Menu
Вторник, 07 Март 2017 17:44

В област Смолян живеят 57 311 жени

Написана от
град  Смолян град Смолян снимка: Смолян днес!

По последни данни (към 31.12.2015 г.) в област Смолян живеят 57 311 жени, което е с 3 021 повече от мъжете.

Средната продължителност на предстоящия живот за жените в област Смолян, изчислена за периода 2013- 2015 г., е 79.1 години и е с 6.9 години по-голяма от тази на мъжете. За страната средната продължителност на предстоящия живот при жените е 78.0. Към края на 2015 г. в област Смолян има осем души столетници, като шест от тях са жени.
Повече от половината (55.9%) от жените живеят в градовете на областта, сочат данните, предоставени от ТСБ ЮГ - ОСИ СМОЛЯН.
Последните данни за заетостта в област Смолян (декември 2016 г.) сочат, че от всички наети по трудово и служебно правоотношение 49.1% са жени. Най-голяма е тяхната ангажираност в икономическите дейности: „Преработваща промишленост” - 6 561(55.0% от всички наети в дейността), „Образование" - 2 113 (81.1%), „Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети” - 1 796 (44.2%), „Хуманно здравеопазване и социална работа” - 1 242 (74.2%), „Държавно управление” - 1 163 (62.5%), и „Хотелиерство и ресторантьорство” - 1 009 (58.2%).
През четвъртото тримесечие на 2016 г. средната работна заплата на жените в областта е 639 лева (808 лв. в обществения и 561 лв. в частния сектор). Най-добре заплатени са били жените работещи в икономическа дейност „Селско, горско и рибно стопанство” - 922 лв., следвана от дейностите „Държавно управление” - 848 лв., „Образование” - 825 лв., „Финансови и застрахователни дейности” - 822 лв., „Строителство - 774 лв. и „Хуманно здравеопазване и социална работа” -739 лева.
 
Спрямо същия период на предходната година средната месечна работна заплата на жените през четвърто тримесечие на 2015 г. нараства с 7.2%, като в обществения сектор увеличението е с 9.6%, а в частния сектор - с 6.5%.
През 2015 г. безработните жени в област Смолян са 5.5 хил., което е 19.1% от общо 28.7 хил. икономически активни жени. Делът на безработните жени е с 3.6 процентни пункта по-висок от този на безработните мъже, който е 15.5%, или 4.8 хил. от общо 31.2 хил. икономически активни мъже.
Резултатите от проведеното изследване за използване на информационно-комуникационните технологии от домакинствата и лицата в област Смолян показват, че през 2016 г. 50.8% от населението на възраст 16 - 74 навършени години използва редовно интернет, като жените (42.8%) отстъпват на мъжете (58.9%).
Най-предпочитаните женски имена през изминалата година в областта са били Никол, Рая и Александра.
 

Всички фото, видео и текстови материали в този сайт са собственост на СМОЛЯН ДНЕС! освен в случаите, когато изрично  е посочен друг автор. Всяко копиране и репродуциране на тези материали без изричното писмено съгласие на СМОЛЯН ДНЕС!  се преследва по "Закона за авторското право и сродните му права", както и по "Закона за защита на конкуренцията". Уеб дизайн СМОЛЯН ДНЕС!