Menu
Четвъртък, 06 Юли 2017 20:22

В община Смолян се проведе обществено обсъждане на проект за изменение и допълнение на Наредба №1

Написана от
В община Смолян се проведе обществено обсъждане на проект за изменение и допълнение на Наредба №1 снимка: община Смолян
В община Смолян се проведе обществено обсъждане на проект за изменение и допълнение на Наредба №1, която касае осигуряването на обществения ред на територията на община Смолян.
Основната причина налагаща промените е съгласуването на Наредбата със Закона за управление на етажната собственост и Закона за защита от шума в околната среда, както и настояването на собственици и ползватели на заведения за хранене и развлечения, находящи се в многопрофилни жилищни сгради и сгради със смесено предназначение, посочи зам.-кметът Марин Захариев. Промените касаят Раздел V от Наредба 1 – Осигуряване на обществения ред в търговски обекти, заведения за хранене развлечения и увеселения. Новите моменти са следните.
За издаване на Разрешение за удължено работно време, лицето, осъществяващо дейността, подава заявление по образец до Община Смолян. Към заявлението се прилагат следните документи: решение на общото събрание на собствениците, взето по реда на чл. 17, ал. 3 от Закона за управление на етажната собственост, ако обектът се намира в многофамилна жилищна сграда или сгради със смесено предназначение. Работното време на заведения за хранене и развлечения, интернет зали, зали за хазартни игри и игрални зали и други подобни, находящи се в многофамилни жилищни сгради или сгради със смесено предназначение, е от 07.00 часа до 23.00 часа, а за нежилищни сгради от 06.00 часа до 24.00 часа, като се определя от лицата осъществяващи търговска дейност. Работното време се изписва на видно място в съответния обект.
С денонощен режим на работа, без издаване на разрешение за удължено работно време, могат да работят аптеки, бензиностанции, места за настаняване и платени паркинги
Не се допуска озвучаването на открити площи на заведения за хранене и развлечения, разположени в жилищни зони и курорти, за времето между 22.00 часа и 09.00 часа в периода от 15 октомври до 30 април и за времето между 23.00 часа до 07.00 часа в периода от 30 април до 15 октомври.
Проектът за изменение и допълнение на Наредба №1 ще бъде внесен на заседание на Общинския съвет –Смолян.
 
Пресцентър на община Смолян
 

Всички фото, видео и текстови материали в този сайт са собственост на СМОЛЯН ДНЕС! освен в случаите, когато изрично  е посочен друг автор. Всяко копиране и репродуциране на тези материали без изричното писмено съгласие на СМОЛЯН ДНЕС!  се преследва по "Закона за авторското право и сродните му права", както и по "Закона за защита на конкуренцията". Уеб дизайн СМОЛЯН ДНЕС!