В Смолян ще представят проекта "Живото наследство на традиционната българска кухня"

В Смолян ще представят проекта "Живото наследство на традиционната българска кухня"
На 19 януари 2023 г. Регионалният център за опазване на нематериалното културно наследство в Югоизточна Европа под егидата на ЮНЕСКО гостува на Клуба на културните дейци в Смолян за представяне на Проект "Живото наследство на традиционната българска кухня“ и на списание "Живи наследства“ /Living Heritage Magazine, съобщават   организаторите на инициативата.

Регионалният център София – ЮНЕСКО изпълнява проекта "Живото наследство на традиционната българска кухня“ с финансиране по програма "Програма за възстановяване и развитие на частни културни организации“ на Национален фонд "Култура“ (октомври 2022 г. – ноември 2023 г.).

Живите наследства (според конвенциите на ЮНЕСКО) придават ценност на културните различия, изразяват се в традициите и са част от съвременни начини на живот. Традиционната българска кухня е важна тема, защото тя разкрива  социални отношения, значими моменти в календара, трайни връзки на местните общности с природната среда, важен елемент е от локалните култури. Проектът интерпретира живото наследство на традиционната кухня във фотографска изложба, дигитален каталог и кратки филми. Акцентът е върху преживяванията, творчеството в поддържането на традицията и нейното предаване, общуването и споделянето като живо наследство.

Проектът залага на изследване на традиционна българска кухня – живо наследство по различни места, нейната идентификация от местните общности, както и подбор на места за наблюдение, заснемане и интерпретиране на събитието.

Регионалният център подкрепя носителите на живи наследства по места, тяхното активно включване в културни събития и дава възможност да се оценят техните знания и умения. Целта на Центъра е да привлече вниманието на разнообразни публики, особено на младите, чрез интерпретиране на живите наследства по нов начин – чрез средствата на визуалното и словесното, както  и да осигури достъп до информация, знания и съпреживяване и в дигитална среда на живото наследство на традиционната българска кухня.

В комуникационната стратегия на проекта са предвидени семинари за представяне на проекта и неговото значение пред широка аудитория с участието на млади хора, на читалищни дейци, музейни специалисти и други заинтересовани страни. Първото събитие ще се проведе в Смолян на 19 януари 2023 г. от 17:30 ч. в Изложбената зала "Петър Стайков“ с любезната подкрепа на Клуба на дейците на културата.
 
Източник: Агенция Фокус
Вашият FACEBOOK коментар ...
нагоре