Menu
Понеделник, 30 Октомври 2017 15:56

ЗАПОЧВА ТРАДИЦИОННА АКЦИЯ “ЗИМА”

Публикувана от Прочетена 1326 пъти

Традиционно отдел „Пътна полиция“ към Главна дирекция „Национална полиция”, провежда превантивна кампания за ограничаване на пътнотранспортни травматизъм и превенция над поведението на водачите и пешеходците предвид предстоящия зимен сезон.

За времето от 01 ноември до 30 ноември 2017 г. се организира традиционна Акция „Зима”, съвместно с традиционните  партньори от Съюза на българските автомобилисти и Българския Червен кръст, като при възможност могат да се включат и други участници.

               От 01.01.2017 г. до 30.09.2017 г. в страната са регистрирани 5086 тежки пътнотранспортни произшествия (ТПТП), при които са загинали 473 и са ранени 6457 участници в движението по пътищата. В сравнение със същия период на миналата, през деветте месеца на 2016 г. ТПТП са били 5648 – с 562 повече, загиналите са били 528 – с 55 повече, а ранените са били 7143 – с 686 повече.

               През 9-месечието на 2017 г. най-много ТПТП са настъпили поради нарушения на водачите – 4822 ПТП (94,81%), с 439 загинали (92,81%) и 6165 ранени (95,47%). За същия период на 2016 г. поради нарушения на водачите са настъпили 5477 ТПТП с 505 загинали и 6950 ранени. Поради нарушения на пешеходците са настъпили 65 ПТП с 6 загинали и 61 ранени. Пътните условия са причина за настъпването на 24 произшествия с 1 загинал и 30 ранени.

               През 9-те месеца на 2017 г. при ПТП са загинали 105 (22,20% от всички 473 загинали през периода) и са ранени 1013 (15,69%) участници в движението по пътищата над 64 години. От общо загиналите 105 възрастни участници в движението по пътищата 52 (52,38%) са били пешеходци, което е над половината от общо загиналите 98 пешеходци за периода. Отчита се задържане на тенденцията за най-голям брой загинали пешеходци от тази уязвима възрастова група. Като водачи на превозни средства са загинали 31 участници над 64 години, а като пътници 22.

               В резултат на тежки ПТП през 9-те месеца на 2017 г. са загинали 22 (през същия период на 2016 г. – 29 загинали – със 7 повече) и са ранени 731 деца (за същия период на 2016 г. броят е 922, със 191 повече). Отчита се известно намаление (със 7) в броя на загиналите деца. При децата-пътници намалението е с 5 деца, а при децата-водачи и децата-пешеходци намалението е с по едно дете.

През деветте месеца на 2017 г. общият брой на съставените/издадените АУАН, фишове и електронни фишове за установените нарушения на Закона за движението по пътищата и Кодекса за застраховането е 765 670 (към 20.10.2017 г. по справка от АИС-АНД). За сравнение, през същия период на миналата година техният брой е бил 628 693 или през цитирания период на тази година са установени със 136 977 повече нарушения на ЗДвП и КЗ.

През миналия зимен период – 01.11.2016 г. – 31.03.2017 г., на територията на страната са настъпили 2299 ТПТП (за периода 01.11.2015 – 31.03.2016 г. – 2605 (306 повече), при които са загинали 222 (за периода 01.11.2015 – 31.03.2016 г. – 237 (15 повече) и са ранени 2855 (за периода 01.11.2015 – 31.03.2016 г. – 3170 (315 повече) участници в движението по пътищата. Само през двата зимни месеца на 2016 г. – ноември и декември (114 загинали, 1429 ранени), на територията на страната са загинали и са били ранени повече участници в движението по пътищата в сравнение с трите зимни месеца на 2017 г. – януари, февруари и март (108 загинали, 1426 ранени).

