Заседание на Общински съвет град Смолян на 31 март

Заседание на Общински съвет град Смолян на 31 март

Заседание на Общинския съвет в Смолян ще се състои на  31 март 2022 г. от 13.00 часа.Ще бъде осигурявано пряко и виртуално участие чрез видеоконферентна връзка.

Основната точка на заседанието ще бъде  приемането на бюджета на Община Смолян за 2022 година.

Рамката на проекта за бюджет за 2022 г. е 64 331 133 лева, в това число:

  • Държавна дейност – 34 193 913 лв.
  • Обща субсидия за делегирани от държавата дейности – 32 302 800 лв.
  • Местни дейности – 30 137 220 лв.

Основно приходите в проекто- бюджета за 2022 година се формират от :

-  приходи за делегирани от държавата дейности

-  приходи от местни дейности.

Публичното обсъждане на проектобюджет – 2022 г. на Община Смолян премина при голяма интерес и продължи три часа.

Проектобюджетът за 2022г. е балансиран, съставен след изготвен анализ на приходите и разчет на разходите съгласно приоритетите на управление на публичните финанси на Община Смолян.

По-важните  акценти са :

-       Осигуряване на  средства за всички сфери на обществения живот – образование, здравеопазване, социални дейности и услуги, благоустрояване, информационно обслужване, култура, туризъм, спорт,

-       подобряване на градската среда чрез изграждане на нови инфраструктурни обекти и ремонт на съществуващите

В дневния ред на заседанието са включени общо 37 точки, някои от  които :

-        приемане на Общински план за младежта за 2022 година и

-        подписване на Споразумение на кметовете – Европа за засилване на действията за по-справедлива, неутрална по отношение на климата Европа и др.

Ще бъдат разгледани и други предложения:

-       приемане на Решение за създаване на Съвет по въпросите на социалните услуги,

-        приемане на Отчета за изпълнението на Общинска програма за развитие на туризма в Община Смолян за 2021 г.

-       приемане на Общинска програма за развитие на туризма в Община Смолян за 2022

-       промяна структурата и числеността в общинска администрация Смолян,

-       бюджетна прогноза на Община Смолян за периода 2023-2025 г. на постъпленията от местни приходи и на разходите за местна дейност.

 
Вашият FACEBOOK коментар ...
нагоре