Бюро по труда Смолян - свободни работни места

Свободни работни места
 СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА, ЗАЯВЕНИ В ДИРЕКЦИЯ "БЮРО ПО ТРУДА" - СМОЛЯН

 бул. "България" 83 (до автогара Смолян) към 18.05.2022 г.

 

тел.: 0301/6-20-36 e-mail:dbt616@zaetost.net

 

Длъжност: ПСИХОЛОГ

Степен на образование:ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ/4 ч./

Длъжност: ОБРАЗОВАТЕЛЕН МЕДИАТОР

Степен на образование:ВИСШЕ / СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ

Длъжност:ТРУДОВ  МЕДИАТОР

Степен на образование: СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ

Длъжност: ФРИЗЬОР

Степен на образование:СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ

Длъжност: МАНИКЮРИСТ

Степен на образование:СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ

Длъжност: ШОФЬОР - ПЛАСЬОР

Степен на образование:СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ

Категория «В»

Длъжност: ШОФЬОР, АВТОБУС

Степен на образование:СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ

Длъжност: ПРОДАВАЧ-КОНСУЛТАНТ

Степен на образование:СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ

Длъжност: ОБСЛУЖВАЩ, МАГАЗИН

Степен на образование:СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ

Трудово възнаграждение:  1350 лв.

Длъжност: КАСИЕР

Степен на образование:СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ

Трудово възнаграждение:  948 лв.

Длъжност: ПРОДАВАЧ, БИЛЕТИ

Степен на образование:СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ

Длъжност: БАРМАН

Степен на образование: СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ

Длъжност: ГОТВАЧ

Степен на образование: СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ

Длъжност: СЕРВИТЬОР

Степен на образование: СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ

Длъжност: ОХРАНИТЕЛ

Степен на образование: СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ

Длъжност: МАШИНЕН ОПЕРАТОР, ПРОИЗВОДСТВО НА КАБЕЛИ

Степен на образование: СРЕДНО  ОБРАЗОВАНИЕ

Длъжност: РАБОТНИК, УСУКВАНЕ НА ПРОВОДНИЦИ

Степен на образование: СРЕДНО  ОБРАЗОВАНИЕ

Длъжност: МОНТАЖНИК ЕЛЕКТРОННИ ЕЛЕМЕНТИ

Степен на образование: СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ

Длъжност: ОБСЛУЖВАЩ БЕНЗИНОСТАНЦИЯ

Степен на образование: СРЕДНО

Длъжност: ПЕКАР

Степен на образование: СРЕДНО/ОСНОВНО ОБРАЗОВАНИЕ

Длъжност: ЧИСТАЧ/ХИГИЕНИСТ

Степен на образование: СРЕДНО/ОСНОВНО ОБРАЗОВАНИЕ

Длъжност: МАШИНЕН ОПЕРАТОР, ШИЕНЕ НА ОБЛЕКЛА

Степен на образование: СРЕДНО /ОСНОВНО ОБРАЗОВАНИЕ

Длъжност: ОПЕРАТОР, ФРЕЗА

Степен на образование: СРЕДНО /ОСНОВНО ОБРАЗОВАНИЕ

Длъжност: ОБЩ РАБОТНИК

Степен на образование: СРЕДНО /ОСНОВНО ОБРАЗОВАНИЕ

Длъжност: РАБОТНИК, КУХНЯ

Степен на образование: ОСНОВНО ОБРАЗОВАНИЕ

Длъжност: КАМЕРИЕР/КАМЕРИЕРКА

Степен на образование: ОСНОВНО ОБРАЗОВАНИЕ

 

РАБОТНИ МЕСТА ПО ЧЛ.38 ОТ ЗХУ

Длъжност: ИНЖЕНЕР, КОНСТРУКТОР

Степен на образование: ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ

Английски език B2

Длъжност: ТЕХНИК, КАЧЕСТВЕНИ ИЗМЕРВАНИЯ

Степен на образование: ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ

Английски език B2

Длъжност: ЕЛЕКТРОТЕХНИК, ПРОМИШЛЕНО ПРЕДПРИЯТИЕ

Степен на образование: ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ

Длъжност: ТЕХНОЛОГ ИНСТРУМЕНТАЛНО ПРОИЗВОДСТВО

Степен на образование: ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ

Длъжност: ОПЕРАТОР CNC ЕРОЗИЯ

Степен на образование: ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ

Длъжност: ОПЕРАТОР CNC ФРЕЗА

Степен на образование: ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ

Длъжност: МЕТРОЛОГ

Степен на образование: ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ

Длъжност: ТЕХНОЛОГ ПЛАСТМАСОВО ПРОИЗВОДСТВО

Степен на образование: ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ

Длъжност: АДМИНИСТРАТОР

Степен на образование: ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ

Длъжност: МАШИНЕН ОПЕРАТОР

Степен на образование: СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ

Длъжност: МОНТАЖНИК ЕЛЕКТРОННИ ЕЛЕМЕНТИ

Степен на образование: СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ

Длъжност: СТРОИТЕЛЕН ТЕХНИК

Степен на образование: СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ

РАБОТНИ МЕСТА НА ТЕРИТОРИЯТА НА СТРАНАТА

Длъжност: МАШИНЕН ОПЕРАТОР, БУТИЛИРАНЕ

Степен на образование: СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ

Длъжност: ПОМОЩНИК, СОНДЬОР

Степен на образование: СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ

Длъжност: ГОТВАЧ

Степен на образование: СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ

Длъжност: СЕРВИТЬОР

Степен на образование: СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ

Длъжност: ПОМ. ГОТВАЧ

Степен на образование: СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ

Длъжност: КАМЕРИЕРКА

Степен на образование: СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ

Длъжност: ПЕРАЧКА

Степен на образование:ОСНОВНО ОБРАЗОВАНИЕ

 

 

 

 

 

За вас работодатели

 

Агенция по заетостта

Дирекция “Бюро по труда”- Смолян

Уведомява работодателите от общините Смолян, Чепеларе, Рудозем и Баните, че разполага с финансови средства за сключване на договори за ползване на програми и насърчителни мерки за заетост и обучение и обучение на възрастни по Закона за насърчаване на заетостта (ЗНЗ) през м. май 2022 г., както следва:

Раздел I. Мерки по реда и условията на ЗНЗ - за насърчаване на Работодатели, които разкриват работни места за безработни лица.

