Удостоверението на ЕС за COVID-19 трябва да улеснява свободното движение без дискриминация

Удостоверението на ЕС за COVID-19 трябва да улеснява свободното движение без дискриминация

•          Трябва да се гарантира универсално, достъпно, навременнно и безплатно тестване в целия ЕС

•           Удостоверението на ЕС за COVID-19 не е документ за пътуване

•           Държавите членки не следва да налагат карантини и тестове за притежателите на удостоверения

 

 Парламентът прие преговорната си позиция по предложението за удостоверение, което утвърждава правото на свободно движение в Европа по време на пандемията.

Членовете на ЕП се съгласиха, че новото „удостоверение на ЕС за COVID-19“ – вместо цифровото зелено удостоверение, както бе предложено от Комисията – следва да бъде в сила за 12 месеца, но не за по-дълъг период.

Документът, който може да бъде в цифров или хартиен формат, свидетелства, че дадено лице е било ваксинирано срещу коронавирус или, като алтернатива, че то е показало отрицателен резултат от скорошен тест или се е възстановило от инфекцията. Въпреки това удостоверенията на ЕС за COVID-19 няма да служат като документ за пътуване, нито ще се превърнат в предварително условие за упражняване на правото на свободно движение, казват евродепутатите.

Законодателното предложение, обхващащо гражданите на ЕС, беше прието с 540 гласа „за“, 119 гласа „против“ и 31 гласа „въздържал се“, а предложението относно гражданите на трети държави беше прието с 540 гласа „за“, 80 гласа „против“ и 70 гласа „въздържал се“. Гласуването се състоя в сряда, като резултатите бяха обявени в четвъртък сутринта. Парламентът и Съветът на ЕС вече са готови да започнат преговори. Целта е да се постигне споразумение преди летния туристически сезон.

Без допълнителни ограничения за пътуване и безплатни тестове за COVID-19

Според Парламента притежателите на удостоверението на ЕС за COVID-19 не следва да подлежат на допълнителни ограничения за пътуване, като карантина, самоизолация или тестване. Членовете на ЕП подчертават също така, че за да се избегне дискриминация на лицата, които не са ваксинирани, и поради икономически причини, държавите от ЕС следва да „гарантират универсално, достъпно, навременно и безплатно тестване“.

Съвместимост с националните инициативи

Парламентът иска да гарантира, че удостоверението на ЕС работи успоредно с всяка инициатива, създадена от държавите членки, която следва също така да спазва същата обща правна рамка.

Държавите членки трябва да приемат удостоверения за ваксинация, издадени в други държави членки, на лица, инокулирани с ваксина, разрешена за употреба в ЕС от Европейската агенция по лекарствата (EMA) (понастоящем Pfizer-BioNTech, Moderna, AstraZeneca и Janssen), заявяват евродепутатите. Държавите членки ще решават дали да приемат удостоверения за ваксинация, издадени в други държави членки, за ваксини, включени в списъците на Световната здравна организация (СЗО) за спешна употреба.

Гаранции за защита на данните

Удостоверенията ще бъдат проверявани, за да се предотвратят измами и фалшифициране, както и автентичността на електронните печати в документа. Личните данни, получени от удостоверенията, не могат да се съхраняват в приемащите държави членки и няма да има централна база данни, създадена на равнище ЕС. Списъкът на субектите, които ще обработват и получават данни, ще бъде публичен, така че гражданите да могат да упражняват правата си за защита на данните съгласно Общия регламент относно защитата на данните.

Ваксини на достъпни цени, разпределяни в световен мащаб

И накрая, евродепутатите подчертават, че ваксините срещу COVID-19 трябва да се произвеждат в голям мащаб, да са на приемливи цени и да се разпределят в целия свят. Те изразяват и загриженост относно сериозните проблеми, причинени от компаниите, които не спазват графиците за производство и доставка.

Цитат

След гласуването в пленарна зала Хуан Фернандо Лопес Агилар (С&Д, Испания), председателя на комисията на ЕП по граждански свободи (LIBE) и докладчик, заяви: "Трябва да въведем удостоверения на ЕС за COVID-19, за да възстановим доверието на хората в Шенген, като същевременно продължим да се борим с пандемията. Държавите членки трябва да координират своите действия по безопасен начин и да гарантират свободното движение на гражданите в рамките на ЕС. Ваксините и тестовете трябва да бъдат достъпни и безплатни за всички граждани. Държавите членки не следва да въвеждат допълнителни ограничения, след като удостоверението влезе в сила."

Европейски парламент,

Бюро за връзка в България

Вашият FACEBOOK коментар ...
нагоре