Улицата е любимо място за каране на колело от децата

Улицата се оказа любимо място за каране на колело за 67 % от децата, според данните от анкетно проучване на знанията, навиците и нагласите на второкласници от Смолян и техните родители по безопасност на движението, съобщи Светлана Стефанова – ст експерт в РЗИ – Смолян. Безопасността на децата - участници в пътното движение е един от  най - сложните проблеми на обществото, тъй като е пряко свързан с опазване на живота и здравето им днес и с подготвянето им като знаещи, културни, дисциплинирани и отговорни участници в движението в утрешния ден. Това изисква общите усилията на родители, учители и всички нас - участници в пътното движение.
С цел да се установят знанията и нагласите на учениците  и техните родители по въпросите на пътната безопасност, в периода 15.09.2011г. - 15.10.2011 година бе проведено  анонимно анкетно проучване. То обхвана 245 второкласници и 241 родители от Смолян. Въпросите към родителите целяха допълване информацията от децата, ролята на възрастните при изграждането и възпитанието на безопасно поведение у децата им , както и предложения  за намаляване на пътния травматизъм с деца.
Според данните над 80 % от второкласниците познават основните пътни знаци – „Деца” , „Велосипедисти”, „Пешеходна пътека”, „Светофар” и „ Автобусна спирка”.

93 % знаят , че пресичането е забранено при червен цвят на светофара. 4,5 % посочват, че това е забранено и при жълт цвят и едва 2,5 % заявяват, че това е валидно и при зелен сигнал.

97 % смятат, че пешеходната пътека служи за пресичане. 1,6 %  от децата допълват, че служи и за маркиране на пътя, а според 1,4 % - и за украса.

Едва 0,8 % ( двама души ) от анкетираните ученици твърдят, че все още никой не е говорил с тях по въпросите на безопасността на движение. Останалите са получили такава информация от родителите си ( 94 % ) , от учителите (  79 % ) , а също от бабите или дядовците си ( 30 % ).

Въпреки своите познания, 7,3 % от второкласниците  ( 18 деца ) твърдят, че се е случвало да пострадат при пътно – транспортно произшествие.

Игрите са любимо занимание на малчуганите в тази възраст. Половината от анкетираните второкласници ( 55 %) потвърждават, че до дома им има детска площадка, но близо до нея минава улица, по която се движат автомобили.  34 % от децата споделят, че без значение от мястото на игра, са изпадали в ситуация, при която са изпускали топка на улицата, тръгват да я гонят и в този момент е преминавала кола. Улицата се  оказа любимо място за каране на колело за 67 % от децата. 21% предпочитат детската площадка, а 21 % - парка. Едва 11  % от младите велосипедисти обаче използват каска или протектори.

Анализът на данните от анонимното анкетно проучване сред родителите показа висок процент на лична ангажираност по темата. 99 % от тях твърдят, че са водили разговор с детето си и са му обяснили основните правила за движение по пътищата. Средната възраст на която е проведен този разговор е 5 години на малчугана. Освен това 38 % от родителите са купували на детето си книжки за безопасно поведение на улицата, а 78 % са го приканвали да гледа  телевизионни предавания по темата.
Вашият FACEBOOK коментар ...
нагоре