ЗАСИЛЕНИ МЕРКИ ЗА ОХРАНА НА ТЕРИТОРИИТЕ, ИНФЕКТИРАНИ ОТ ЗАБОЛЯВАНЕТО АФРИКАНСКА ЧУМА ПО СВИНЕТЕ В СМОЛЯНСКА ОБЛАСТ

ЗАСИЛЕНИ МЕРКИ ЗА ОХРАНА НА ТЕРИТОРИИТЕ, ИНФЕКТИРАНИ ОТ ЗАБОЛЯВАНЕТО АФРИКАНСКА ЧУМА ПО СВИНЕТЕ В СМОЛЯНСКА ОБЛАСТ
Южноцентрално държавно предприятие – Смолян продължава усилията за борбата със заболяването Африканска чума по свинете (АЧС). До момента, със заповеди на Българската агенция по безопасност на храните са обявени три инфектирани зони – една в област Пловдив и две в област Смолян. Първата зона е на територията на ДГС Пловдив – в местността „Бяла черква“. Втората зона попада на територията на ДГС – Доспат и ДГС Борино, с площ 200 кв. км., включваща част от землищата на селата Змеица, Чавдар, Касък и Борино. Третата зона е на територията на ДЛС Извора гр.Девин, в местността „Чурал“. Зоните са обозначени с табели, поставени от стопанствата.
В обхвата на инфектираните зони се въвеждат следните мерки: ограничаване на достъпа на лица, които нямат отношение към претърсването и прилагането на мерките за предотвратяване и ликвидиране на болестта; извършване на претърсвания за трупове на умрели диви свине, както и животни с нетипично поведение от служители на стопанствата и местни ловци, в случай на намерено мъртво животни, проби се изпращат незабавно за изследване в БАБХ.
За срок от два месеца от датата на обявяване на зоната за инфектирана, се спират всички дейности в засегнатите горски територии, в това число дърводобив, лов и подхранване на дивеча, паша на домашни животни, събиране на гъби, билки, сено и др. С цел подпомагане на местното население за осигуряване с дърва за огрев за предстоящия отоплителен сезон, ЮЦДП – Смолян, съвместно с териториалните поделения по места организира снабдяване от територии, извън инфектираната зона. При необходимост ще се доставят дърва от съседни териториални поделения на предприятието.
На територията на ЮЦДП извън инфектираната зона са предприети мерки за намаляване на числеността на дивите свине, чрез провеждане на индивидуален лов и улов чрез капани от страна на служителите на стопанствата и от членовете на ловните дружинки.
Вашият FACEBOOK коментар ...
нагоре