Menu
Петък, 06 Юли 2018 18:51

Заинтересованите страни обсъдиха Проекта на Концепция на Закона за социалните услуги

Публикувана от Прочетена 1119 пъти

 Областният управител Недялко Славов откри и ръководи заседание, на което се проведе обсъждане на областно ниво на Проекта на Концепция на Закона за социалните услуги.

„Още при съставяне на коалиционното правителство между ГЕРБ и Обединени патриоти, част от основните управленски приоритети бяха поставени и насочени към социалната сфера. През изминалата една година дейността в конкретното изпълнение на тези приоритети стартира под ръководството на Министерството на труда и социалната политика, за да се стигне до решението от 31 януари 2018 година, когато министър Петков утвърди пътната карта и постави основата на кардинална промяна в законодателството в областта на социалните услуги. Целта на тази пътна карта, която бе утвърдена, е в процеса на разработване на новото законодателство да се осигури абсолютна яснота за принципите и процеса на обсъждане на новия закон, какви резултати се очакват от промяната в законодателството, както и бъдещите методи на работа и съгласуване, и не на последно място – максимално привличане на заинтересованите страни в процеса на обсъждане. Разработването на новия Закон за социални услуги е един от основните приоритети в областта на социалната сфера. Целта на този закон е да уреди специфичните обществени отношения, свързани с предоставянето, ползването, финансирането, качеството, контрола и мониторинга на социалните услуги. Поради значимостта на тези теми, е важно бъдещата визия на Закона да бъде подложена на задълбочени обществени обсъждания, които се провеждат във всички области на страната по указания на министъра на труда и социалната политика.”, Славов въведе участниците в темата.

Директорът на РД „Социално подпомагане” Петя Пампорова представи новата Концепция на Закона за социалните услуги. Тя наблегна върху новите моменти, като отбеляза, че се предвиждат активни мерки за развитие на социалните услуги, така че да бъдат обхванати всички уязвими групи. Социалните услуги ще бъдат групирани на универсални, специализирани и високоспециализирани, като всяка нужда ще бъде индивидуално оценявана и ще има мониторинг върху постигнатите резултати на база на поставените цели. На общините ще се делегират повече правомощия с цел предоставяните услуги да бъдат максимално близо до дома на потребителите. Това изисква общинските центрове да осигурят и развиват кадрови ресурс, който може да отговори на индивидуалните потребности на ползвателите на социални услуги.

Стремежът на концепцията е да се създаде такава правна норма, която да осигури по-лесен достъп до социалните услуги, тяхното по-добро качество и ефективност и интегрираност на подкрепата. Националната карта на социалните услуги ще се формира на базата на анализа на потребностите.

В режима на дискусия всички участници в общественото обсъждане, които представляват заинтересованите страни, дадоха препоръки, предложения и споделиха своите притеснения.

Славов призова участниците да предоставят в Областна администрация Смолян до 09 юли сутринта в писмен вариант своите предложения и коментари. След тяхното обобщение на областно ниво, те ще бъдат предоставени на вниманието на работната група към министъра на труда и социалната политика, в която участват и много организации от неправителствения сектор.

„Целта е чрез създаването на социална карта да се гарантира, финансово обезпечи и кадрово осигури функционирането на дейността. Концепцията, която се представя на нашето внимание, определено надгражда постиженията, които имаме в областта на предоставяне на социални услуги.”, обобщи областният управител, подчертавайки, че е на лице стремеж и политически ангажимент за осигуряване на по-качествени и достъпни социални услуги.

 

Вашият коментар...
0 страхотни коментаря!

Всички фото, видео и текстови материали в този сайт са собственост на СМОЛЯН ДНЕС! освен в случаите, когато изрично  е посочен друг автор. Всяко копиране и репродуциране на тези материали без изричното писмено съгласие на СМОЛЯН ДНЕС!  се преследва по "Закона за авторското право и сродните му права", както и по "Закона за защита на конкуренцията". Уеб дизайн СМОЛЯН ДНЕС!