Menu

Свободни работни места

Написана от
Последно променена в Сряда, 25 Април 2018 10:39
 СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА, ЗАЯВЕНИ В ДИРЕКЦИЯ "БЮРО ПО ТРУДА" - СМОЛЯН
бул. "България" 83 (до автогара Смолян) към 25.04.2018 г.
 
тел. 0301/6-20-36

 

Длъжност: КРЕДИТЕН ЕКСПЕРТ

Степен на образование:ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ

 

Длъжност: МЛАДШИ ЕКСПЕРТ

Степен на образование:ВИСШЕ  ОБРАЗОВАНИЕ

Място на работа: гр. Чепеларе

 

Длъжност: МЕДИЦИНСКА СЕСТРА

Степен на образование:ВИСШЕ  ОБРАЗОВАНИЕ

 

Длъжност: СЧЕТОВОДИТЕЛ

Степен на образование:ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ / СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ

 

Длъжност: СТАРШИ АДМИНИСТРАТОР

Степен на образование:ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ

Трудово възнаграждение: 900лв.-1200 лв.

Място на работа: гр. Свети Влас

 

Длъжност: РЪКОВОДИТЕЛ ОТДЕЛ ПО ПРОДАЖБИТЕ

Степен на образование: СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ

 

Длъжност: АДМИНИСТРАТОР В ХОТЕЛ

Степен на образование:ВИСШЕ / СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ

Трудово възнаграждение: 700лв.-800 лв.

Място на работа: гр. Свети Влас

 

Длъжност: КАЛКУЛАНТ

Степен на образование:ВИСШЕ / СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ

Трудово възнаграждение: 900лв.-1200 лв.

Място на работа: гр. Свети Влас

 

Длъжност: ДОМАКИН

Степен на образование: ВИСШЕ / СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ

Трудово възнаграждение: По договаряне

Място на работа: гр. Несебър

 

 

Длъжност: ГОТВАЧ

Степен на образование:СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ

Трудово възнаграждение: 850лв.-950 лв.

Място на работа: гр. Свети Влас, гр. Китен

 

Длъжност:ПОМОЩНИК ГОТВАЧ

Степен на образование:СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ

Трудово възнаграждение: 750лв.-800 лв.

Място на работа: гр. Свети Влас

 

Длъжност:ПОМОЩНИК ГОТВАЧ

Степен на образование:СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ

Трудово възнаграждение: по договаряне

Място на работа: гр. Китен, гр. Несебър

 

 

Длъжност: СЕРВИТЬОР

Степен на образование:СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ

Трудово възнаграждение: 600лв.-650 лв.

Място на работа: гр. Свети Влас

 

Длъжност: СЕРВИТЬОР-БЛОК МАСА

Степен на образование:СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ

Английски език

Трудово възнаграждение: 700 лв.

Място на работа:гр. Несебър, гр. Китен

 

Длъжност: ОТЗ – ОТГОВОРНИК СМЯНА В РЕСТОРАНТ

Степен на образование:СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ

Трудово възнаграждение: 850лв.-900 лв.

Място на работа: гр. Свети Влас, гр. Несебър

 

Длъжност: ОТЗ – ОТГОВОРНИК ТЪРГОВСА ЗАЛА

Степен на образование:СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ

Трудово възнаграждение: ПО ДОГОВАРЯНЕ                                                                                                                            Място на работа:  гр. Несебър

 

 

Длъжност: БАРМАН

Степен на образование:СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ

Трудово възнаграждение: 650лв.-700 лв.

Място на работа: гр. Свети Влас

 

 

Длъжност: ПИКОЛО

Степен на образование:СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ

Трудово възнаграждение: 700лв.-750 лв.

Място на работа: гр. Свети Влас

 

Длъжност: КАМЕРИЕРКА

Степен на образование:СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ

Трудово възнаграждение: 700лв.-800 лв.

Място на работа: гр. Свети Влас, гр. Китен, гр. Несебър

 

Длъжност: ПОДДРЪЖКА В ХОТЕЛ

Степен на образование:СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ

Трудово възнаграждение: 700лв.-800 лв.

Място на работа: гр. Свети Влас

 

Длъжност: АДМИНИСТРАТОР

Степен на образование: СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ

Немски език, английски, чешки, руски

Трудово възнаграждение: 700 лв.-800 лв.

Място на работа: гр. Св. Влас, гр. Китен, гр. Несебър

 

Длъжност: СПАСИТЕЛ БАСЕЙН

Степен на образование: СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ

Трудово възнаграждение: 510 лв.

Място на работа: гр. Чепеларе, гр. Китен

 

Длъжност: АНИМАТОР

Степен на образование: СРЕДНО ПРОФЕСИОНАЛНО/СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ

Трудово възнаграждение: 700 лв.

Място на работа: гр. Китен

 

Длъжност: СЕРВИТЬОР

Степен на образование: СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ

Трудово възнаграждение: 900лв.-1500 лв.

 

Длъжност: БАРМАН

Степен на образование:СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ

Трудово възнаграждение: 800лв.-1200 лв.

