Три нови проекта спечели СУ "Д. Благоев"

СУ "Д. Благоев"
ОЩЕ ТРИ СПЕЧЕЛЕНИ ПРОЕКТА В СУ „ДИМИТЪР БЛАГОЕВ“, ГРАД ДОСПАТ, съобщава Директора на училището – Емил Хавальов:
 
 „Изграждане и развитие на безжични мрежи за нуждите на държавните и общинските училища за 2018 г.” – 14 000 лв. - Като част от създаване на единна образователна среда за всеобхватно обучение, изградената безжична мрежа ще осигури възможност за гъвкав достъп до интегрирани услуги, свързани с комуникация, сигурност, достъп до база данни, мултимедийни файлове, интерактивно съдържание и др.

„Осигуряване на съвременна образователна среда” - Модул „Подкрепа на целодневното обучение на учениците” - 9987.87лв - Средствата по проекта ще помогнат за оборудване на стая по интереси, в която децата да се чувстват в свой детски свят, заобиколен с игри, герои от приказки, предмети. Чрез заниманията по интереси в оборудваната за тази цел стая, учениците ще разгръщат интелектуалния и творчески потенциал и всеки ще може да избере предпочитаната игра или област на изкуството. Така учениците получават сериозни познания, събужда се желанието за изява и се насърчават естествените им заложби, без да се отнема от радостта и неповторимия поглед към света. Изграждат се трайни човешки и житейски ценности като се поддържат високи стандарти във всички сфери на целодневното обучение.

 „Осигуряване на съвременна образователна среда” - Модул „Осигуряване на ученически шкафчета”- 4 500 лева - Иновативното СУ „Димитър Благоев“ е едно от малкото училища в Смолянска област с одобрено проектно предложение към МОН по Национална програма „Осигуряване на съвременна образователна среда“, модул „Осигуряване на ученически шкафчета“. Ще бъдат закупени ученически шкафчета за учениците от начален и прогимназиален етап/1-7клас/, където ще могат да съхраняват своите учебници и учебни помагала, екипи за физическо възпитание и спорт, връхни дрехи и др.
 
Вашият FACEBOOK коментар ...
нагоре