В Смолян представят възможностите за подкрепа на агросектора

В Смолян представят възможностите за подкрепа на агросектора
Деветото от поредицата събития за възможностите за подпомагане на агросектора, организирани от Българския фермерски съюз, ще се днес от 10:00 часа в зала 201 на Областна администрация – Смолян, съобщават  от Българския фермерски съюз.

В първата част председателят на Българския фермерски съюз Георги Стоянов ще запознае земеделските производители с мисията и дейността на Съюза. Предвидени са три панела: "Очаквания към старта на Кампания 2023 – възможности и основни предизвикателства за агросектора“; "Възможности за подкрепа на агросектора чрез Плана за възстановяване и устойчивост на България“; "Съвместимост на проектите с Принципа за "Ненанасяне на значителни вреди““. В тях ще се включат водещи експерти от различни дирекции на Министерство на земеделието – "Директни плащания“, "Растениевъдство“, "Програма за морско дело и рибарство“, "Изпълнителна агенция по лозата и виното“ и други. Предвидено е време за въпроси и дискусия по конкретни казуси.

Български фермерски съюз е национално представено сдружение с нестопанска цел, а членовете му вече наброяват стотици представители от всички сегменти на земеделието и преработвателната промишленост. Част от идеите, задачите и предизвикателствата, които са заложени при структурирането на организацията са свързани с подобряване дейността и конкурентоспособността на земеделските стопани, производители, преработватели и търговци, прецизно управление на селското, горското и рибовъдните стопанства, провеждане на активен диалог с държавните органи. В тази връзка Български фермерски съюз си поставя амбициозната задача да проведе втора Национална информационна кампания, тясно свързана с всички възможности, от които заетите в сектора могат да се възползват.
 
Източник: Агенция "Фокус"
Вашият FACEBOOK коментар ...
нагоре