През периода на акция „Зима“ през 2016 г., през месец ноември, са съставени общо 64 608 фиша и електронни фиша и 19 449 АУАН. За същия месец на 2015 г. фишовете и електронните фишове са били 37 012, а АУАН – 14 363.

По време на акция „Зима – 2016 г.” през трите кампании от ОДМВР/СДВР са реализирани следните резултати. По етапи разпределението е следното:

І етап (01 – 10.11.2016 г.) – кампания „С безопасно пътно превозно средство през зимата“, насочена към водачите на ППС – велосипеди, ППС с животинска тяга и др. Проведени са 186 СПО по време на кампанията. Настъпили са общо 228 ТПТП, при които са загинали 27 и са ранени 291 участници в движението по пътищата. От 228 ПТП в този период 2 са с участието на велосипед и 1 – с участието на ППС с животинска тяга. Няма загинали при ПТП с велосипед и с ППС с животинска тяга, а ранените са общо 3 (съответно 1 и 2). От 27 загинали 15 са водачи, 6 – пътници, 6 – пешеходци. От 291 ранени 129 са водачи, 92 – пътници, 70 – пешеходци. В Деня без велосипедисти-жертви на пътя (2 ноември) няма загинали велосипедисти (настъпило е 1 ПТП с велосипед с 1 ранен).

ІІ етап (11 – 20.11.2016 г.) – кампания „Пешеходци и водачи за толерантност на пътя“, насочена към пешеходците и поведението на водачите спрямо пешеходците. Проведени са 177 СПО по време на кампанията. Настъпили са общо 171 ТПТП, при които са загинали 20 и са ранени 198 участници в движението по пътищата. От 20 загинали 8 са водачи, 7 – пътници, 5 – пешеходци. От 198 ранени 80 са водачи, 66 – пътници, 52 – пешеходци. В Деня без пешеходци-жертви на пътя (16 ноември) при ПТП е загинал 1 пешеходец (9 са ранените пешеходци. За деня при ПТП броят на загиналите участници в движението по пътищата е 1, а на ранените – 14).

ІІІ етап (21 – 30.11.2016 г.) – кампания „Безопасно шофиране през зимата“, насочена към водачите на МПС, техническата изправност на автомобилите и поведението на водачите спрямо пешеходците. Проведени са 223 СПО по време на кампанията. През този период са настъпили общо 177 ТПТП, при които са загинали 19 и са ранени 223 участници в движението по пътищата. При тези 177 ТПТП са загинали 5 водачи, 8 пътници, 3 пешеходци и 3 работници на пътя. От 223 ранени 97 са водачи, 68 – пътници, 57 – пешеходци, а 1 е работник на пътя. Най-много ПТП са настъпили с участието на леки автомобили, като при тези ПТП са загинали и са ранени най-голям брой участници в движението по пътищата – съответно 14 загинали и 191 ранени. С товарен автомобил са настъпили 11 ПТП, в които са загинали 4 и са ранени 14 човека. При едно ТПТП с влекач е загинал 1 човек, няма ранени. В Деня без водачи и пътници в МПС-жертви на пътя (30 ноември) няма загинали участници в движението по пътищата от тези две категории (ранените са общо 13 съответно 9 водачи и 4 пътници. За деня общият брой на загиналите участници в движението по пътищата е 1 (пешеходец), а на ранените – 25).

 

В рамките на акцията ще се проведат три кампании:

 1. Кампания „С безопасно пътно превозно средство през зимата“, насочена към водачите на ППС – велосипеди, превозни средства с животинска тяга и др. Кампанията ще се проведе за времето от 01 – 10.11.2017 г., а 06 ноември е обявен за Ден без велосипедисти – жертви на пътя!
 2. Кампания „Пешеходци и водачи за толерантност на пътя“, насочена към пешеходците и поведението на водачите спрямо пешеходците. Кампанията ще се проведе за времето от 11 – 20.11.2017 г., а 16 ноември е обявен за Ден без пешеходци – жертви на пътя! 20 ноември е световния ден за възпоменание на жертвите при ПТП, който по традиция ще бъде отбелязан в религиозните храмовете от Главната дирекция „Национална полиция“, както и от ОД МВР в страната.
 3. Кампания „Безопасно шофиране през зимата“, насочена към водачите на моторни превозни средства, техническата изправност на автомобилите и поведението на водачите спрямо пешеходците. Кампанията ще се проведе за времето от 21 – 30.11.2017 г., а 22 ноември е обявен за Ден без водачи и пътници на МПС – жертви на пътя!

