Търсят се проекти на смолянски училища за подобряване мотивацията и уменията за учене на учениците

Нова възможност за финансиране на училищни проекти предлага програма “Учим заедно” на фондация “Заедно в час” на смолянските училища. Второто издание на програмата търси проекти, които помагат за повишаване на уменията за…

До 2026 г. във всички общински и държавни училища на територията на Република България ще бъдат изградени STEM кабинети

В Областна администрация Смолян  се проведе работна среща-дискусия с участието на директори на общински и държавни училища, по време на която беше представен Проект „STEM центрове и иновации в образованието“…

Областната комисия по заетост съгласува предложението за държавен план-прием за учебната 2023/2024 г.

  Областната комисия по заетост на свое заседание съгласува предложението за държавен план-прием за учебната 2023/2024 година. Заседанието бе открито и водено от областния управител Стефан Сабрутев. На него бе направен…

Община Смолян започва във всички детски градини и училища здравно-образователната програма за борба с тежките последици на инсулта „Бързи герои 112

През месец март в община Смолян започва във всички детски градини и училища здравно-образователната програма за борба с тежките последици на инсулта „Бързи герои 112“, която е насочена за деца…

Над 2 милиона лева ще получат училищата, които работят по Национална програма „Иновации в действие“.

1 875 000 лв. се отпускат за популяризиране и мултиплициране на добри иновации.С 29 995 лв. ще се финансира организирането на 7 регионални форума (конференции, методически срещи, дискусии, работни семинари…

Над 3 млн.лв. за площадки, Wi-Fi зони и електронни дневници в училища и детски градини

Площадки за обучение по безопасност на движението, електронни дневници, Wi-Fi зони и нова материално-техническа база в училища и детски градини, ще бъдат финансирани с 3 645 409 лв., реши правителството. Средствата са…

Директорите трябва да притежават определени умения и нагласи и това не е субективно

“Заедно в час” и други водещи граждански организации в образованието апелират МОН да продължи промяната в начина на подбор на училищните ръководители Ако избирате изпълнителен директор на компания с високо…

4 детски градини и 5 училища стават защитени в община Смолян

Четири детски градини и пет училища от община Смолян да бъдат включени в списъка на Министерството на образованието и науката на защитените образователни институции през новата учебна година. Това предлага…

Климатичните промени влизат в училище през есента

Учебни материали за климатичните промени ще насърчават учениците сами да търсят решения на климатичните предизвикателства в своите общности Учебни материали за проектно-базирано обучение и задълбочаване разбирането на учениците за климатичните…