Външната намеса: Европейският парламент настоява за спешни защитни мерки за европейските избори догодина

Външната намеса: Европейският парламент настоява за спешни защитни мерки за европейските избори догодина

•          Парламентът очаква засилване на опитите за намеса и манипулиране на информацията

•          Услугите за „дезинформация под наем“ са използвани за атаки срещу изборни процеси

•          Има опасения за руска и китайска намеса

•          Евродепутатите препоръчват да се забрани TikTok на всички равнища на национално управление, както и в институциите на ЕС

Парламентът призова за координирана стратегия за повишаване на устойчивостта на ЕС на чуждо влияние и информационни манипулации в защита на европейските избори през 2024 г.

Според евродепутатите чуждото влияние, дезинформация и атаки срещу демокрацията вероятно ще продължат да се засилват и усъвършенстват с наближаването на изборите за Европейски парламент през юни 2024 г. Такова предупреждение се отправя в доклад на Специалната комисия по въпросите на външната намеса, включително дезинформацията, във всички демократични процеси в Европейския съюз, който беше одобрен в пленарната зала с 469 гласа „за“, 71 гласа „против“ и 75 гласа „въздържал се“.

В текста евродепутатите обръщат внимание на намесата в онлайн платформите, защитата на критичната инфраструктура и стратегическите сектори, вмешателството в изборните процеси, тайното финансиране на политически дейности от чуждестранни участници и устойчивостта на кибератаки. Докладът се фокусира по-специално върху руската и китайската намеса в ЕС в страните, кандидатстващи за членство в ЕС, включително в Западните Балкани, и в страни от т.нар. „Глобален Юг“.

Намеса в изборните процеси

Парламентът осъжда опасното явление „дезинформация под наем“. То представлява доставяне на услуги за дезинформация на правителствени и неправителствени участници (включително чрез „тъмната мрежа“), за да се подкопае изборния процес.

С оглед на противодействието на забранените финансови транзакции от държави извън ЕС към политическата система на ЕС, евродепутатите призовават Комисията да улесни проследяването на даренията, а всички държави членки спешно да се заемат с въпроса за даренията от трети държави за национални политически партии.

Критична инфраструктура

Евродепутатите също така подчертават рисковете от икономическа зависимост, шпионаж и саботаж, когато чуждестранни компании придобиват влияние върху критичната инфраструктура на ЕС. Те припомнят, че китайските корабоплавателни дружества са придобили мажоритарни или значителни участия в над 20 европейски пристанища.

Евродепутатите също така препоръчват да се забрани TikTok на всички нива на национално управление, както и в институциите на ЕС. Те призовават Съвета и Комисията да забранят използването на оборудване и софтуер от производители от високорискови страни, особено Китай и Русия, като ByteDance, Huawei, ZTE, Kaspersky, NtechLab или Nuctech.

Координирана стратегия на ЕС

Парламентът иска координирана стратегия за включване на нови инициативи, наред с подобреното прилагане на съществуващите разпоредби. Евродепутатите също така призовават за подходящо финансиране за справяне с дезинформацията и за защита на демократичните процеси. Евродепутатите искат Комисията да разработи ефективен Пакет от мерки за защита на демокрацията, както и законодателство за противопоставяне на хибридните заплахи в ЕС, като се вземат предвид предложенията от Конференцията за бъдещето на Европа. Те също така искат постоянен орган на Европейския парламент да следи и да се бори с външната намеса.

При приемането на настоящия доклад Парламентът отговаря на очакванията на гражданите на ЕС за засилване на борбата срещу външната намеса и за борба с дезинформацията, онлайн заплахите и пропагандата по обективен и фактически начин — както е посочено в предложения 23, параграф 5, 27 (всички), 28(2), 33(4), 37(4), 46, параграф 2 от заключенията на Конференцията за бъдещето на Европа.

 Контекст

Докладът идва след прилагането на Резолюцията на Европейския парламент относно външната намеса, приета през март 2022 г. При подготовката на новия доклад евродепутатите се срещнаха с национални, европейски и международни ръководители, с разузнавателни служби на държавите членки на ЕС, както и с Центъра за високи постижения на НАТО в Рига (StratCom) , с Европейския център за борба с хибридните заплахи (Hybrid CoE) в Хелзинки, с австралийското правителство и властите и съответните органи на ООН в Ню Йорк, както и с компетентни лица и органи в Киев, Украйна.

Европейски  парламент, Бюро за връзки в България
Вашият FACEBOOK коментар ...
нагоре