Учениците от община Чепеларе ще ползват безплатно всички лифтове в Пампорово до края на сезона

Учениците от община Чепеларе ще ползват безплатно всички лифтове в Пампорово до края на сезона
Съгласно подписано споразумение във връзка с инициативата на Община Чепеларе „Спортът - начин на живот“, и по нейно искане, „ПАМПОРОВО” АД предоставя безвъзмездно, в ски зоната на к.к. Пампорово, следните ски услуги на ученици, на възраст от 7 години до 18 години, обучаващи се в училищата на територията на община Чепеларе, както и на техни отговорници – възпитатели, или учители, а именно: транспортиране на учениците и придружаващите ги отговорници – възпитатели или учители с всички лифтове и съоръжения на територията на курорта до края на сезон зима 2023/2024 г.
 
Учениците и техните отговорници – възпитатели или учители, ще ползват безплатно всички лифтове и съоръжения на територията на к.к. Пампорово срещу издадена от Туристически Информационен Център град Чепеларе поименна карта, съдържаща идентификационен номер, наименованието на училището, трите имена и ЕГН на ученика/отговорника, който ще я ползва. Родителите трябва да попълнят декларация за издаване на карта и да се запознаят с инструкциите за безопасно използване на лифтовете и съоръженията, както и всички останали услуги предлагани от “Пампорово” АД в курорта.
 
ЕДИНСТВЕНО ОТ КАСАТА НА СКИ-ЗОНА СТУДЕНЕЦ ЩЕ БЪДАТ ИЗДАВАНИ КАРТИТЕ ЗА ЛИФТОВЕТЕ И СЪОРЪЖЕНИЯТА В ПАМПОРОВО.
 
Списъците на записалите се желаещи да се възползват от предоставената възможност за безплатно ползване на съоръженията се изготвят в ТИЦ. Към всеки списък на учениците от отделните училища следва да има най-малко двама отговорници – възпитатели, или учители, които ще се грижат за безопасността на учениците по време на ползване на съоръженията.
 
УЧЕНИЦИТЕ МОГАТ ДА ПОЛЗВАТ ЛИФТОВЕТЕ СЪС СВОИТЕ РОДИТЕЛИ, КАТО САМО РОДИТЕЛИТЕ ЗАПЛАЩАТ СВОИТЕ КАРТИ ЗА СЪОРЪЖЕНИЯТА.
 
При ползване на лифтовите съоръжения, учениците/ отговорниците се задължават да предоставят за проверка издадената от Община Чепеларе карта, заедно с ученическата/личната си карта на проверяващите органи и лицата, опериращи с лифтовите съоръжения и работещи за “ПАМПОРОВО”АД.
 
„ПАМПОРОВО” АД и ОБЩИНА ЧЕПЕЛАРЕ не носят отговорност и нямат задължение да правят за своя сметка и да предоставят на учениците/ отговорниците, ползващи услугите в ски зоната на курортен комплекс Пампорово, застраховки със застрахователно покритие на основните рискове. Това означава, че в случай на инцидент на пистата учениците отговорниците няма да могат да разчитат на безплатна помощ от страна на планинската спасителна служба /ПСС/, освен ако по инициатива на родителите на учениците или техните отговорници е била сключена индивидуална застраховка с такова застрахователно покритие.
 
ОБЩИНА ЧЕПЕЛАРЕ апелира да бъдат сключени индивидуални застраховки за учениците и учителите, които ще ги придружават! В регулярната цена на лифт картите за родителите е включено това покритие.
Вашият FACEBOOK коментар ...
нагоре