В началото на 2021 година НСИ ще проведе преброяване на населението и жилищния фонд

Преброяването на населението и жилищния фонд е най-мащабното изчерпателно статистическо изследване и един от основните източници за събиране на данни за броя и характеристиките на населението и жилищния фонд в…

309.92 лева е линията на бедност за област Смолян през 2017 г.

Индикаторите за бедност и социално включване са част от общите показатели на Европейската общност за проследяване на напредъка на страните в борбата с бедността и социалната изолация. Основен източник на…

Осем заведения за болнична помощ функционират в област Смолян

Към 31.12.2017 г. в областта функционират осем заведения за болнична помощ с 1 025 легла в тях Многопрофилните болници са четири с 553 легла.Заведенията за извънболнична помощ са 38 с…

Демографски процеси в област Смолян през 2017 година

Демографската картина на област Смолян през 2017 г. показва, че населението продължава да намалява и застарява, намалява абсолютният брой на живородените, увеличава се броят на умрелите лица и коефициентът на…