Южноцентрално държавно предприятие-Смолян обявява конкурс за рисунка на тема „Красотата на българската гора“

Южноцентрално държавно предприятие-Смолян обявява конкурс за рисунка на тема „Красотата на българската гора“

Южноцентрално държавно предприятие-Смолян обявява конкурс за рисунка на тема „Красотата на българската гора“. Проявата е по повод честването на „Седмицата на гората 2023г.“.

Конкурсът има за цел да даде възможност на учениците от основните училища да представят своята визия за красотата на българската гора, грижата за нея и нейните обитатели.

Регламент на конкурса:

В конкурса могат да участват ученици от 1 до 8 клас от основните училища, които попадат в териториалния обхват на ЮЦДП-гр. Смолян в областите Смолян, Пловдив, Пазарджик и Кърджали.

Конкурсът се провежда в две категории, по възрастови групи, както следва:

I група- ученици от 1 до 4 клас, включително

II група-ученици от 5 до 8 клас, включително

Критерии:

- рисунките да отговарят на темата на конкурса

- креативност и оригинална идея 

- формат на рисунките - А 4

- всеки участник има право да участва само с една творба

Техника: В конкурса няма ограничение за използваните материали и техника

Участниците  могат да изпратят рисунките си по пощата или да ги предоставят лично в Южноцентрално държавно предприятие, на адрес: гр. Смолян, ПК 4700, ул. „полк. Дичо Петров“ №1А.

Всяка творба трябва да бъде придружена с трите имена на автора, класа и училището, в което учи, както и телефон за връзка.  Крайният срок за получаване на рисунките е до 20 март 2023 година. Компетентно жури ще  класира най-добрите творби, а техните автори  ще бъдат отличени с предметни награди.
Вашият FACEBOOK коментар ...
нагоре