Посещение в ДЛС “Извора“ по случай 21 март - Международен ден на горите

Във връзка с честването на Международния ден на горите на 21 март и като част от инициативите за отбелязване на предстоящата Седмицата на гората 2023г., Южноцентралното държавно предприятие в Смолян…

Рядък бял сръндак живее на територията на Южноцентрално държавно предприятие-Смолян

Сръндак-албинос живее в горите на едно от ловните стопанства на ЮЦДП-Смолян, в района на Западни Родопи. Животното е засечено от фотокапаните, поставени от служителите на Южноцентралното държавно предприятие. Често през…

Строителната дървесина бележи абсолютен ценови рекорд, който няма аналог през последните 100 години

Строителната дървесина бележи абсолютен ценови рекорд, който няма аналог през последните 100 години. В това е категоричен директорът на Южноцентрално горско предприятие  в Смолян инж. Здравко Бакалов. Направеният анализ е…

ЮЦДП гр. Смолян стартира проект за подобряване природозащитното състояние на горски природни местообитания

На 9 март 2023 г. Южноцентрално държавнo предприятие, гр. Смолян проведе откриваща пресконференция по проект № BG16M1OP002-3.035-0004 „Подобряване природозащитното състояние на горски природни местообитания и подпомагане на екосистемните услуги на…

Над 90 служители на ЮЦДП се включиха в обучения за оказване на първа долекарска помощ в горите

Над 90 служители от всички 35 териториални поделения и от централното управление на ЮЦДП-Смолян преминаха обучение за оказване на първа долекарска помощ в горите. Инициативата е с цел повишаване капацитета…

Зимно подхранване на дивеча на територията на ДЛС „Женда“

Един от ефективните начини за намаляване на загубите и поддържане на дивеча в добра кондиция е зимното подхранване. В обхвата на  ТП ДЛС „Женда“-Кърджали, ловните надзиратели полагат грижи за 20…

Ръководството на ЮЦДП проведе среща с директорите на териториалните поделения

Ръководството на ЮЦДП-гр. Смолян проведе среща с директорите на териториалните поделения. Във връзка с промените в Закона за горите, които касаят реда и начина на снабдяване на населението с дърва …

Зимно подхранване на дивеча в ДЛС „Тракия“

Опазването  на дивеча в студени зимни условия е от първостепенно значение за Държавните ловни стопанства  на ЮЦДП-гр. Смолян, част от които е ДЛС- „Тракия“. В него са обособени три ловностопански…

Инж. Асен Карабов присъства на откриването на обновената сграда на ученическото общежитие на НПГГС „Христо Ботев“-гр. Велинград

Заместник директорът на ЮЦДП-гр. Смолян инж. Асен Карабов присъства на церемонията по откриване на обновената сграда на ученическото общежитие на Националната професионална гимназия по горско стопанство „Христо Ботев“ във Велинград.…