        

► За периода от 01 до 10 ноември дейността служители на “Пътна полиция” при ОД МВР - Смолян е насочена към превенция над поведението на водачи на ППС - велосипеди, ППС с животинска тяга и др. При извършване на регистрация и пререгистрация на ППС ще се извършва проверка на светлините за изправност и съответствие с нормативните изисквания. Ще се следи за спазване на въведените ограничения за движение на велосипеди, ППС с животинска тяга и селскостопанска техника по определени пътища или участъци от тях от републиканската пътна мрежа; ще се взима отношение спрямо водачите при установяване на движещи се ППС без необходимото оборудване, както и при установяване на велосипедисти, неизползващи светлоотразителна жилетка при движение извън населените места, през тъмната част на денонощието и при намалена видимост.

        

         ► През периода от 11  до 20 ноември дейността служители на “Пътна полиция” при ОД МВР - Смолян е насочена към превенция над поведението на пешеходците, както и над водачите, неосигуряващи предимство на пешеходците.

         Ще се извършва активен контрол за спазване от пешеходците на правилата за безопасно пресичане, както и за даване от водачите за предимство на пешеходците на пешеходните пътеки. При установяване на нарушения ще бъдат налагани ефективни санкции. Специално внимание ще се обръща на пешеходците в тъмната част на денонощието (при сумрак или на неосветени или слабо осветени участъци), движещи се неправилно особено извън населените места. Осъществен е превантивен контрол и над поведението на пешеходци, които показват намерение да пресекат неправилно, като полицейските органи ще взимат отношение на място и ще указват кое е правилното поведение. На 20.11.2017 г. служители на “Пътна полиция” при ОД МВР - Смолян ще се включат в отбелязването на Световния ден за възпоминание на жертвите при ПТП.

 

         ► През периода от 21 до 30 ноември дейността ще бъде насочена към контрол над техническата изправност на автомобилите и на осветителните им системи и над поведението на водачите на ППС, в т.ч. и спрямо пешеходците. Специализираните полицейски операции ще се извършват на подходящи места край пътя, като се създаде организация на място да се извършват проверки с уредите за проверка на фаровете.

 

         По време на кампанията се планира и се извършва оглед за състоянието на пътните настилки, вертикалната сигнализация, хоризонталната маркировка и осветеността на участъците от уличната мрежа с повишена опасност за ПТП. Като при необходимост се изготвят предписания до стопаните на пътя. Служителите от ОД МВР – Смолян са направили предписания до местните власти от областта за уличното осветление, което да бъде съобразено с ранното свечеряване през целия зимен сезон.

Дейността на службите за контрол и на служителите с правомощия за работа по Закона за движението по пътищата е насочена към превенция и чрез предоставяне на актуални практически препоръки за безопасно шофиране при зимни условия, както и изготвена от СБА и ГДНП превантивни брошури, като се припомни накратко следното: безопасно шофиране при зимни условия или гуми с дълбочина на протектора не по-малка или равна на 4 мм през периода от 15 ноември до 1 март, съгласно измененията в Закона за движение по пътищата в сила от 21 януари 2017 г.; оборудване на 3 и 4-колесните МПС със задължителните аптечка, обезопасителен триъгълник; пожарогасител и светлооотразителна жилетка, както и с други средства за безопасно пътуване през зимата – вериги за сняг, одеало, зареждане с антифриз, замяна на течността за измиване на стъклата с незамръзващ препарат, изправност на отоплителната система; преглед на светлинните източници и светлоотразителната сигнализация на превозното средство; добавяне на светлоотразителни елементи към облеклото на пешеходците; използване на пешеходните подлези, надлези и пешеходни пътеки за безопасно пресичане  и др.

