ТСБ-Смолян предлага издания с информация от последното преброяване

Териториално статистическо бюро - Смолян предлага на вниманието на потребителите на статистическа информация изданията на Националния статистически институт от Преброяването на населението и жилищния фонд в Република България 2011.
Изданието „Област Смолян” съдържа сравнителни данни по години на преброяванията и окончателни данни от Преброяване 2011 за основните признаци, характеризиращи населението, домакинствата, семействата, жилищните сгради и жилищата на национално и регионално равнище съгласно административно-териториалното устройство на страната към 1.02.2011 година. За някои признаци са разработени и таблици по населени места. Изданието е печатно и на електронен носител. Цена на печатното издание: 18.00 лв. Цена на електронното издание: 12.00 лв. Цена на комплекта: 24.00 лв.

Изданието „Справочник област Смолян” съдържа данни за основните признаци, характеризиращи населението, домакинствата, семействата, жилищните сгради и жилищата в област Смолян и нейните общини в различни териториални и класификационни агрегации и разрези. Изданието е печатно и на електронен носител. Цена на печатното издание: 6.00 лв. Цена на електронното издание: 6.00 лв. Цена на комплекта: 10.00 лв. От Статистическото бюро съобщават, че изданията могат да бъдат закупени в     Касата на ТСБ - Смолян, бул. „България” № 9, ет. 6, стая 1, тел: 0301/67412 и 0301/67421.
 
Вашият FACEBOOK коментар ...
нагоре