Ученици от Девин се запознаха със същността на лесовъдската професия

Ученици от Девин се запознаха със същността на лесовъдската професия Ученици от Девин се запознаха със същността на лесовъдската професия
По повод седмицата на гората, която тази година преминава под мотото „Довери се на лесовъда!“,  екип от служители на ТП”ДЛС-Извора” съвместно с  участието на инж.Николай Юруков – заместник  кмет на община Девин,   проведоха беседа с учениците от 5 и 7 клас от СУ ”Христо Ботев”-гр. Девин. 
 
Представена бе същността на лесовъдската професия. Представени бяха и всички горскостопански  и ловностопански дейности, които се извършват на територията на ТП”ДЛС-Извора”  свързани с опазване, съхраняване и правилно ползване на горските ресурси и дивеча .
 
Източник: ЮЦДП
Вашият FACEBOOK коментар ...
нагоре