Заседание на Общински съвет- Смолян ще се проведе на 17 март

Заседание на Общински съвет- Смолян ще се проведе на 17 март

Председателят на Общински съвет Смолян  свиквам  заседание на  на 17 март 2023 г. от 13.00 часа в Сесийна зала на Община Смолян. 

В  дневен ред са включени 15 точки,  по- важните от които е :  промяна предназначението на части от урегулирани поземлени имоти, отдаване под наем на общински терени за поставяне на преместваеми обекти. В три точки ще се разглеждат  докладни за изменение и допълнение на решения, взети на предходни заседания на Общински съвет – Смолян,  ново обсъждане  на върнати решения
Вашият FACEBOOK коментар ...
нагоре