Водачите са информирани за възможностите за извършване на техническа консултация за изправността и подготовката на ППС за движение при зимни условия и проверка на фаровете на МПС в периода на кампанията в автосервизите, техническите центрове на Съюза на българските автомобилисти и членовете на Асоциацията на автомобилните производители, които взимат традиционно партньорско участие в акция „Зима”.

 

         На територията на ОД МВР-Смолян са засилени полицейските проверки за контрол над участниците в движението и нулева толерантност към нарушителите за предотвратяване и недопускане на тежки ПТП и ограничаване до минимум на ранените и загиналите, с цел запазване живота и здравето на хората.

          

         За трите части на акцията на територията на ОД МВР – Смолян се планират и провеждат специализирани полицейски операции, в това число и по метода „Широкообхватен контрол” със съответната насоченост в дните, обявени за дни без жертви на пътя.

 

         ► Предоставяме Ви, за разпространение в публичното пространство, изготвени препоръки „Седем важни правила с полезни съвети за твоята безопасност през зимата“, за да достигнат до повече хора:

 

СЕДЕМ ВАЖНИ ПРАВИЛА С ПОЛЕЗНИ СЪВЕТИ

ЗА ТВОЯТА БЕЗОПАСНОСТ ПРЕЗ ЗИМАТА

 

ДВИЖИ СЕ С ТЕХНИЧЕСКИ ИЗПРАВНО ПРЕВОЗНО СРЕДСТВО

 • Пътното превозно средство трябва да е технически изправно (чл. 139, ал. 1, т. 1).

Последици: Временно спиране от движение на ППС до отстраняване на неизправността (чл. 171, т. 2, б. „а”).

 • Велосипедът трябва да е с изправни:
 • Спирачки;
 • звънец (чл. 79, т. 1 и 2).

Глобата е между 20 и 150 лв. (чл. 179, ал. 1, т. 4 (150 лв.); чл. 180, ал. 1, т. 1 (от 20 до 150 лв.) или чл. 183, ал. 3, т. 7 (30 лв.).

 

ПОДДЪРЖАЙ ЧИСТАЧКИТЕ ИЗПРАВНИ

Ако стъклочистачките не работят по време на дъжд или снеговалеж, нямаш право да се движиш с това ППС (чл. 101, ал. 3, т. 4, б. „б”).

Глобата е 150 лв. (чл. 179, ал. 1, т. 4).

 

ИЗПОЛЗВАЙ ПОДХОДЯЩИ ГУМИ

 • Използвай гуми за зимни условия или гуми с дълбочина на протектора не по-малка или равна на 4 мм през периода от 15 ноември до 1 март (чл. 139, ал. 1, т. 4).
 • Ако гумата има разкъсвания, нямаш право да се движиш с това ППС (чл. 101, ал. 3, т. 9).

Глобата е 50 лв. (чл. 183, ал. 4, т. 5).

 • ЗАБРАНЕНО Е движението по пътищата с гуми с шипове, а
 • Вериги за сняг се използват само когато пътните условия изискват това (чл. 9, ал. 1).

Глобата е до 20 лв. (чл. 185).

 

ДВИЖИ СЕ С ЧИСТИ И ИЗПРАВНИ СВЕТЛИНИ И СВЕТЛООТРАЗИТЕЛИ

 • Ако светлинните устройства или светлоотразители липсват или са неизправни, нямаш право да се движиш с това ППС през нощта (чл. 101, ал. 3, т. 8).

Глобата е от 20 до 150 лв. (чл. 180, ал. 1, т. 1).

