Обновена: Публикувани за обсъждане са насоки за кандидатстване за получаване на безвъзмездни средства по процедура „Подкрепа за енергия от възобновяеми източници за домакинствата“

Община Смолян информира всички заинтересовани лица, че са публикувани за обсъждане насоки за кандидатстване за получаване на безвъзмездни средства по процедура чрез подбор на предложения за изпълнение на инвестиции от…

Енергийна криза: Евродепутатите насърчиха използването на възобновяеми енергийни източници

•          По-бързи процедури за издаване на разрешителни за инсталации за възобновяема енергия •          Стимул за вътрешното производство на ЕС в условията на енергийна криза •          Схемата ще намали зависимостта от изкопаемите…