Здравният съюз: по-добър отговор на ЕС при извънредни санитарни ситуации

•           Готов е първият законодателен пакет за Здравния съюз, основан на уроците от пандемията от COVID-19 •           ЕС ще бъде по-добре подготвен и ще може по-добре да координира действията си при здравни…