 • Поддържай устройствата за осветяване и светлинна сигнализация при маневри чисти, видими, регулирани и в изправност (чл. 100, ал. 4, т. 2).

Глобата е до 20 лв. (чл. 185).

 • При движение с ППС с животинска тяга (каруца) трябва да имаш:
 • два бели или жълти светлоотразителя отзад;
 • през нощта и при намалена видимост – тяло, светещо в бяло или в жълто, отзад вляво (чл. 71, ал. 1).
 • При движение с велосипед трябва да имаш:
 • устройство за излъчване на бяла или жълта добре различима светлина отпред (фар) и червен светлоотразител отзад;
 • бели или жълти светлоотразители или светлоотразяващи елементи отстрани на колелата (чл. 79, т. 3 и 4).

Глобата е 50 лв. (чл. 183, ал. 4, т. 4).

 

ОБОРУДВАЙ МОТОРНОТО ПРЕВОЗНО СРЕДСТВО

 • Задължително е в 3- и 4-колесно МПС да имаш:
 • обезопасителен триъгълник;
 • аптечка;
 • пожарогасител и
 • светлоотразителна жилетка (чл. 139, ал. 2, т. 1 – 4).

Глобата е до 20 лв. (чл. 185).

 • За зимата е препоръчително в МПС да имаш:
 • Антифриз;
 • резервоарче, заредено с незамръзваща течност за почистване на стъкла;
 • вериги за сняг;
 • достатъчно гориво;
 • зарядно за акумулатор;
 • въже за теглене;
 • одеало и др.

 

ИЗПОЛЗВАЙ СВЕТЛООТРАЗИТЕЛНА ЖИЛЕТКА

 • Когато си извън превозното средство, спряно в обхвата на пътното платно заради повреда или техническа неизправност, сложи си светлоотразителната жилетка (чл. 101, ал. 1).

Глобата е до 20 лв. (чл. 185).

 • При движение с велосипед си сложи светлоотразителната жилетка:
 • в тъмната част на денонощието;
 • при намалена видимост и
 • извън населени места (чл. 80, т. 1).

Глобата е 10 лв. (чл. 183, ал. 1, т. 5).

 

БЪДИ ВИДИМ ПРЕЗ ЗИМАТА И В ТЪМНОТО

 • Като пешеходец обличай светли връхни дрехи или използвай светлоотразителни елементи.
 • Като пешеходец се оглеждай и ослушвай често особено ако си с шапка или качулка.
 • Като пешеходец се движѝ по тротоара или банкета (чл. 108, ал. 1).
 • Като пешеходец, когато няма тротоар или банкет, се движѝ по платното за движение, противоположно на движението на пътните превозни средства, по възможност най-близо до лявата му граница (чл. 108, ал. 2, т. 1).

Глобата е 20 лв. (чл. 184, ал. 3).

 • Организирана група деца на възраст до 10 години може да се движи САМО по тротоара или банкета, като първото и последното дете носят светлоотразителна жилетка, и ЗАДЪЛЖИТЕЛНО се води най-малко от две лица на възраст над 18 години. При пресичане на платното за движение водачът на групата е длъжен своевременно да подаде сигнал с палка „Стоп! Деца“, с червен флаг или с ръка, за да спре движението на пътните превозни средства (чл. 112, ал. 1).

Глобата е до 30 лв. за водача на организираната група пешеходци (чл. 184, ал. 1, т. 1).

        

Препоръките са изготвени от Главна дирекция “Национална полиция” , 2017г.      

Вашият коментар...
0 страхотни коментаря!

Всички фото, видео и текстови материали в този сайт са собственост на СМОЛЯН ДНЕС! освен в случаите, когато изрично  е посочен друг автор. Всяко копиране и репродуциране на тези материали без изричното писмено съгласие на СМОЛЯН ДНЕС!  се преследва по "Закона за авторското право и сродните му права", както и по "Закона за защита на конкуренцията". Уеб дизайн СМОЛЯН ДНЕС!