Сроковете за плащане на данък върху недвижими имущества и такса битови отпадъци

Уважаеми граждани, Уведомяваме, Ви че от 23.01.2023 г. (понеделник) може да заплатите данък върху недвижими имущества и такса битови отпадъци за 2023 г. към Община Смолян. Сроковете за плащане на данък…

Община Смолян с важно съобщение

  Община Смолян напомня, че срокът за подаване на Заявление – Декларация по Образец относно Приложение №1 /бр.съдове/ съгласно чл.22 ал.1 т.2, Приложение №1а /незастроени урегулирани имоти и незавършено строителство/…