Въвеждат режим на водата във Върбина

село Върбина
Във връзка с продължителното засушаване и рязко спадане дебита на питейната вода от водохващане „Меча дупка” и „Поляне” от днес в с. Върбина е въведен режим на водоподаването.
Захранване с питейна вода ще бъде осигурено всеки ден от 6:00 до 8:00 ч. и от 18:00 до 20:00 ч.
В часовете на водоподаване се забранява ползването й за следните нужди:
-  миенето на улиците, площадите, дворовете на производствени предприятия и обществени организации, алеите, превозни средства и друга техника;
-  поливането на градини, паркове, зелени площи и участъците в дворовете за селскостопанско производство.
След нормализиране на водните количества, режимът ще бъде отменен.
 
 
 
Вашият FACEBOOK коментар ...
нагоре