Включете се в десетото издание на младежкия конкурс „Карл Велики“

Включете се в десетото издание на младежкия конкурс „Карл Велики“
Младите хора са важни и тези, които се открояват, заслужават признание. Европейският парламент и Фондацията за международната награда „Карл Велики“ в Аахен отправят покана към хората на възраст от 16 до 30 години от всички държави членки на ЕС за участие в 10-ото издание на конкурса за младежката награда „Карл Велики“. Ако сте част от проект, свързан с европейската идентичност и интеграцията, сега е Вашият шанс за международна награда.
Младежката награда „Карл Велики“ се присъжда ежегодно на осъществявани от млади хора проекти, които представят модели на разбирателство и сътрудничество между европейците.
Проектите преминават първо през национален подбор, а след това се избират трите най-добри на европейско ниво, които освен признание, ще получат парични награди съответно от 7500 евро, 5000 евро и 2500 евро. Представители на подбраните на национално ниво проекти ще бъдат поканени на посещение в Аахен през май 2017 г., включващо и церемонията по награждаването на общоевропейските победители. Те от своя страна ще могат да посетят Европейския парламент в Брюксел или Страсбург през есента.
Европейската младежка награда „Карл Велики“ се присъжда на проекти, които:
§  насърчават разбирателството в Европа и света;
§  подпомагат изграждането на общо усещане за европейска идентичност и интеграция;
§  служат като модел за младежите, които живеят в Европа, и предлагат практически примери за съвместното съжителство на европейци като една общност.
Проектите могат да се съсредоточават върху организирането на различни младежки прояви, младежки обмен или интернет проекти с европейско измерение.
Крайният срок за кандидатстване е 30 януари 2017 г.
Формулярите за кандидатстване трябва да се попълнят онлайн на уебсайта на Европейската младежка награда „Карл Велики“ (www.charlemagneyouthprize.eu).
 
Информационно бюро на Европейския парламент в България
 
Вашият FACEBOOK коментар ...
нагоре