Защита на потребителите в ЕС:  Сделка за общоевропейски правила относно продаваните дефектни продукти

Защита на потребителите в ЕС:  Сделка за общоевропейски правила относно продаваните дефектни продукти

Еднакви правила ще се прилагат независимо от това дали продуктът е закупен през Интернет или на място

·         Дефектните стоки ще трябва да бъдат поправени или заменени, или клиентът трябва да получи парите си обратно

·         Първи европейски правила за „интелигентните продукти“ (напр. „интелигентни“ хладилници и часовници)

Потребителите, пазаруващи през Интернет или на място, ще имат еднакви права, ако закупят дефектен продукт, съгласно нови правила. Директивата относно продажбата на стоки цели да гарантира високо ниво на защита на потребителите в ЕС и да създаде правна сигурност за предприятията, които искат да продават продуктите си в други държави-членки. Тя хармонизира определени договорни права, като например възможностите за защита, достъпни за потребителите, когато продуктът не работи както трябва или е дефектен и начините за използване на тези възможности.

Правилата, договорени от преговарящите от страна на Парламента и Съвета, ще се отнасят както до онлайн, така и до офлайн (на място) продажбите, като например няма да има значение дали потребителят закупува електродомакински уред, играчка или компютър по интернет или на място в магазин.

Стоките с цифрови елементи (напр. „интелигентни“ хладилници, смартфони и телевизори или цифрови часовници) също са обхванати от тази директива. Потребителите, купуващи тези продукти, ще имат право на необходимите актуализации в рамките на разумен период от време въз основа на вида и предназначението на стоките и цифровите елементи.

Тази директива обхваща и средствата за защита, с които разполагат потребителите, гаранционните срокове, изискванията за доказателство и задълженията на търговеца:

·         при дефектен продукт  потребителят ще има правото да избере дали продуктът да бъде поправен или заменен без допълнително заплащане;

·         потребителят ще има право на незабавно намаление на цената или прекратяване на договора, както и да получи парите си обратно, при определени случаи: например, ако проблемът не е отстранен въпреки опитите на търговеца, ако поправката не е направена в определения „разумен период от време“ или ако дефектът е прекалено сериозен;

·         търговецът ще бъде считан за отговорен, ако дефектът се появи в рамките на 2 години от получаването на продукта от потребителя. Държавите-членки могат, обаче, да въведат или продължат да спазват по-дълъг гаранционен период в националните си закони, с цел да се запази същото ниво на защита на потребителя, което вече съществува в някои държави;

·         в рамките на една или две години след доставка купувачът не е задължен да докаже, че продуктът е бил дефектен (изискванията за доказателства са обърнати в полза на потребителя).

Така например в момента, ако потребител установи, че продукт, който е закупил преди повече от 6 месеца, е дефектен и поиска от продавача да го поправи или замени, от потребителя може да бъде поискано да докаже, че този дефект е съществувал в момента на доставката. Според новите правила в рамките на период от една или две години потребителят ще може да поиска от продавача да вземе мерки без да е нужно да доказва, че дефектът е съществувал в момента на доставката.

Временното споразумение все още трябва да бъде потвърдено от посланиците на държавите-членки (Корепер) и от Комисията по вътрешен пазар и защита на потребителите. След това директивата ще бъде подложена на гласуване в пленарната зала и ще бъде представена за одобрение на Съвета на министрите на ЕС.

Директивата за продажбите на стоки е придружена от директивата за цифровото съдържание, която бе временно договорена на 22 януари 2019 г. Те ще бъдат гласувани на пленарното заседание като пакет.

Информационно бюро на Европейския парламент в България

Вашият FACEBOOK коментар ...
нагоре