Участие на ученици от ПГТТ "Христо Ботев" в Ученическа телевизия КЛАС ТВ

Единадесетокласниците Николай Чечков, Ивайло Аврамов и Стоян Чонгаров, изучаващи специалност „Компютърна техника и технологии“ и десетокласникът Никола Котупов, обучаващ се в специалност „Приложно програмиране“ в Професионална гимназия по техника и…