Заседание на Общински съвет – Смолян ще се проведе на 25 май

Заседание на Общински съвет – Смолян ще се проведе на 25 май
Заседание на Общински съвет – Смолян, ще се проведе 25 май 2023 г. от 14.00 часа в Сесийна зала на Община Смолян, съобщават от Общинската администрация. В дневния ред са включени 27 точки. Сред тях са възлагане на кмета на община Смолян да проведе обществена поръчка по реда на Закона за обществените поръчки /ЗОП/ свързана с осъществяване на автобусен превоз по линиите от общинската, областна и републиканска транспортна схема и сключване на договор с избрания/ите изпълнител/и.

Общинските съветници ще обсъдят и предоставяне на средства за заплащане на разходи по извършване на обследвания за енергийна ефективност и обследвания за установяване на технически характеристики на самостоятелни обекти в многофамилни жилищни сгради собственост в Община Смолян за кандидатстване по процедура BG-RRP-4.023 "Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд – етап I“ по Националния план за възстановяване и устойчивост.

На гласуване ще бъде подложено и Приемането на общински план за младежта за 2023 година.

Местният парламент ще определи и позицията на община Смолян при участието й на редовно заседание на Общото събрание на Асоциацията по В и К на обособена територия обслужвана от "ВиК“ ЕООД гр. Смолян.

Ще се разгледа и годишния отчет и баланса за 2022 г., на "Център за Психично Здраве-Смолян“ ЕООД, град Смолян, 
Вашият FACEBOOK коментар ...
нагоре