Зам.-кметът Марин Захариев награди победителите в конкурса „Добротата в моя клас"

Зам.-кметът Марин Захариев награди победителите  в конкурса „Добротата в моя клас"

Зам.-кметът Марин Захариев награди победителите  в конкурса „Добротата в моя клас”. Той им връчи Плакет от кмета Николай Мелемов и поздравителни адреси.

Инициативата е  на  Местната комисия за борба с противообществените прояви на малолетните и непълнолетните / МКБППМН/ и община Смолян.

Активното ви участие в тази благородна инициатива  доказва, че вие цените добротата, като едно от най-важните човешки качества. Добротата е израз на възпитание и култура. Тя трябва да съпътства нашето ежедневие, да осмисля взаимоотношенията между хората, да се проявява в радост и беда. Вярваме, че всяко дете е добро, но всички деца обединени в една кауза се превръщат в добротворци, заяви зам.-кметът Захариев.

На награждаването присъства и секретарят на община Смолян Момчил Николов.

 

Победителите в конкурса „Добротата в моя клас” са:

Начален етап:

1. ОУ „Иван Вазов”   -  ІІІ в клас;

2. ОУ „Проф. д0р Асен Златаров” -  ІІІ б  клас

 

Среден етап на обучение:

1. ОУ „Иван Вазов” – VII б клас

 

Горен етап на обучение:

1. СУ „Св. Св. Кирил и Методий”  - ІХ  а  клас

2.  ЕГ „Иван Вазов”                - Х а клас

 {gallery}dobrotata_2018{/gallery}

Вашият FACEBOOK коментар ...
нагоре