Заместник областният управител Андриян Петров се запозна с актуалната ситуация в културните институции от региона

.

Заместник областният управител Андриян Петров инициира и проведе работна среща с ръководители и представители на културни институции от региона, за да се запознае с актуалната ситуация. Той изясни, че планира да проведе среща до края на седмицата с министъра на културата Найден Тодоров, на която да представи високото ниво и активна културна дейност в област Смолян, като постави и основните проблеми и затруднения, с които се сблъскват местните творци в процеса на работа. „Целта е да се проучат всички възможности за държавно финансиране и кандидатстване по европейски програми, за да бъде подпомогната културната дейност в региона.“

Представителите на културните институции запознаха заместник областният управител Андриян Петров с актуалното състояние на сградения фонд, материално-техническата база, с дейността си, с успешно реализираните и напредъка по текущи проекти. „Тази оригинална и цялостна визия, която дейността ви придава на културните институти в област Смолян, трябва да защитим, развиваме и популяризираме.“, Петров ги поздрави за неуморния труд, иновативния подход и ежедневните усилия, които полагат и за които свидетелстват високите постижения и многобройните международни и национални отличия и награди.

Като основни проблеми в сектора бяха изтъкнати ниското заплащане на служителите в културните институции, което води до липса на кадри, затруднения с осигуряването на отопление през студените месеци и поддръжката на сградите, повечето от които се нуждаят от ремонт.

„Аз ще запозная министър Тодоров с високопродуктивната ви дейност и ще поставя вашите проблеми, като потърся държавна подкрепа и активни програми, които да допринесат за по-добра среда за работа и развитие на културата в региона.“, каза заместник областният управител Андриян Петров.
Вашият FACEBOOK коментар ...
нагоре