Menu
Понеделник, 08 Юли 2019 19:37

УНИКАЛЕН ПО РОДА СИ ПРОЕКТ В СФЕРАТА НА МИННИЯ ТУРИЗЪМ ЩЕ СЕ РЕАЛИЗИРА В МАДАН

Публикувана от Прочетена 1410 пъти
На 04 юли кметът на община Мадан Фахри Молайсенов подписа договор за стартиране изпълнението на проект „УСТОЙЧИВА ЕКОЛОГИЧНО-КУЛТУРНА ВАЛОРИЗАЦИЯ НА МИННИ И КАРИЕРНИ ОБЕКТИ В ТРАНСГРАНИЧНИЯ РЕГИОН”, по ПРОГРАМАТА ЗА ТРАНСГРАНИЧНО СЪТРУДНИЧЕСТВО ИНТЕРРЕГ V-A ГЪРЦИЯ – БЪЛГАРИЯ 2014-2020 Г., Приоритетна ос 2 „Устойчив и приспособим към климата трансграничен регион”, Инвестиционен приоритет 6c „Съхраняване, опазване, популяризиране и развитие на природно и културното наследство”, Специфична цел „Да валолизира културно и природно наследство в трансграничния регион”.
 
sharenka-cave-city-of-madan-bulgaria-wide.jpg
Община Мадан е водещ Бенефициент по проекта, а нейни партньори са:

• OБЩИНА ПИЛЕА-ХОРТИАТИС, РЕПУБЛИКА ГЪРЦИЯ;
• ТРАКИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ „ДЕМОКРИТ“, КАТЕДРА „ТЕХНОЛОГИИ И УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОИЗВОДСТВОТО“;
• МЕЖДУНАРОДНИЯТ ГРЪЦКИ УНИВЕРСИТЕТ, КАТЕДРА „БИЗНЕС АДМИНИСТРАЦИЯ“, ДИСЦИПЛИНА „УПРАВЛЕНИЕ НА ТУРИЗМА“ ;
• МИННО–ГЕОЛОЖКИ УНИВЕРСИТЕТ „СВ. ИВАН РИЛСКИ“.

Общият бюджет на проекта е: 1 260 812.56 евро (в т.ч. 85% от Европейски фонд за регионално развитие и 15% Национално съфинансиране).

Разпределението на средствата за всеки от партньорите е както следва:

• Бенефициент 1 – 706 789,66 евро;
• Бенефициент 2 – 225 100,00 евро;
• Бенефициент 3 – 211 662,57 евро;
• Бенефициент 4 – 79 350,00 евро;
• Бенефициент 5 – 37 910,33 евро.

Срокът за изпълнение на проекта е 24 месеца.

За община Мадан, като Водещ Бенефициент се предвиждат СМР дейности по проекта на следните обекти:

• Ремонт и рехабилитация на „Кристална зала” – Мадан;

• Реконструкция и рехабилитация на „Музей по рудодобив и минно дело” – Мадан;

• Облагородяване на прилежаща територия в района на музейните съоръжения;

• Ремонт и обезопасяване на „Пещера Шаренка";

• Превръщане на закрита минна изработка в Подземен минен музей „Сполука“.

Реализацията на проекта ще допринесе за създаването на туристически атракции, които да бъдат представени комплексно.

Проектът още ще подпомогне Община Мадан да се превърне в по-привлекателно място за туристи предлагайки интегриран и конкурентоспособен туристически продукт, базиран на устойчивото развитие, чрез минно-познавателния туризъм, подпомагащ и развитието на другите му форми, като например екотуризъм.

Приоритетните направления в развитието на Община Мадан са свързани с изграждане на модерна туристическа инфраструктура и защо не иновационна по своя характер, разбира се чрез разумното използване на природните и културно-исторически дадености.

На практика всички предвидени дейности в проектното предложение ще валоризират културното и природно наследство в трансграничния регион, каквато е и една от целите на Програмата за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ V-A Гърция – България 2014-2020 г.
 
 
 

Всички фото, видео и текстови материали в този сайт са собственост на СМОЛЯН ДНЕС! освен в случаите, когато изрично  е посочен друг автор. Всяко копиране и репродуциране на тези материали без изричното писмено съгласие на СМОЛЯН ДНЕС!  се преследва по "Закона за авторското право и сродните му права", както и по "Закона за защита на конкуренцията". Уеб дизайн СМОЛЯН ДНЕС!