Служители на ЮЦДП и ДГС Смолян почистиха района край Горски парк „Амзово“

Служители на Южноцентрално държавно предприятие и Държавно горско стопанство Смолян почистиха района край Горски парк „Амзово“ и крайпътната отсечка в близост до парка. Акцията е част от инициативата World Clean…

1700 декара насаждения от черен бор са пострадали от пожара край село Хвойна

Лесоинженери от ЮЦДП извършиха обследване на опожарената гора край  чепеларското село Хвойна. При огледите е констатирано, че пожарът е обхванал периметър от 1700 декара, в това число 600 декара, които…

Служители на ДЛС Извора и деца от Девин поставиха първата горска аптечка в местността „Червен камък”

Служители от  ТП ”ДЛС-Извора”, съвместно с  децата от ЦОП ”Слънчо”-гр. Девин, поставиха аптечка за първа помощ в местността „Червен камък”, землище гр.Девин. Предвидено е  поставянето на още  единадесет аптечки, разположени…

ЮЦДП организира практическо обучение за техники и методи за борба с корояд

Практическо обучение на служителите във връзка с борбата с короядите организира Южноцентрално държавно предприятие, гр. Смолян. В обучението участваха  експерти от Лесозащитна станция – Пловдив, които показаха техники и методи…

Служители на ДГС Смолян и деца от клуб „Родопски скаут“ поставиха горска аптечка в района на парк „Амзово“

Проявата е част от инициативата на ЮЦДП-Смолян за поставяне на комплекти за първа помощ в горите. На територията на всички стопанства на Южноцентрално предприятие в областите Смолян, Пловдив, Пазарджик и…

Служители на ДГС - Пловдив също се включи в инициативата на ЮЦДП-Смолян за поставяне на комплекти за първа помощ в горите

лужители на Държавно горско стопанство - Пловдив също се включи в инициативата на Южноцентрално държавно предприятие в Смолян (ЮЦДП) за поставяне на комплекти за първа помощ в горите. Лесовъдите от…

Грамота за ЮЦДП от НЧ „Христо Ботев-1871г.“ -гр. Смолян

Грамота от Народно читалище „Христо Ботев-1871г.“ -гр. Смолян за финансова съпричастност и безвъзмездно дарение за закупуване на нови сценични костюми, получи Южноцентрално държавно предприятие.   Индивидуална грамота получи и директорът…

Деца от ДГ „Детски Свят“, с. Долен засадиха дръвчета в двора на детската градина

Служители от ТП "ДГС Златоград" съвместно с децата от ДГ "Детски Свят" село Долен  засадиха дръвче. Децата обещаха да се грижат с много любов за него и по този начин…

Бъдещи първокласници засадиха дръвчета в двора на ДГ „Славейче“ в Смолян

Бъдещите първокласници от ДГ „Славейче“  в Смолян засадиха дръвчета в двора на детската градина. Проявата на група „Звездичка“, с ръководители Светлана Стефанова и Мария Георгевска, премина под мотото „Посади дърво,…

ЮЦДП-Смолян проведе обучение на служители от ловните стопанства за работа с уреди и средства за упояване на дивеч

Южноцентралното държавно предприятие- Смолян проведе обучение на служители от ловните стопанства на предприятието за работа с уреди и средства за упояване на дивеч. Използването на имобилизиращи уреди и средства за…