В община Смолян се извършва регулярно снабдяване на населението с дърва за огрев

В община Смолян се извършва регулярно снабдяване на населението с дърва за огрев

Кметът Николай Мелемов проведе среща с директорите на териториалните поделения на  Държавните горски стопанства "Смолян”, " Широка лъка”, "Смилян” и „ Славейно” към ЮЦДП съответно инж.Станко Делиянчев, инж.Тодор Кушлев, инж.Звездалин Бекяров и инж.Кръстьо Узунов по повод осигуряването на дърва за огрев на населението за предстоящия отоплителен сезон.

Кметът посочи, че към настоящия момент в община Смолян се извършва регулярно снабдяване на населението с дърва за огрев. Всички кметове на населени места имат подадени списъци с желаещи хора за снабдяване с дърва и се издават позволителни за сеч съгласно законовите разпоредби.

Община Смолян е поела ангажимент тя да извърши тези дейности в част от землищата, тъй като няма държавни горски територии.

В срещата участва и зам.-кметът инж.Мариана Цекова.

Вашият FACEBOOK коментар ...
нагоре