ЕЛЕКТРОНИКА

Степен на образование: СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ

 

Длъжност: МАШИНЕН ОПЕРАТОР, ПРЕРАБОТВАНЕ НА МЛЯКО

Степен на образование: СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ

 

Длъжност: МАШИНЕН ОПЕРАТОР, ПРОИЗВОДСТВО НА КАБЕЛИ

Степен на образование: СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ

 

Длъжност: АВТОМОНТЬОР

Степен на образование: СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ

 

Длъжност: МЕХАНИК, ГАРАЖ

Степен на образование: СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ

 

Длъжност: НАСТРОЙЧИК, ТЕХНОЛОГ НА ШПРИЦ МАШИНА

Степен на образование: СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ

 

Длъжност: ЗАРЕЖДАЧ, ПРОМИШЛЕНО ПРОИЗВОДСТВО

Степен на образование: СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ

 

Длъжност: МОНТАЖНИК, ЕЛЕКТРОННИ ЕЛЕМЕНТИ

Степен на образование: СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ

 

Длъжност: МОНТАЖНИК, ДОГРАМА

Степен на образование: СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ

 

Длъжност: МАШИНЕН ОПЕРАТОР, ПРОИЗВОДСТВО НА ПЛАСТМАСОВИ ИЗДЕЛИЯ

Степен на образование: СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ

 

Длъжност: ШЛОСЕР ИНСТРУМЕНТАЛЧИК

Степен на образование: СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ

 

Длъжност: МАШИНИСТ, ЕДНОКОФОВ БАГЕР

Степен на образование: СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ

 

Длъжност: МАШИНИСТ, БУЛДОЗЕР

Степен на образование: СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ

 

Длъжност: РАБОТНИК, МАРКИРАНЕ ПЪТНА НАСТИЛКА

Степен на образование: СРЕДНО/ОСНОВНО ОБРАЗОВАНИЕ - ОПИТ

 

Длъжност: ПЕЧАТАР

Степен на образование: СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ

 

Длъжност: ПРОДАВАЧ-КОНСУЛТАНТ

Степен на образование: СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ

 

Длъжност: ШОФЬОР - ПЛАСЬОР

Степен на образование: СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ – КАТ. “С“

 

Длъжност: ШОФЬОР, ТЕЖКОТОВАРЕН АВТОМОБИЛ

Степен на образование: СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ – КАТ. “С“

 

Длъжност: ШОФЬОР, ТЕЖКОТОВАРЕН АВТОМОБИЛ

Степен на образование: СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ – КАТ. “С+Е’’

 

Длъжност: ЕКСТРУДЕРИСТ

Степен на образование: СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ

 

Длъжност: РАБОТНИК,УСУКВАНЕ НА ПРОВОДНИЦИ

Степен на образование: СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ

 

Длъжност: СЛАДКАР

Степен на образование: СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ

 

Длъжност: БАНИЧАР

Степен на образование: СРЕДНО/ОСНОВНО ОБРАЗОВАНИЕ

 

Длъжност: РАБОТНИК ПРОИЗВОДСТВО

Степен на образование: СРЕДНО/ОСНОВНО ОБРАЗОВАНИЕ

 

Длъжност: МАШИНЕН ОПЕРАТОР, ШИЕНЕ НА ОБЛЕКЛО

Степен на образование: СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ

 

Длъжност: МАШИНЕН ОПЕРАТОР, ДЪРВООБРАБОТВАНЕ

Степен на образование:СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ

 

Длъжност: ОПЕРАТОP НА ШПРИЦ МАШИНА

Степен на образование:ОСНОВНО ОБРАЗОВАНИЕ

 

Длъжност: КРОЯЧ, ТЕКСТИЛ

Степен на образование: СРЕДНО/ОСНОВНО ОБРАЗОВАНИЕ

 

Длъжност: ПАЗАЧ, НЕВЪОРЪЖЕНА ОХРАНА

Степен на образование: СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ

 

Длъжност: РАБОТНИК, СТРОИТЕЛСТВО

Степен на образование: НАЧАЛНО ОБРАЗОВАНИЕ

 

Длъжност: АРМАТУРИСТ

Степен на образование: СРЕДНО/ОСНОВНО ОБРАЗОВАНИЕ

 

Длъжност: КОФРАЖИСТ

Степен на образование: СРЕДНО/ОСНОВНО ОБРАЗОВАНИЕ

 

Длъжност: ДЪРВОДЕЛЕЦ, МЕБЕЛИСТ

Степен на образование: СРЕДНО/ОСНОВНО ОБРАЗОВАНИЕ

 

Длъжност: БОЯДЖИЯ, ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА

Степен на образование: СРЕДНО/ОСНОВНО ОБРАЗОВАНИЕ

 

Длъжност: САНИТАР

Степен на образование: ОСНОВНО ОБРАЗОВАНИЕ

Трудово възнаграждение: 710 лв.

