Ученици от Баните и Давидково се запознаха с основните иглолистни видове и дивеч в района на ДГС „Славейно“

Снимка: ЮЦДП
По случай Седмицата на гората, служители на ТП ДГС „Славейно" се срещнаха с учениците от СООУ „Христо Ботев" с. Баните и ОУ „Св. св. Кирил и Методий" с. Давидково.
На учениците бяха показани трофеи на благороден елен, елен лопатар, сръндак и дива свиня, както и основните елементи и тежестта, която имат те при оценката на трофея. Инж. Елена Канева разказа на участниците в проявата с ползата и необходимостта от зимното подхранване на дивеча.

Инж. Кристиан Ковачев запозна учениците с основните иглолистни видове, които се срещат на територията на стопанството, както и белезите, по които се различават те.
Александър Плахов – технолог по дърводобива, акцентира върху темата за опазването на природата и колко важно е да не се допуска  изхвърляне на битови отпадъци, за да я запазим чиста.

На срещата присъства и главен инспектор инж. Веселин Младенов от РС „ПБЗН" Баните, който обърна внимание за опасността от горски пожари и за разрешените места за палене на огън на открито. Като подарък от стопанството децата получиха дървени шайбички, на  които имаха свобода да изразят своята креативност.
 
Източник: ЮЦДП
Вашият FACEBOOK коментар ...
нагоре