Време е за Стабилна България

Време е за Стабилна България
ГЕРБ има дългосрочна перспектива за развитието на България с хоризонт до 2030 година;
Имаме визия как да модернизираме управлението на държавата, за да бъде в крак с развитието на съвременните глобални процеси и технологии;
Налагаме принципа за върховенството на закона като основа за възстановяване на усещането за справедливост и като задължително условие за добрата бизнес и публична среда;
Работим да стабилизираме институциите и ще възстановим посоката на европейското ни развитие;
Имаме куража и силите, заедно с потенциала на публичния и частния сектор, да вземем решешения за реформиране на държавата;
Ще върнем загубенотопрез последната една година доверие в страната ни и ще се възползваме от всички европейски средства по най-добрия начин, като ги разпределяме честно и прозрачно;
Създаваме условия за бърз растеж и развитие на страната, за да може напредъкът в икономиката на доведе до устойчиво увеличаване на доходите;
Предлагаме решения които ще гарантират енергийната и национална независимост на България;
Поставяме като приоритет образоването на младите българи новите поколения, които ще осъществят модернизацията. Създаваме връзка между образованието и бизнеса;
ГЕРБ ще запази социалните придобивки и нивата на доходи на гражданите. Развивайки икономиката, ще създаваме възможности за повишаването им.
Време е за смели решения. Време е за стабилност. Време е за ГЕРБ, защото:
Стабилността означава стабилно управление, защото няма стабилна държава без стабилна икономика, стабилна банкова система и уверено в бъдещето си общество;
Стабилността създава работещи институции, развита икономика и силно гражданско общество;
Стабилността дава много нови работни места, модерно производство, повече пари и повече възможности за гражданите;
Стабилността води до повече инвестиции и ни прави надежден и уважаван партньор на европейската сцена.
ГЕРБ гарантира стабилно управление за стабилна България чрез:
Запазване на действащите ставки за преките данъци;
По-добра събираемост на данъците и ограничаване на сивата икономика;
Присъединяване към Единния банков съюз;
Постепенно увеличаване на средствата за образование и наука в държавния бюджет;
Актуализиране на учебните планове и програми за квалификация с участието на бизнеса;
Реализиране на Програма за повишаване на енергийната ефективност на многоетажните жилищни сгради за 700 000 домакинства. През първите две години ще бъдат санирани до 50 % от тях;
Трикратно увеличаване броя на домакинствата до 500 000, получаващи от бюджета енергийни помощи с цел облекчаване на разходите им за ток и отопление през зимата;
Запазване нивата на доходи и социални помощи. Развитие на деинституционализацията. Нови политики и програми за активно включване на пазара на труда;
Продължаване на пенсионната реформа,гарантиране на доходите при ранното пенсиониране.Структурни реформи в регионалните дирекции;
Електронно управление и оптимизиране на администрацията. Електронна здравна карта, електронно правосъдие, електронни услуги за населението;
Подкрепа за малките и средни стопанства в аграрния сектор и в планинските райони, приоритет на поливното земеделие. Мерки за гарантиране на качеството и безопасността на храните;
Изграждане   и   модернизация   на   пречиствателни   станции   и ВиК инфраструктура на населените места;
Продължаване на големите инфраструктурни проекти като АМ "Хемус", АМ "Марица", АМ "Струма" и тунела под Шипка;
Доизграждане на системата за ранно оповестяване при бедствия и аварии;
Законодателни промени за реформа в сектора за сигурност. Приемане на шестте основни проектозакона на ГЕРБ (до началото на 2015г.);
Приемане на нов Наказателен кодекс;
Повишаване  на  сигурността  на  гражданите  чрез  осигуряване на видеонаблюдение не само в големите, но и в по-малките населени места;
Задълбочаване на трансатлантическото сътрудничество като гарант за сигурността и развитието на България.
Гледаме в далечното бъдеще на България и вземаме отговорни решения. Хоризонтът на нашите политики е Хоризонт 2030
Той налага:
Подобряване на демографската картина в страната;
Модернизиране на образователните системи за синхронизирането им с потребностите за развитието на личността и бизнеса;
Развитие на демокрацията и демократичните механизми за въвличане на гражданския и експертен потенциал при вземането на важните управленски решения;
Гарантиране на енергийната и международна сигурност на страната в дългосрочна перспектива;
Създаване на новата българска дигитална икономика, основана на знанието и иновациите;
Преформулиране на всички политики с оглед борбата с изменението в климата;
Адекватно и пълноценно участие в процесите, които усъвършенстват и развиват ЕС.
 
Пресцентър ГЕРБ - Смолян
 
КУПУВАНЕТО И ПРОДАВАНЕТО НА ГЛАСОВЕ Е ПРЕСТЪПЛЕНИЕ
Вашият FACEBOOK коментар ...
нагоре