Временна комисия ще изменя правилника за дейността на общинския съвет

Едно от най-кратките заседания в историята на Общинския съвет се проведе днес в Смолян. За по-малко от половин час, съветниците отложиха първата точка от дневния ред и приеха останалите две. На първото си заседание местният парламент избра  Временна комисия, която да изготви предложения за изменения и допълнение на Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската власт. Това се налага, за да може да бъдат реализирани по-добре възложените дейности от закона и за правилното функциониране на Общинския съвет, обясни вносителят на докладната записка председателят адв. Филип Топов. Временната комисия е в състав от седем общински съветници. Председател е Филип Топов, а членове са общинските съветници Костадин Каранлъков, Милко Гавазов, Бойко Младенов, Димитър Палагачев, Димитър Кисьов и Иван Апостолов. На заседанието на Общинския съвет бяха избрани и членовете на Постоянните комисии. Те са седем и основната им задача е да подпомагат Общинския съвет при подготовката на решения по въпроси, внесени за обсъждане и решаване, да осъществяват контрол за изпълнението на решенията, да проучват потребностите на населението и да правят предложения за решаване на проблемите. Всеки общински съветник е длъжен да участва в състава най-малко на една и не повече от три комисии. Първата точка от дневния ред на заседанието – за закриване на кметства в община Смолян, беше оттеглена. Неин вносител е кметът Николай Мелемов, който заради спешни ангажименти е трябвало да замине за столицата и не можа да присъства на заседанието. В докладната беше предвидено закриване на 13 от сега съществуващите 23 кметства, заради намалелия брой жители. На следващо заседание на ОбС ще се гласува закриването на кметствата в селата Бостина, Горна Арда, Катраница, Мугла, Подвис, Полковник Серафимово, Река, Сивино, Славейно, Соколовци, Стойките, Тикале и Требище.
Вашият FACEBOOK коментар ...
нагоре