Зам.-кметът Марин Захариев: Не на всички обществени поръчки се правят предварителни доклади

Зам.-кметът Марин Захариев коментира също данните от одита.
 
Не на всички обществени поръчки се правят предварителни доклади. Подготвят се за такива, които са по eвропейски проекти. Журналистите винаги казват, има ли нарушение има ли престъпление. Административното нарушение е едно, престъплението е друго. Ние трябва да дадем факти. След това АДФИ и съд издават актове и присъди. Така че не искайте от нас или от г-н Мелемов да издаваме съдебни решения. Искам да обявя няколко конкретни факти по обществените поръчки. Процедура от 1. 7. 2011 г. с три оферти, строителни материали, включително прословутите пейки, за които няма приемно-предавателен протокол. Втора процедура за пейки, пак се подписва домакинът, че ги приема и не се знае къде са те. Прави впечатление, че най-ниската цена за процедурата с три оферти, която е избрана е 50 хил. лв. Знаете, че прагът за трите оферти бе 50 хил. лв. Това ни навежда на мисълта, че другите оферти въобще не са били валидни. В община Смолян заварихме процедури с три оферти, за които техническото задание беше по памет цитирам: „ковчези с добро качество, съгласно стандарта”. Без размери, без точно определени материали. Това означава, че ние можем да получим оферта и за 20 лв. и за 300 лв. Недостатъчно детайлно задание, което дава на изпълнителя една свобода и се създава съмнение, че се плаща наистина за неща двойно и тройно. Офертата за канцеларските материали е написана на ръка. Дали е дописвана... Установяваме, че канцеларските материали са с двойни цени или поне с 50% завишени, оферирано. От там нататък отново липсват приемно-предавателни протоколи по отделните заявки. Ето това са конкретни неща, които ощетяват всеки един гражданин на Общината. От тези констатации на няколко пъти сезирахме и прокуратурата. Аз не мога да давам оценка, те преценят има ли извършено престъпление или нарушение. Знаете, че имаше доклад на АДФИ, доста актове бяха съставени, ако не се лъжа 29 и на г-жа Янкова, и на г-жа Янчевска. Имаше обжалвания, колко са останали в сила, вече може да си проверите.
Продължаваме с прословутата процедура за Пампорово. Пречиствателна станция, 19 млн. лв. ако не се лъжа, две фирми. В доклада има изложени съображения за отстраняване на едната фирма, като се изразява съмнение, че не са били достатъчно силни аргументите, за да бъде отстранена. Печелившата фирма, за изненада или не, „Алпине Понс” е фирма, на която част от капитала се държи от „Понс холдинг”. Знаете, не е нещо ново, че г-жа Янкова е била в Управителния съвет, Съвета на директорите на „Понс холдинг”. Мисля, че тя беше обявила, че няма договори, които тя да е подписвала, но има договор, който е подписала с „Алпине понс”. Съвсем трети и четвърти въпрос е, че договорът е толкова неопределен, че дори специалисти му се възхищават. С неопределен срок, при осигуряване на финансиране, при едни параметри, които при изиграна обществена поръчка няма как да се повторят. Значи, няма как да се осигури финансиране при точно тези параметри, което оставя договора, поне за мен, в едно латентно състояние като неизпълним, но факт е, че така предварително е сключен този договор.
СМК „Перелик”, г-жа Янчевска през 2004 г. излиза от дружеството. Знаете, също съдружник е била, това са факти, не си ги измисляме ние. Впечатление прави това в одита, че в доста от процедурите, в които участва СМК „Перелик”, винаги печели. В доста от процедурите, г-жа Янчевска е председател на комисията. Не даваме присъди, просто даваме факти. Знаете за договорите за апартаментите на г-жа Солакова, за санирания блок, с оценките от февруари, пък продадени юли, август. И тук ви давам едно конкретно нещо, защото си говорим за конкретика. Решение от 28 февруари 2012 г. № 72 на Районния съд-Смолян, в което се обжалва акт на Държавната финансова инспекция за наложена глоба на г-жа Янкова във връзка с неправомерно изплащане на индексация по договори. Индексацията е свързана със завишаване на цените на горивата. Има и касационна инстанция, като се намалява прогресивно размерът на глобата във връзка с това, че актът не е съставен в присъствието на лицето и т.н. Но какво пише в съдебното решение. Става въпрос за ремонт на ул. „Алеко Константинов”, изпълняван от СМК „Перелик”. В него пише ”Нарушението е формално и извършено виновно от жалбоподателя – кмета на община Смолян, при пряк умисъл като форма на вина, като не се изисква от него да са настъпили някакви вредни последици, за да се носи административно-наказателна отговорност от нарушителя. Още повече, че в случая реално са изплатени 174 853, 73 лв. без ДДС в повече от първоначално договореното от страните по договора и не може да се говори, че случаят е явно маловажен, в каквато връзка се правят изводи и се въвеждат възражения в молбата.”
На прост език казано, сключва се договор за една стойност, изплаща се допълнително една сума и съдът казва, че тя е изплатена с пряк умисъл, виновно и това е нарушение на кмета. Ето ви нещо конкертно, доста са и другите нарушения, има и актове за тях.
Кое е административно нарушение и кое е престъпление, нека кажат съответните органи и институции .

  Пресцентър на община Смолян
Вашият FACEBOOK коментар ...
нагоре