Бюро по труда Смолян - свободни работни места

Свободни работни места
 СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА, ЗАЯВЕНИ В ДИРЕКЦИЯ "БЮРО ПО ТРУДА" - СМОЛЯН

 бул. "България" 83 (до автогара Смолян) към 21.09.2021 г.

 

тел.: 0301/6-20-36 e-mail:dbt616@zaetost.net


 

Длъжност:УЧИТЕЛ ПО АНГЛИЙСКИ ЕЗИК

Степен на образование:ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ

Длъжност:УЧИТЕЛ, ПРАКТИЧЕСКО ОБУЧЕНИЕ/СЧЕТОВОДНИ ПРОДУКТИ/

Степен на образование:ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ

Длъжност:ФЕЛДШЕР

Степен на образование:ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ

Трудово възнаграждение: 1100 лв.

Длъжност:ЗАВЕЖДАЩ, АДМИНИСТРАТИВНА СЛУЖБА

Степен на образование: СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ

Длъжност:ФРОНТ, ОФИС МЕНИДЖЪР

Степен на образование: СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ

Трудово възнаграждение: 1200 лв.

Владеене на чужд език /Английски език/

Длъжност:МАШИНЕН ОПЕРАТОР, ПРЕРАБОТВАНЕ НА МЛЯКО

Степен на образование: СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ

Длъжност:ПРОДАВАЧ-КОНСУЛТАНТ

Степен на образование: СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ

Длъжност:СПЕЦИАЛИСТ, ПРОДАЖБИ

Степен на образование: СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ

Длъжност:СЧЕТОВОДИТЕЛ

Степен на образование: СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ

Длъжност:ОБСЛУЖВАЩ, БЕНЗИНОСТАНЦИЯ

Степен на образование: СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ

Длъжност:КАСИЕР

Степен на образование: СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ

Длъжност:ОБСЛУЖВАЩ, МАГАЗИН

Степен на образование: СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ

Трудово възнаграждение:  8 часа 1220 лв.

Длъжност: ГОТВАЧ

Степен на образование: СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ

Длъжност: ЕКСТРУДЕРИСТ

Степен на образование: СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ

Длъжност: ОГНЯР

Степен на образование: СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ

Длъжност: ТЕХНОЛОГ, ОБЛЕКЛО

Степен на образование: СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ

Длъжност: СЕРВИЗЕН ТЕХНИК

Степен на образование: СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ

Длъжност: РАБОТНИК, ОБВИВАНЕ И ОПЛИТАНЕ НА КАБЕЛИ И ПРОВОДНИЦИ

Степен на образование: СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ

Длъжност: РАБОТНИК, СГЛОБЯВАНЕ НА ДЕТАЙЛИ

Степен на образование: СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ

Длъжност: МОНТАЖНИК

Степен на образование: СРЕДНО/ОСНОВНО ОБРАЗОВАНИЕ

Длъжност:  ДЪРВОДЕЛЕЦ

Степен на образование: ОСНОВНО  ОБРАЗОВАНИЕ

Трудово възнаграждение:  1200 лв.-1500 лв. /нето/

Длъжност:  МАШИНЕН ОПЕРАТОР, ПРОИЗВОДСТВО НА ПЛАСТМАСА

Степен на образование: ОСНОВНО  ОБРАЗОВАНИЕ

Длъжност:  ШИВАЧ

Степен на образование: ОСНОВНО  ОБРАЗОВАНИЕ

Длъжност:  КРОЯЧ, ТЕКСТИЛ

Степен на образование: ОСНОВНО  ОБРАЗОВАНИЕ

Длъжност:  ЧИСТАЧ, ХИГИЕНИСТ

Степен на образование: ОСНОВНО  ОБРАЗОВАНИЕ

Длъжност:  ГЛАДАЧ

Степен на образование: ОСНОВНО  ОБРАЗОВАНИЕ

Длъжност:  ДЪРВОДЕЛЕЦ, МЕБЕЛИСТ

Степен на образование: ОСНОВНО  ОБРАЗОВАНИЕ

 

РАБОТНИ МЕСТА ПО ЧЛ.38 ОТ ЗХУ

Длъжност: ОПЕРАТОР CNC ЕРОЗИЯ

Степен на образование: ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ

Длъжност: МЕТРОЛОГ

Степен на образование: ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ

Длъжност: ТЕХНОЛОГ ИНСТРУМЕНТАЛНО ПРОИЗВОДСТВО

Степен на образование: ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ

Длъжност: НАСТРОЙЧИК

Степен на образование: ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ

Длъжност: ПРОЦЕСЕН ИНЖЕНЕР

Степен на образование: ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ

Длъжност:  ЕЛЕКТРОТЕХНИК ПРОМИШЛЕНО ПРЕДПРИЯТИЕ

Степен на образование: ОБРАЗОВАНИЕ - ПРОФЕСИОНАЛЕН КОЛЕЖ

 