 

Длъжност: ГОТВАЧ

Степен на образование: СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ

 

Длъжност: ПЕЧАТАР

Степен на образование: СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ

 

Длъжност: ПОМОЩНИК ГОТВАЧ

Степен на образование: СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ/ОСНОВНО ОБРАЗОВАНИЕ

 

Длъжност: ПИКОЛО-ПОРТИЕР

Степен на образование: СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ/ОСНОВНО ОБРАЗОВАНИЕ

Немски език

 

Длъжност: БРОДИРОВАЧКА

Степен на образование: СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ

 

Длъжност: МАЙСТОР, ПРОИЗВОДСТВО НА ТЕСТЕНИ ИЗДЕЛИЯ

Степен на образование: СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ

 

Длъжност: ПРОДАВАЧ-КОНСУЛТАНТ

Степен на образование: СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ

Място на работа: к.к. Слънчев бряг

Трудово възнграждение:1000 лв.

 

Длъжност: ПРОДАВАЧ-КОНСУЛТАНТ

Степен на образование: СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ

 

 

Длъжност: ДОМОУПРАВИТЕЛ

Степен на образование: СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ

Английски език

 

 

Длъжност: ОБСЛУЖВАЩ, МАГАЗИН

Степен на образование: СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ

Трудово възнаграждение: 900 лв.

 

Длъжност: ОБСЛУЖВАЩ БЕНЗИНОСТАНЦИЯ/ГАЗОСТАНЦИЯ

Степен на образование: СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ

 

Длъжност: ШОФЬОР категория D

Степен на образование: СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ

 

Длъжност: ШОФЬОР категория С+Е

Степен на образование: СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ

 

Длъжност: ЕЛЕКТРОЗАВАРЧИК

Степен на образование:СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ

Място на работа: гр. Рудозем

 

Длъжност: МАШИНЕН ОПЕРАТОР, КРОЕНЕ С ЕЛЕКТРОННА МАШИНА

Степен на образование:СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ

 

Длъжност: МЕБЕЛИСТ

Степен на образование: СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ

 

Длъжност: ОПЕРАТОР CNC ФРЕЗА

Степен на образование: СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ

 

Длъжност: МАШИНЕН ОПЕРАТОР, ИЗТЕГЛЯНЕ НА ЖИЦА И ТЕЛ

Степен на образование: СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ

 

Длъжност: МАШИНЕН ОПЕРАТОР, ПРОИЗВОДСТВО НА КАБЕЛИ

Степен на образование: СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ

 

Длъжност: РАБОТНИК, ОБВИВАНЕ И ОПЛИТАНЕ НА КАБЕЛИ И ПРОВОДНИЦИ

Степен на образование: СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ / ОСНОВНО ОБРАЗОВАНИЕ

 

Длъжност: МОНТАЖНИК НА ЕЛЕКТРОННИ ЕЛЕМЕНТИ

Степен на образование:СРЕДНО /  ОСНОВНО ОБРАЗОВАНИЕ

 

Длъжност: МАШИНЕН ОПЕРАТОР, ШИЕНЕ НА ОБЛЕКЛА

Степен на образование: СРЕДНО/ОСНОВНО ОБРАЗОВАНИЕ

 

Длъжност: МАШИНЕН ОПЕРАТОР, БРОДИРАНЕ

Степен на образование: СРЕДНО/ОСНОВНО ОБРАЗОВАНИЕ

 

Длъжност: РАБОТНИК, ПОДДРЪЖКА

Степен на образование: ОСНОВНО ОБРАЗОВАНИЕ

Категория В

 

Длъжност: РАБОТНИК, СТРОИТЕЛСТВОТО

Степен на образование: ОСНОВНО ОБРАЗОВАНИЕ

 

Длъжност: ОБЩ РАБОТНИК

Степен на образование: ОСНОВНО ОБРАЗОВАНИЕ

 

Длъжност: ЧИСТАЧ/ХИГИЕНИСТ

Степен на образование: ОСНОВНО ОБРАЗОВАНИЕ

Място на работа: гр. Свети Влас

 

Длъжност: РАБОТНИК В КУХНЯ

Степен на образование: СРЕДНО / ОСНОВНО ОБРАЗОВАНИЕ

Място на работа: гр. Смолян, гр. Китен, гр. Несебър

 

Длъжност: ПЕРАЧ

Степен на образование: СРЕДНО ОБЩО

Трудово възнаграждение: 700 лв.

Място на работа:гр. Китен, гр. Несебър

 

Длъжност: РАБОТНИК СТРОИТЕЛНА ИЗОЛАЦИЯ

Трудово възнаграждение: 1000 лв.

 

Длъжност: КОЗМЕТИК

Трудово възнаграждение: 900 лв.