Средства в лв.

1. Мерки по ЗНЗ, които се реализират по реда на чл.50, ал.3 от ППЗНЗ (след обявяване на процедура за подбор на работодатели), за работодатели, които наемат: (кандидатства се 12 – 20 май, вкл.)

Средства в лв.

- безработни младежи до 29 г. възраст, включително за първа работа по специалността (чл. 36, ал.1 от ЗНЗ)

4746,00

-     за стажуване безработни лица (чл. 46 от ЗНЗ)

8404,00

-     безработни лица на първите 5 работни места разкрити от работодатели-микропредприятия (чл.50 от ЗНЗ)

10184,00

-     безработни лица с трайни увреждания включително военноинвалиди на пълно или непълно работно време (чл. 52, ал. 1 от ЗНЗ)

4638,02

-  безработни лица-самотни родители (осиновители) и/или майки (осиновителки) с деца до 5-годишна възраст (чл. 53а от ЗНЗ)

8734,00

- безработни над 55-годишна възраст (чл.55а от ЗНЗ)

8863,00

- продължително безработни лица (чл.55в от ЗНЗ)

10753,00

-     безработни лица с непрекъснато поддържана регистрация не по-малко от 6 месеца или безработни лица до 24-годишна възраст, или безработни лица с основно и по-ниско образование, или безработни лица на възраст над 50 години (чл. 51, ал. 1 от ЗНЗ)

8655,00

-     безработни лица с трайни увреждания (чл. 51, ал. 2 от ЗНЗ)

8768,00

2. Програми по НПДЗ 2022 и мерки по ЗНЗ, които се реализират по реда на чл.50, ал.4 от ППЗНЗ, за работодатели, които: /кандидатства се, считано от 09.05.2022 г./

Средства в лв.

-      наемат безработни младежи до 29 г. възраст с трайни увреждания, вкл. военноинвалиди, както и младежи, ползващи социални или интегрирани здравно-социални услуги за резидентна грижа, завършили образованието си (чл.36,ал.2 от ЗНЗ)

4636,00

-      осигуряват на обучение чрез работа (дуална система на обучение) на безработни лица (чл. 46а от ЗНЗ)

4861,00

Раздел III. Обучение на възрастни /кандидатства се, считано от 09.05.2022/

Средства в лв.

Обучения – по Заявка на Работодател.

 

2. Обучение на лица по чл.63, ал.1, т.3. от ЗНЗ, по реда на чл.63 от ППЗНЗ /за придобиване на Ключови компетентности на заети лица при работодатели – „микро-“ и „малки“ предприятия/

560,00

За ползване на горепосочените преференции, работодателите могат да подават заявки за свободни работни места и необходимите документи, както следва:

- за насърчителните мерки по реда на чл.50, ал. 4 от ППЗНЗ, насърчителните мерки за стимулиране на мобилността и предприемачеството на безработни лица, считано от 09.05.2022 г.;

- за насърчителните мерки по реда на чл.50, ал. 3 от ППЗНЗ, в срок от 7 работни дни от публикуване на обявата (в периода от 12.05.2022 г. до 20.05.2022 г., включително).

 

Допълнителна и конкретна информация може да се получи в:

  • - Дирекция “Бюро по труда” - Смолян, бул. „България” 83, както и на тел. 0301/6-20-36.
  • - Филиал Рудозем, бул. „България” 13, тел. 0306/5-33-62;
  • - Филиал Баните, ул. „Васил Левски” 5, тел. 03025/21-49;
  • - Филиал Чепеларе, ул. „Мурджовска” 1а, тел. 03051/29-15.

 

 

За вас безработни лица

 

Агенция по заетостта

Дирекция “Бюро по труда”- Смолян

Уведомява безработните лица от общините Смолян, Чепеларе, Рудозем и Баните, че към май 2022 г. разполага с финансови средства за сключване на договори за стимулиране на мобилността и/или предприемачеството по насърчителни мерки от Закона за насърчаване на заетостта (ЗНЗ), както следва:

Двугодишен план за обучение, провеждано от ДП БГЦПО

- Обучение на безработни лица в клоновете на Държавно предприятие „Българо-германски център за професионално обучение“

105295

Допълнителна и конкретна информация може да се получи в:

  • - Дирекция “Бюро по труда” - Смолян, бул. „България” 83, както и на тел. 0301/6-20-36.
  • - Филиал Рудозем, бул. „България” 13, тел. 0306/5-33-62;
  • - Филиал Баните, ул. „Васил Левски” 5, тел. 03025/21-49;
  • - Филиал Чепеларе, ул. „Мурджовска” 1а, тел. 03051/29-15.

 

С уважение,

Рабие Кьосева

 Директор
Вашият FACEBOOK коментар ...
Последно променена вСряда, 18 Май 2022 14:49
нагоре