Menu
Четвъртък, 13 Септември 2018 19:12

Уникални сензорни стаи отвориха врати в ЦСРИ – град Мадан

Публикувана от Прочетена 930 пъти

Сензорни стаи за терапия на децата от Центъра за социална рехабилитация и интеграция „Детелина”– град Мадан отвориха врати..
Символично откриване на новата придобивка направи лично кметът на общината Фахри Молайсенов.
Залите са оборудвани с водна кула, прожектори за релакс и обучение, акрилни огледала, фиброоптични водопад и букет, голямо пуф кресло, люлка-утроба, тежко куче, пясъчна табла, както и други аксесоари. Такива зали с успех се ползват в много страни, в България броят им не е голям.
Сeнзopнaтa тepaпия e хoлaндcки пaтeнт и ce изпoлзвa пpeдимнo пpи дeцa c yвpeждaния. Работата в нея съчетава по иновативативен начин идеите на психоанализата, релационната психомоторика и мулти-сензорния принцип, като чрез аудио-визуални средства въздейства върху възприятията и усещанията на децата.
Нейната основна задача е да помогне на децата със специфични потребности да отворят сетивата си, да опознаят заобикалящия ги свят и преодолеят затрудненията в развитието си. Това е пространство, в което съчетанието между движението, работата със сетивата и професионализма на терапевта дава устойчивост на постигнатите резултати и е особено подходящо както за здравии деца, така и за деца със специфични потребности (ДЦП, проблеми от аутистичния спектър, сензорно-интегративна дисфункция, сензорни нарушения, езиково-говорни нарушения, поведенчески проблеми и др.). Стимулират се тактилността (допира, запознаването с нови предмети и материи, усещане за натиск, температура, болка), вестибулация (реакциите на баланс и чувството за движение, равновесие), проприоцепция (усещането за "позиция," за положение в пространството), слух (реагиране на звуци, умение за правилно долавяне, разпознаване, преобразуване), вкус (долавяне, разпознаване, обработване на различни вкусове и консистенции, нежелание за прием на определени храни, обособяване на вкусовете) обоняние (долавяне, разпознаване, обработване и отговор на различни миризми), зрение (долавяне, разпознаване, обработване и отговор на видяното).
Аутистите, например /индиферентни към света хора/, много добре се влияят от въздействието на някои от уредите. Те се концентрират, стават по-спокойни и по-целенасочени. Хиперактивните деца, които иначе трудно могат да бъдат обуздани, с удоволствие се задържат при т.н. "водни кули" - мехурчетата и смяната на цветовете в тези "кули" ги привличат и успокояват. Децата със зрителни затруднения пък могат дактилно да усетят вибрациите със своята чувствителност. Могат да бъдат включени и аромати със своето въздействие върху други сетива.
С помощта на терапевта детето стига до успеха, което от своя страна развива самочувствието и самостоятелността. Това е необходимо, за да се постигне оптималната мотивация, което от своя страна води до подобряване на учебните резултати.
Терапията е съобразена с индивидуалните възможности на детето и е ориентирана към неговите потребности.
Новите придобивки в центъра са на стойност близо 15 000 лева, осигурени от общинския бюджет. Преди оборудването, на помещенията е направен основен ремонт и освежаване.
Новите зали за терапия са резултат от добрата и активна социална политика на общинското ръководство. „Децата- тяхното здраве и обучение са основен наш приоритет и това ще е така, докато заемам тази длъжност. Всяка инвестиция в името на тяхното развитие си заслужава“, заяви Молайсенов.

Ръководителят на ЦСРИ „Детелина" град Мадан Ирина Профирова и екипът от специалисти, работещ с децата изразиха своите благодарности към кмета на община Мадан и цялото ръководство за реализацията на сензорните помещения, които са необходима част от терапията за работа с потребители.
Тя обясни, че чрез този вид терапия децата ще натрупат богат сензорен опит и съобразно възможностите си да ги обработят и реагират адекватно на стимулацията с двигателна реакция, емоция, изказ. Полезното в случая е, че сетивните въздействия развиват мозъчната дейност и нейните функции, отговорни за качества като внимание, концентрация, памет, емоции и възможност за обучение. Опознаването на средата в сензорната стая е важно за развиване на личния опит и потенциал на детето, където то изучава и изследва чрез сетивата в процеса на игра. В тази обстановка на детето се дава възможност да разбира по-лесно речта и да развива комуникативните си умения по естествен начин. Свободата на движение подобрява фините умения и води до по-добра координация на движенията. Постига се пространствена ориентация, което предполага повече самостоятелност и гъвкавост в ежедневните дейности. Терапевтичната среда е подготвена, така че да бъде забавна за детето, което може да експериментира и изобретява своето желание за игра. Тя позволява на детето да заяви себе си в специфично пространство, превръщайки го в ръководител на случващото се, а не в прицел на случайни и самоцелни интервенции.
В мултисензорната стая се работи по посока на:
- предизвикване на сетивата;
- изграждане схема на тялото – знание за собственото тяло и включването му в определена дейност;
- по-ефективно възприемане на сложна сетивна информация;
- провокиране на интерес и устойчивост на вниманието;
- решаване на двигателни проблеми чрез взаимодействието със средата и изпълнението на конкретна задача;
- добро позициониране и степенуване в увеличаването на издръжливостта, силата, както и повтаряне на дейностите;
- преодоляване на детските страхове;
- адаптация в нова среда, приемане на правила;
- интерактивна стая за обучение;
- релаксация, с цел обработка на информацията, справяне с хиперактивността.
Това е пространство, в което съчетанието между движението, работата със сетивата и професионализма на терапевта дава устойчивост на постигнатите резултати. Работата в мултисензорната стая съчетава по иновативен начин идеите на релационната психомоторика и мултисензорният принцип.

В момента социалното заведение е посещавано от 52 деца, за които с любов и търпение се грижи екип от специалисти. По-малките дечица посещават детски градини, а по-големите- училища, а по изготвен график посещават центъра.
Припомня ме ви, че по инициатива на кмета в центъра бе направен ремонт, който осезаемо разшири и освежи помещенията, като същевременно бяха обособени медицински кабинет, зала за рехабилитация, зала за трудотерапия, кабинет за социални дейности.
След ремонта Молайсенов осигури на децата и изключително необходимото превозно средство, модифицирано и адаптирано за превоз на хора с увреждания. То значително улесни достъпа на децата до центъра, защото ежедневно те се взимат и се връщат вкъщи по определен график. Това от една страна облекчи децата и техните родители, а от друга създава възможност повече деца в затруднения да могат да се възползват от предоставяните услуги.

Вашият коментар...
0 страхотни коментаря!

Всички фото, видео и текстови материали в този сайт са собственост на СМОЛЯН ДНЕС! освен в случаите, когато изрично  е посочен друг автор. Всяко копиране и репродуциране на тези материали без изричното писмено съгласие на СМОЛЯН ДНЕС!  се преследва по "Закона за авторското право и сродните му права", както и по "Закона за защита на конкуренцията". Уеб дизайн СМОЛЯН ДНЕС!