 

РАБОТНИ МЕСТА НА ТЕРИТОРИЯТА НА СТРАНАТА

Длъжност: ГОТВАЧ

Степен на образование: СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ

Длъжност: МАСАЖИСТ

Степен на образование: СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ

Длъжност: СЕРВИТЬОР

Степен на образование: СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ

Длъжност: КАМЕРИЕР/КАМЕРИЕРКА

Степен на образование: СРЕДНО/ОСНОВНО ОБРАЗОВАНИЕ

                                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

За вас работодатели

 

Агенция по заетостта

Дирекция “Бюро по труда”- Смолян

Уведомява работодателите от общините Смолян, Чепеларе, Рудозем и Баните, че разполага с финансови средства за сключване на договори за ползване на програми и насърчителни мерки за заетост и обучение и обучение на възрастни по Закона за насърчаване на заетостта (ЗНЗ) към 10 септември 2021 г., както следва:

Раздел I. Мерки по реда и условията на ЗНЗ - за насърчаване на Работодатели, които разкриват работни места за безработни лица и наемат:

Средства в лв.

-       безработни лица на първите 5 работни места разкрити от работодатели-микропредприятия (чл.50 от ЗНЗ)

2535,44

-       безработни лица с трайни увреждания включително военноинвалиди на пълно или непълно работно време (чл. 52, ал. 1 от ЗНЗ)

2231,73

- продължително безработни лица (чл.55в от ЗНЗ)

4038,00

Раздел II. Програми за обучение и заетост:

Средства в лв.

Програма за обучение и заетост на продължително безработни лица – субсидира се наемането на продължително безработни лица от:

 

-        работодатели от частния сектор и читалища (Компонент 1)

2084,00

Раздел III. Обучение на възрастни

Средства в лв.

Обучения – по Заявка на Работодател.

Обучения на Заети лица.

2. Обучение на лица по чл.63, ал.1, т.3. от ЗНЗ, по реда на чл.63 от ППЗНЗ /за придобиване на Ключови компетентности/

/при Работодатели – „микро-“ и „малки“ предприятия/

602,00

Организацията и провеждането на обученията, следва да бъде съобразена с противоепидемичната обстановка в страната.

За ползване на горепосочените преференции работодателите могат да подават заявки за свободни работни места / заявки за обучение и необходимите документи до изчерпване на средствата.

 

Допълнителна и конкретна информация може да се получи в:

 • Дирекция “Бюро по труда” - Смолян, бул. „България” 83, както и на тел. 0301/6-20-36.
 • Филиал Рудозем, бул. „България” 13, тел. 0306/5-33-62;
 • Филиал Баните, ул. „Васил Левски” 5, тел. 03025/21-49;
 • Филиал Чепеларе, ул. „Мурджовска” 1а, тел. 03051/29-15.

За вас безработни лица

 

Агенция по заетостта

Дирекция “Бюро по труда”- Смолян

Уведомява безработните лица от общините Смолян, Чепеларе, Баните и Рудозем, че към 9-и август 2021 г. разполага с финансови средства за сключване на договори за обучение, както следва:

Двугодишен план за обучение, провеждано от ДП БГЦПО

- Обучение на безработни лица в клоновете на Държавно предприятие „Българо-германски център за професионално обучение“

119139

Заинтересованите лица могат да получат допълнителна информация в:

 • Дирекция “Бюро по труда” - Смолян, бул. „България” 83, както и на тел. 0301/6-20-36.
 • Филиал Рудозем, бул. „България” 13, тел. 0306/5-33-62;
 • Филиал Баните, ул. „Васил Левски” 5, тел. 03025/21-49;
 • Филиал Чепеларе, ул. „Мурджовска” 1а, тел. 03051/29-15.

 

 

 

            Дирекция „Бюро по труда” – Смолян уведомява, че стартират обучения в ДП „БГЦПО” – клон Смолян за безработни лица по  специалностите:

 • „Маникюр, педикюр и ноктопластика”
 • „Козметика”
 • „Оперативен счетоводител”
 • „Митническо и данъчно облагане”
 • „Фитнес”
 • „Графичен дизайн”
 • „Екскурзоводско обслужване”
 • „Интериорен дизайн”
 • „Компютърна графика”

 

С уважение,

С уважение,

Цонка Йончева

За Директор

Зап. за заместване №230/21.09.2021 г.

 

Милена Текьова……………./ Дата 21.09.2021 г.

главен експерт,  отдел „ПУ”

Вашият FACEBOOK коментар ...
Последно променена вВторник, 21 Септември 2021 18:10

Последните от Смолян днес!

нагоре