В бюрата по труда - новорегистрираните безработни продължават да са повече от устроените на работа

В бюрата по труда - новорегистрираните безработни продължават да са повече от устроените на работа

Новорегистрираните безработни в цялата страна от началото на годината до 30 април надхвърлиха 79 200 души, а устроените на работа чрез бюрата по труда – 54 600 души. Това сочат най-новите данни на Националния статистически институт и Агенцията по заетостта от ежеседмичното специализирано наблюдение на пазара на труда.

За последната наблюдавана до момента седмица от 24-и до 30 април записаните в бюрата по труда са 4054 души, а започналите работа – 3024.

В последната седмица на април най-много са новорегистрираните безработни в областите София-столица и Пловдив – съответно 379 и 339 души.

Само в три области – Търговище, Смолян и Силистра устроените на работа за този период са повече от записаните в бюрата по труда.

Най-много са намерилите препитание също в столицата – 300 души, за тази наблюдавана седмица, следват областите Пловдив и Бургас.

От 2 януари 2023 година до момента е неизменна тенденцията за превес на новорегистрираните в бюрата по труда в цялата страна над намерилите препитание.

Пикът на записаните в бюрата по труда до момента е 6627 души и той беше отчетен в първата седмица на януари. Над 6000 бяха новорегистрираните и през втората седмица на януари, както и в периода от трети до девети април.

 

Източник: БНР

Вашият FACEBOOK коментар ...
нагоре