Марк Ангел е избран за заместник-председател на Европейския парламент

Новоизбраният заместник-председател замества Ева Каили (независим член, Гърция) като пети заместник-председател в Бюрото на Парламента. В сряда при тайно гласуване Марк Ангел (С&Д, Люксембург) получи абсолютно мнозинство от подадените гласове…