 

 

РАБОТНИ МЕСТА ЗА ХОРА С ТРАЙНИ УВРЕЖДАНИЯ СЪГЛАСНО ЧЛ. 41 ОТ ЗАКОНА ЗА ХОРАТА С УВРЕЖДАНИЯ

 

Длъжност: ТЕХНОЛОГ

Степен на образование: ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ-ТЕХНИЧЕСКО

Езикови познания: английски език – говоримо, писмено - В2

Длъжност: МЕХАНИК

Степен на образование: ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ-ТЕХНИЧЕСКО

Езикови познания: английски език – говоримо, писмено - В2

 

Длъжност: ЕЛЕКТРОТЕХНИК

Степен на образование: ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ-ТЕХНИЧЕСКО

Езикови познания: английски език – говоримо, писмено – В2

 

Длъжност: ИНЖЕНЕР, КАЧЕСТВО

Степен на образование: ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ-ТЕХНИЧЕСКО

Езикови познания: английски език – говоримо, писмено – В2

 

Длъжност: НАСТРОЙЧИК

Степен на образование: ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ-ТЕХНИЧЕСКО

Езикови познания: английски език – говоримо, писмено – В2

 

НА ТЕРИТОРИЯТА НА СТРАНАТА И ЕС

 

Длъжност: ГОТВАЧ

Степен на образование: СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ

Езикови познания: английски и немски език – говоримо

Трудово възнаграждение: 1500 – 1800 евро

 

Длъжност: ШОФЬОР

Степен на образование: СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ, КАТ. „С” и „DE”

Трудово възнаграждение: 1800 – 2200 евро

 

Длъжност: РАБОТНИК, СТРОИТЕЛСТВО

Степен на образование:СРЕДНО/ ОСНОВНО ОБРАЗОВАНИЕ

 

 

Министерството на труда и социалната политика стартира три мерки за запазване на работните места и за намаляване на безработицата.

В пакета "Заетост х3" влизат новият вариант на мярката 60/40, мярката за подпомагане на секторите на транспорта и туризма с 290 лв. за запазване на работно място, както и нова схема за наемане на безработни.

Ще продължи запазването на работни места по 60/40, като възможност да кандидатстват ще имат предприятия от повече сектори. Те ще получат средства за до три месеца – октомври, ноември и декември, в размер на 60 на сто от осигурителния доход за август 2020 г. и 60 на сто от дължимите от работодателя осигурителни вноски. Отпада условието фирмите  да не са извършвали дейност в последните месеци. Те трябва да докажат спад на приходите с 20% спрямо същия период през 2019 г. и да са декларирали дължимите данъци за 2020г. Работодателите, получили средства за запазване на заетостта, ще изплащат на работниците и служителите трудово възнаграждение в размер, не по-малък от осигурителния доход за август 2020 г. Очаква се с новия вариант на мярката да се запазят доходите на около 300 000 души.

Помощ за запазване на работни места се предвижда и за работодатели и самоосигуряващи се лица от секторите „Транспорт“, „Хотелиерство и ресторантьорство“ и „Туризъм“, чиито приходи са намалели с не по-малко от 20% спрямо миналата година. Те ще могат да получат компенсации в размер на 290 лв. месечно за работно място, като средствата ще достигнат до около 22 000 работещи. Тази мярка може да се комбинира с 60/40, с което на практика помощта за тези сектори ще стане 80/20. Парите за компенсациите ще бъдат осигурени от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ (ОПРЧР), като определеният бюджет е в размер на 40 млн. лв. Средствата ще се изплащат за период до 6 месеца.

Третата мярка от пакет "Заетост х3" дава възможност работодатели да кандидатстват в Бюрата по труда за наемане на безработни по процедурата „Заетост за теб“ на ОПРЧР. Операцията е с бюджет от 160 млн. лв., като 50 млн. лв. приоритетно са насочени към фирми от секторите „Хотелиерство и ресторантьорство“ и „Туристическа агентска и операторска дейност; други дейности, свързани с пътувания и резервации“. Безработните лица могат да бъдат наемани на пълно или непълно работно време за период до 6 месеца, в който ще бъде покривана минималната работна заплата и осигурителните вноски за сметка на работодателя.

Във връзка с прието постановление на Министерски съвет № 325 от 26.11.2020 г., от 30.11.2020 г. (понеделник) Агенцията по заетостта стартира прием на заявления по проект „Запази ме”, финансиран чрез Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 и финансовия механизъм REACT-EU. Целта на операцията е приоритетно да се предостави подкрепа за запазване заетостта на служителите в предприятия, които директно са преустановили стопанската дейност в резултат от наложени противоепидемични мерки срещу разпространението на COVID-19.

Безвъзмездната финансова помощ е в размер на 50 млн. лева. С тази мярка ще се предоставя подкрепа чрез изплащане по 24 лв. на ден за периода на неплатен отпуск на всяко лице, осигурено на пълно работно време или пропорционално на уговореното работно време в трудовия договор.

Лицата могат да получават компенсации за периода на ползване на неплатен отпуск по реда на чл. 160, ал. 1 или чл. 173а, ал. 2 от КТ след 29.10.2020 г., но за не повече от 60 дни. Компенсациите са дължими от датата на издаване на заповедта за неплатен отпуск, но не по-рано от 29.10.2020 г. и не по-късно от 21.12.2020 г.

Ако родител получава месечна целева помощ по реда на ПМС № 218 от 17.08.2020 г. към Агенцията за социално подпомагане, няма право на компенсация по проект „Запази ме” към Агенция по заетостта.

 

 

Допълнителна и конкретна информация може да се получи в:

  • Дирекция “Бюро по труда” - Смолян, бул. „България” 83, както и на тел. 0301/6-20-36.
  • Филиал Рудозем, бул. „България” 13, тел. 0306/5-33-62;
  • Филиал Баните, ул. „Васил Левски” 5, тел. 03025/21-49;
  • Филиал Чепеларе, ул. „Мурджовска” 1а, тел. 03051/29-15.
Последно променена в Сряда, 02 Декември 2020 17:05

Последните от Смолян днес!

Оставете коментар

Екипът на Смолян днес! Ви благодари, че използвате кирилица. В случай, че коментарът Ви съдържа нецензурни квалификации и лични нападки, или обида на расова, сексуална, етническа или верска основа, той ще бъде изтрит от администраторите на сайта. Коментари на латиница не се допускат.