Смолянските училища могат да въведат нови програми по програмиране и дигитални науки с нова образователна платформа

Училищата от Смолян и областта вече могат по-лесно да предлагат на своите ученици нови програми и предмети по актуални теми като програмиране и дигитални науки. Това е възможно чрез новата…

6 детски градини и 5 основни училища ще бъдат в списъка на защитените през учебната 2023/2024 г.

Общински съвет – Смолян ще предложи на Министерство на образованието и науката в Списъка на защитените детски градини и защитените училища за учебната 2023/2024 година да бъдат включени общо 11…

Детска градина и 4 основни училища в община Смолян ще са средищни през новата учебна година

Общински съвет – Смолян ще предложи на Министерство на образованието и науката в Списъка на средищните детски градини и училища за учебната 2023/2024 година да бъдат включени една детска градина…

Ректорът на Висшето училище по телекомуникации и пощи подписа меморандуми за сътрудничество с училища от област Смолян

Ректорът на Висшето училище по телекомуникации и пощи (ВУТП) проф. д-р Миглена Темелкова подписа днес меморандуми за сътрудничество с осем  училища от област Смолян. Целта на тези меморандуми е да…

Търсят се проекти на смолянски училища за подобряване мотивацията и уменията за учене на учениците

Нова възможност за финансиране на училищни проекти предлага програма “Учим заедно” на фондация “Заедно в час” на смолянските училища. Второто издание на програмата търси проекти, които помагат за повишаване на уменията за…

До 2026 г. във всички общински и държавни училища на територията на Република България ще бъдат изградени STEM кабинети

В Областна администрация Смолян  се проведе работна среща-дискусия с участието на директори на общински и държавни училища, по време на която беше представен Проект „STEM центрове и иновации в образованието“…

Областната комисия по заетост съгласува предложението за държавен план-прием за учебната 2023/2024 г.

  Областната комисия по заетост на свое заседание съгласува предложението за държавен план-прием за учебната 2023/2024 година. Заседанието бе открито и водено от областния управител Стефан Сабрутев. На него бе направен…

Община Смолян започва във всички детски градини и училища здравно-образователната програма за борба с тежките последици на инсулта „Бързи герои 112

През месец март в община Смолян започва във всички детски градини и училища здравно-образователната програма за борба с тежките последици на инсулта „Бързи герои 112“, която е насочена за деца…

Над 2 милиона лева ще получат училищата, които работят по Национална програма „Иновации в действие“.

1 875 000 лв. се отпускат за популяризиране и мултиплициране на добри иновации.С 29 995 лв. ще се финансира организирането на 7 регионални форума (конференции, методически срещи, дискусии, работни семинари…

Над 3 млн.лв. за площадки, Wi-Fi зони и електронни дневници в училища и детски градини

Площадки за обучение по безопасност на движението, електронни дневници, Wi-Fi зони и нова материално-техническа база в училища и детски градини, ще бъдат финансирани с 3 645 409 лв., реши правителството. Средствата са…