Зарибяване с Балканска пъстърва на територията на ТП "ДГС" Смолян

На 29.06.2022 година на територията на ТП ДГС „Смолян“ се извърши зарибяване с Балканска пъстърва, с произход Пъстървово стопанство „Тошков чарк“, общ. Батак от служители на стопанството, както следва: -…