Място на работа: гр. Смолян

 

Длъжност: МАСАЖИСТ

Степен на образование:средно с квалификация

Руски, английски език

 

 

 

 

 

За вас работодатели

 

Дирекция “Бюро по труда”- Смолян провежда процедури за кандидатстване на  работодатели за преференции по програми и насърчителни мерки за заетост и обучение на безработни лица

Дирекция “Бюро по труда”- Смолян уведомява работодателите от общините Смолян, Чепеларе, Рудозем и Баните, че разполага с финансови средства за сключване на договори за ползване на програми и насърчителни мерки за заетост и обучение по Закона за насърчаване на заетостта (ЗНЗ) през април 2018 г., както следва:

Мерки за насърчаване на работодателите, които разкриват работни места и наемат:

 • безработни лица на първите 5 работни места разкрити от работодатели-микропредприятия (чл.50 от ЗНЗ) - свободни средства – 3070,89 лв.;
 • безработни лица с трайни увреждания включително военноинвалиди на пълно или непълно работно време (чл. 52, ал. 1 от ЗНЗ) - свободни средства – 3308,00 лв.;
 • безработни над 55-годишна възраст (чл.55а от ЗНЗ) - свободни средства – 6380,00 лв.;
 • продължително безработни лица (чл.55в от ЗНЗ) - свободни средства – 3960,00 лв.;
 • безработни лица с поддържана регистрация не по-малко от 6 месеца или безработни лица до 24-годишна възраст, или безработни над 50 години, или безработни лица с основно и по-ниско образование (чл. 51, ал. 1 от ЗНЗ) - свободни средства – 2328,81 лв.;

безработни лица с трайни увреждания (чл. 51, ал. 2 от ЗНЗ) - свободни средства – 3280,34. лв.;

Програма за обучение и заетост на продължително безработни лица – субсидира се наемането на продължително безработни лица от:

 • държавни и общински лечебни заведения, общински училища, общински детски градини, както и предприятия с държавно участие и общински предприятия (Компонент 2) - свободни средства – 4171,68 лв.;

 

По горепосочените мерки, работодателите могат да подават заявки за свободните работни места, в периода от 16.04.2018 г. до 24.04.2018 г., включително.

 

Извън горепосочения срок, работодателите могат да кандидатстват за преференции (финансови средства) и за работни места, на които ще наемат на работа:

 • безработни на "зелени работни места" (чл. 55д от ЗНЗ) - свободни средства – 3033,00 лв.;
 • За обучение на възрастни по чл. 63 от ЗНЗ – 1796 лв.

 

Допълнителна и конкретна информация може да се получи в: Дирекция “Бюро по труда” - Смолян, както и на тел. 0301/6-20-36.

 

 

       Дирекция „Бюро по труда” – Смолян обявява възобновяването на  процедурата за набиране на кандидати по Спогодбата между правителството на Република България и правителството на Държавата Израел за посредничество и временна заетост в областта на строителството. Търсят се работници за следните строителни дейности:

 • Кофражисти /индустриален, строителен и дървен кофраж/. Разчитането на строителни планове е задължително;
 • Арматуристи. Разчитането на строителни планове е задължително;
 • Работници по полагане на керамични облицовки по подове и стени;
 • Мазачи.

Кандидатите трябва да отговарят на следните изисквания:

 • Да са български граждани;
 • Да са на възраст от 25 до 50 години;
 • Да не са работили в Израел;
 • Да нямат родители или деца, които да работят в Израел
 • Да не са осъждани.

             Кандидатите подават документи  в ДБТ по местоживеене.

:

За вас безработни лица

 

Агенция по заетостта

 

Дирекция „Бюро по труда”- Смолян

Уведомява безработните лица от общините Смолян, Чепеларе, Рудозем и Баните, че  разполагат с финансови средства за сключване на договори за стимулиране на мобилността по насърчителни мерки от Закона за насърчаване на заетостта (ЗНЗ), както следва:

 

Мерки за насърчаване на териториалната мобилност на безработните лица  насочени / наети на работа извън границите на населеното място по местоживеене

 

Средства в лв.

 

чл. 42, ал.2 от ЗНЗ

- за ежедневни транспортни разходи от и до месторабота – до 50 % от действително направените разходи за период до 12 месеца

     - за представяне пред работодател – еднократно (до 102 лв.)

551,80

 

чл. 42, ал.3 от ЗНЗ

-         Насърчаване мобилността на безработните лица насочени от ДБТ за наемане на работа в друго населено място, отстоящо на повече от 50 км от населеното място по настоящ адрес.

1124,00

 

Заинтересованите лица могат да получат допълнителна информация в Дирекция „Бюро по труда” - Смолян, както и на тел. 0301/6-20-36.

 

С уважение,

Директор на ДБТ Смолян

Росен Деянов

Съгласувал:

Красимира Кирякова  …..……………./Дата:20.04.2018г.

Главен експерт отдел „ПУ”

 

Изготвил:

 Стефка Маринска…..……………./ Дата: 20.04.2018 г.

Главен експерт отдел „ПУ”

 

Вашият коментар...
0 страхотни коментаря!

Всички фото, видео и текстови материали в този сайт са собственост на СМОЛЯН ДНЕС! освен в случаите, когато изрично  е посочен друг автор. Всяко копиране и репродуциране на тези материали без изричното писмено съгласие на СМОЛЯН ДНЕС!  се преследва по "Закона за авторското право и сродните му права", както и по "Закона за защита на конкуренцията". Уеб дизайн СМОЛЯН ДНЕС!