Таксономия: ЕП не възразява срещу включването на газа и ядрените дейности

Не беше постигнато абсолютното мнозинство от членовете на ЕП, необходимо за отхвърляне на предложението на Комисията   Ако и Съветът не възрази, делегираният акт за таксономията влиза в сила на…