"Заедно с местните" среща на Клуб на жените „Родопчанка гр. Смолян с жители на село Стойките

"Заедно с местните" среща на Клуб на жените „Родопчанка гр. Смолян  с жители на село Стойките "Заедно с местните" среща на Клуб на жените „Родопчанка гр. Смолян  с жители на село Стойките "Заедно с местните" среща на Клуб на жените „Родопчанка гр. Смолян  с жители на село Стойките "Заедно с местните" среща на Клуб на жените „Родопчанка гр. Смолян  с жители на село Стойките
 
Представители на Клуб на жените „Родопчанка гр. Смолян проведохме среща с местните жители на село Стойките в изпълнение на заложената дейност „ЗАЕДНО С МЕСТНИТЕ“ от финансирания от Български фонд за жените проект. Приканихме хората, които се отзоваха на поканата да споделят проблемите и нуждите си в проведения разговор.
 
На срещата беше и Дафина Кехайова-кмет на селото. Тя сподели за трудностите, с които ежедневно се сблъсква, но които с много упоритост и хъс успява да преодолее.
 
Част от присъстващите бяха гости на селото, а не постоянно живеещи, но имаха мнение по обсъжданите въпроси. Проблемите на хората, нуждите им и предложенията те записаха в предоставените от нас анкетни карти. Хората с нескрита гордост споделиха за новооткрития музей на гайдата и ни поканиха да го посетим. Бяхме възхитени от направеното.
 
За пореден път се уверихме, че хората имат нужда да бъдат чути. Ние ги уверихме, че анкетните карти ще бъдат обобщени за всички посетени малки населни места, ще се анализират и ще са част от доклад-анализ, който ще предоставим на Областния управител и всички общински власти и институции, с цел предприемане на действия за разрешаването им. Така ние засвидетелстваме внимание и грижа за хората от малки населени места от област Смолян а така също заявяваме и нашата активна гражданска позиция като жени и НПО.
 
 Източник: ФБ Клуб на жените "Родопчанка"
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Вашият FACEBOOK коментар ...
нагоре