Учени от БАН и филолози от Филиала на ПУ в Смолян изследват местните диалекти и кулинария

Учени от БАН и филолози от Филиала на ПУ в Смолян  изследват местните диалекти и кулинария

Академичното звено на Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“ в родопския град приема наесен 60-ия си випуск

Учени от Института за български език (ИБЕ) при БАН проведоха 3-дневно работно посещение във Филиала на Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“ в Смолян. То включваше работа на терен по събиране на диалектен материал за допълване на интерактивната кулинарна карта на българската езикова територия.

Проф. д-р Ана Кочева, ръководител на Секцията по диалектология и лингвистична география при ИБЕ при БАН, и колегата ѝ проф. д-р Славка Керемидчиева, изследвала родопската граматика в книгата си „Говорът на ропката“, получиха пълно съдействие и подкрепа от ръководството на Филиала и лично от научния му секретар проф. д.ф.н. Елена Николова. В рамките на 3 дни изследователите посетиха Смолян, Златоград, Момчиловци, Смилян и Старцево за събиране на автентичен езиков материал. Чрез проведените беседи с представители на местното население на техния говор по теми, свързани с особеностите на кухнята и на храната в съответния район, ще се описват диалектните и кулинарните различия.

На среща между гостите от БАН и ръководството на Филиала на Пловдивския университет в Смолян бяха обсъдени и възможности за разработване на съвместни научни проекти. Те ще бъдат в рамките на сключения преди 10 г. договор за сътрудничество между двете институции.

Две знакови годишнини ще отбележи през предстоящата учебна 2021/2022 г. Филиалът на ПУ в Смолян. Академичното звено ще посрещне своя 60-и випуск. Първите студенти са били приети в тогавашния Учителски институт „Дичо Петров“ през далечната 1962 г. Догодина се навършват и 25 години от преобразуването му в структура на Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“, което става на 27 януари 1997 г.

Филиалът в Смолян е акредитирано висше училище като всички специалности, които се изучават в него, имат програмна акредитация в съответните професионални направления. За улеснение на студентите е въведена и гъвкава организация на учебните занятия, което им позволява да работят и учат едновременно. Филиалът предоставя възможности за получаване на стипендии, за осъществяване на студентски обмен по програмата „Еразъм+“, за участие в студентските сесии за научно и художествено творчество, както и в изследователските екипи на преподавателите по различни научни проекти.

 

От миналата година във Филиала на ПУ в Смолян е въведен онлайн прием на документи за улеснение на кандидат-студентите. Както на официалния сайт, така и на Фейсбук страницата на академичното звено са представени 8-те специалности за обучение в ОКС „Бакалавър“.

Единствено във Филиала на ПУ в Смолян от всички висши училища в страната се предлага специалността „Биология с екотуризъм“. Останалите са: „Български език и история”, „Български език и английски”, „История и география”, „Информационни технологии, математика и образователен мениджмънт”, „Математика, информатика и информационни технологии“, „Начална училищна педагогика с английски език” и „Маркетинг”.

Кандидат-студентите могат да участват в класирането с оценка от матурата или от конкурсен изпит, като за балообразуването се взема  по-високата оценка. „През тези 60 години хиляди студенти са преминали през Филиала в Смолян. Работодателите дават висока оценка, а повечето от учителите в областта са завършили при нас. Високите резултати, които учениците показват, са атестат за преподавателите, от които са получили много добра теоретична и практическа подготовка”, коментира предстоящата годишнина проф. д.ф.н. Елена Николова.

„Филиалът на Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“ в Смолян е престижна образователна и научна институция, будно академично средище за знания и наука, което обичаме и с което се гордеем. Филиалът е наш дългогодишен партньор, с който успешно си сътрудничим. Пожелавам успешна кандидатстудентска кампания, защото, за да го има Смолян, ни трябват млади, образовани и успешни личности“, подчерта и кметът на областния град Николай Мелемов.

Вашият FACEBOOK коментар ...
нагоре